TLAČOVÁ SPRÁVA k mediálnemu útoku štyroch zamestnancov SAV proti vedeckej obci

14,144
Kultúra života

TLAČOVÁ SPRÁVA - 04/02/2015

k mediálnemu stanovisku štyroch zamestnancov SAV zo dňa 29.1.2015 k

Vyjadreniu a výzve lekárov, psychológov a iných odborníkov ku
vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí
www.rodovescitlivovanie.sk

 

V mene signatárov Odborného stanoviska a výzvy ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí, publikovaného 2.6.2014 (ďalej len Výzvy) sa dištancujeme od útočných a neakademických vyjadrení štyroch zamestnancov SAV (Gabriel Bianchi, Ivan Lukšík, Mariana Szapuová a Zuzana Kiczková), ktorí na tlačovej konferencii dňa 29.1.2015 spochybnili odbornosť viac ako troch stoviek popredných slovenských lekárov, psychiatrov, psychológov a ďalších špecialistov, z ktorých mnohí sú renomovanými vedcami a pedagógmi (profesori, docenti).

Dňa 2.6.2014 medicínska a vedecká obec (v počte cez 130 odborníkov) zverejnila svoje odborné stanovisko k otázke rodového scitlivovania detí. Svoju Výzvu zverejnili pred médiami a autorizovanú verziu dali k dispozíci verejnosti na internetovej stránke www.rodovescitlivovanie.sk, s možnosťou zapojenia sa ďalších relevantných odborníkov k Výzve.

Dňa 29.1.2015 štyria zamestnanci SAV, po pol roku od publikovania odbornej Výzvy, pripravili tlačovú konferenciu, v ktorej napadli odbornosť a kompetentnosť viac ako 330 špecialistov v oblasti psychiatrie, medicíny, vývinovej psychológie, biológie, pedagogiky, sociálnej práce a ďalších vied, v snahe mediálne zdiskreditovať ich odbornosť, a tak spochybniť relevantnosť samotnej Výzvy.

Odborné  stanovisko stoviek svojich kolegov označili pred médiami za  nevedecké, neetické a dokonca za manipulatívne a žiadali signatárov, aby sa od Výzvy dištancovali.

V mene odbornej obce stojacej za Výzvou považujeme mediálne zneváženie odbornosti stoviek popredných slovenských lekárov, vedcov a akademikov zo strany štyroch zamestnancov SAV za neprípustné porušenie etického kódexu akademickej obce a najmä za prejav hlbokej neprofesionality.

Zneužívanie akademickej pôdy SAV na agitačné mediálne útoky proti odbornému stanovisku medicínskej a vedeckej obce sledujeme s vážnym znepokojením. Odlišné odborné kritické stanovisko sa má komunikovať vedeckou publikačnou činnosťou s reálnou argumentačnou bázou a nie mediálnou agitáciou a osočovaním autorov.

Akademickú neodbornosť štyroch zamestnancov SAV podčiarkuje aj fakt, že pri očierňovaní  signatárov Výzvy sa odvolávali na nesprávny dokument. Vo svojom mediálnom vystúpení narábali s neautorizovanou verziou dokumentu, ktorá koluje po internete. Pričom oficiálne znenie Výzvy mali k dispozícii na stránke www.rodovescitlivovanie.sk, spolu s aktuálnym zoznamom signatárov viac ako pol roka.

Žiadame média, ktoré rozšírili vyjadrenie štyroch zamestnancov SAV zo dňa 29/01/2015 o zverejnenie tejto opravy.

V  prípade otázok v súvislosti s Výzvou sa s vami radi spojíme na adrese: psy-gender@tmail.sk

 

Mgr. Jana Novotná
Projektová koordinátorka pracovnej skupiny

www.rodovescitlivovanie.sk

 

Na vedomie:

·         Prezident SR

·         Predseda Vlády SR

·         Ministri SR

·         Poslanci Národnej Rady SR

·         Predseda SAV

 

Signatári Výzvy

 • Doc. MUDr. Alojz Rakús, psychiater, vysokoškolský pedagóg
 • Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., psychiatrička, vysokoškolský pedagóg
 • Doc. MUDr. Mária Ondriášová, PhD., psychiatrička, vysokoškolská pedagogička
 • MUDr. Milena Drímalová, PhD., psychiatrička, vysokoškolský pedagóg
 • MUDr. Alena Mažgútová, PhD., psychiatrička, vysokoškolská pedagogička
 • MUDr. Igor Smelý, PhD., psychiater, psychoterapeut, vysokoškolský pedagóg
 • MUDr. Andrea Čerňanová, PhD., psychiatrička, vysokoškolská pedagogička
 • MUDr. Ivan André, CSc., psychiater, sexuológ (primár)
 • MUDr. Dalibor Janoška, psychiater (primár)
 • MUDr. Izabela Mátéffy, psychiaterička (primár)
 • MUDr. Marianna Koníková, psychiatrička (primár)
 • MUDr. Peter Korcsog, psychiater a psychoterapeut, (primár)
 • MUDr. Radovan Hrubý, PhD., neuropsychiater
 • MUDr. Michaela Weidlichová, PhD., psychiatrička
 • MUDr. Martina Paulinyová, PhD., detská psychiatrička
 • MUDr. Daniela Hrtúsová, psychiatrička
 • MUDr. Jana Galvánková, detská psychiatrička
 • MUDr. Dárius Chochol, psychiater
 • MUDr. Marianna Kahancová, psychiatrička
 • MUDr. Anna Kováčová, detská psychiatrička
 • MUDr. Mehria Margočová, psychiatrička
 • MUDr. Daniel Múdry, psychiater
 • MUDr. Martin Naď, detský psychiater, pediater
 • MUDr. Veronika Petrušová, psychiatrička
 • MUDr. Iveta Rjašková, pediater, pedopsychiater
 • MUDr. Veronika Rumanová, psychiater pre deti a dorast
 • MUDr. Stanislav Tomovčík, detský psychiater
 • MUDr. Mária Turáková, psychiatrička
 • MUDr. Mária Zavadilová, psychiatrička
 • MUDr. Tomáš Rakús, psychiater
 • MUDr. Eva Bubeníková , psychiatrička
 • MUDr. Mária Krížová, psychiatrička
 • MUDr. Jozef Vido, psychiater
 • MUDr. Ján Bernát, psychiater
 • MUDr. Katarína Hubčíková, neuropsychiatrička
 • MUDr. Zuzana Olosová, psychiatrička
 • MUDr. František Petrík, psychiater
 • MUDr. Juraj Lexmann, psychiater
 • MUDr. Jozef Radzo, psychiater
 • MUDr. Viera Domeniková, pediater a pedopsychiater
 • MUDr. Anna Zubková, psychiatrička
 • MUDr. Michal Bolehradský, psychiater
 • MUDr. Eduard Gemza, psychiater
 • MUDr. Darina Hrabovská, psychiatrička
 • MUDr. Ingrid Jandová, psychiatrička
 • MUDr. Andrea Kovácsová, psychiatrička
 • MUDr. Michal Ohrablo, psychiater
 • MUDr. Viktor Segeda, psychiater
 • MUDr. Rastislav Korba, psychiater
 • MUDr. Karol  Hollý, psychiater
 • MUDr. Mária Janíčková, detská psychiatrička
 • MUDr. Juraj Markovič, neurológ a psychiater
 • Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. psychológ, vysokoškolský profesor v odbore pedagogická psychológia
 • Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., psychologička, vysokoškolská profesorka v odbore psychológia
 • Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 • Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., špeciálny a liečebný pedagóg, psychoterapeut
 • Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., psychologička a vysokoškolská pedagogička
 • Doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 • Doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 • Doc. Mgr. Peter Halama, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
 • Doc. Mgr. Peter Babinčák, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
 • PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 • PhDr. Katarína Vidová, PhD., detská klinická psychologička
 • PhDr. Iveta Schusterová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 • PhDr. Marián Špajdel, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
 • PhDr. Mgr. Františka Diblíková, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 • PhDr. Mária Homolová, PhD, klinická psychologička, vysokoškolský pedagóg
 • Mgr. Mária Dědová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 • Mgr. Mário Schwarz, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg, mediátor
 • Mgr. Peter Marman, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
 • Mgr. Štefan Žarnay, PhD. MSMF, psychológ
 • Mgr. Michal Tesař, PhD, DiS., klinický psychológ specializace v pedopsychiatrii
 • Mgr. Peter Krajmer, PhD., klinicky psycholog
 • PhDr. Viera Diešková, CSc., detská a sociálna psychologička
 • PhDr. Zuzana Machajová, PhD., detská a sociálna psychologička
 • Mgr. Lucia Drábiková, PhD., psychologička
 • Mgr. Mária Hatoková, PhD., psychologička, Gestalt psychoterapeutka
 • Mgr. Jana Kunová, PhD., psychológ
 • Dott. Lívia Kvašná, PhD., klinická psychologička
 • PhDr. Martin Balko, klinický psychológ
 • Mgr. Ján Jurášik, psychológ
 • Mgr. Mária Verešová, psychologička
 • Mgr. Veronika Schmidtová, psychologička
 • Mgr. Michala Bieleková, psychologička
 • Mgr. Alica Bulasová, klinická psychologička
 • Mag. Martina Čarná, klinická psychologička
 • Mgr. Mária Durcová, psychologička
 • Mgr. Monika Ginzeriová, detská klinická psychologička
 • Mgr. Monika Fialová, detská klinická psychologička
 • Mgr. Peter Michančo, detský klinický psychológ
 • Mgr. Katarína Gromošová, psychologička
 • Mgr. Mária Hajduchová, psychológ
 • PhDr. Mária Humeníková, klinický psychológ, psychoterapeut
 • Mgr. Lucia Husárová, psychologička
 • Mgr. Zuzana Chabadová, školská psychologička
 • Mgr. Katarína Klincová, psychologička
 • Mgr. Dana Kováčová, psychológ
 • Mgr. Zuzana Kureková, psychologička,
 • Mgr. Elena Lamačková, psychologička, manželské a rodinné poradenstvo
 • Mgr. Martin Miler, klinický psychológ, psychoterapeut
 • Mgr. Iva Mocaková, klinická psychologička a psychoterapeutka
 • Mgr. Katarína Plančárová, psychologička
 • Mgr. Karol Pollák, psychológ a psychoterapeut
 • Mgr. Alexandra Stanislavová, psychológ
 • Mgr. Daniela Boteková, psychológ
 • PhDr. Elena Speváková, klinický psychológ
 • PhDr.Marián Garbár, klinický psychológ
 • PhDr. Alena Mizáková, psychologička
 • Mgr. Marta Gašparíková, psychologička
 • Mgr. Oľga Šupalová, klinická psychologička a terapeu
 • Mgr. Peter Hvorka, psychológ
 • PhDr. Peter Šulák, klinický psychológ
 • Mgr. Ľubomír Harinek, psychológ
 • Mgr. Stanislava Batunová, psychologička
 • Mgr. Magda Biznárová, psychologička
 • Mgr. Zuzana Pechanová, psychologička
 • PhDr. Zuzana Zacharová, psychologička
 • PhDr Peter Šulák, psychológ
 • Mgr. Šarlota Seboková, klinická psychologička a terapeu
 • Ing. et Mgr. Lucia Bukovanová, psychológ
 • PhDr. Dušan Selko, psychológ
 • Mgr. Iveta Snitková, psychológ a psychoterapeut
 • Mgr. Balážová Petronela, klinický psychológ, psychoterapeut
 • PhDr. Maria Benova, psychologička
 • PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná, detská psychologička
 • Dr.h.c. mult. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. FRSP, FACP, lekár a vysokoškolský profesor v oblasti infektológia
 • Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., internista, klinický farmakológ, hepatológ a bioetik
 • Prof. MUDr. ThDr. Ján Ďačok SJ, PhD., internista, teológ,  bioetik, vysokoškolský profesor.
 • Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc., lekár a vysokoškolský profesor v odbore neurológia
 • Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., lekárka a vysokoškolská profesorka v odbore neurofyziológia
 • Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., lekárka a vysokoškolská profesorka v odbore patologická anatómia
 • Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., chirurg a vysokoškolský profesor v odbore špecialná chirurgia
 • Prof. MUDr. Katarína Furková, CSc., pediatrička, vysokoškolská profesorka v odbore pediatria
 • Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., pediater, vysokoškolský profesor v odbore pediatria
 • Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., pediatrička a vysokoškolská profesorka v odbore pediatria
 • Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., lekárka a vysokoškolská profesorka v odbore patofyziológia
 • Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., lekár a vysokoškolský profesor v oblasti zdravotníckeho managementu
 • Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD. MFSC, FESC, lekár a vysokoškolský profesor v odbore kardiológia
 • Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. Dr.SVS , internista, vysokoškolský profesor v odbore hepatológia
 • Prof. MUDr. Vladimír Milovský CSc, lekár a profesor v odbore detská kardiológia
 • Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., lekárka a vysokoškolská profesorka
 • Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., lekár a vysokoškolský profesor
 • Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., lekár a profesor v odbore interná medicína a kardiológia
 • Doc. MUDr. Jozef Domenik, lekár a dekan fakulty zdravotníctva
 • MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, lekár v odbore neurológia (primár)
 • MUDr. Mária Žilínková, lekár v obore onkológia, (primár)
 • Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD., pediatrický kardiológ a vysokoškolský pedagóg
 • Doc. MUDr. Viliam  Žilínek, CSc., pediater a vysokoškolský pedagóg
 • Doc. MUDr. Július Chramec, PhD., gynekológ, vysokoškolský pedagogo v odbore gynekológia
 • Doc. MUDr. ThLic. Marián Mráz, PhD., vysokoškolský pedagóg
 • Doc. MUDr. CSc. Ján Porubský, lekár, vysokoškolský pedagóg
 • MUDr. Michal Troščák, CSc, neurológ a vysokoškolský pedágóg v oblasti neurológia
 • Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc, onkológ, LFUK a Národný onkologický ústav
 • Doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD., lekár v odbore neurológia
 • MUDr. Andrej Janco, lekár a prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov
 • MUDr. Jana Trizuljaková, PhD., lekárka a vysokoškolská pedagogička v obore etika v medicíne
 • MUDr. Iveta Lisá, CSc., neurologička, vysokoškolská pedagogička
 • MUDr. Mária Mojzešová, PhD., lekárka a vysokoškolská pedagogička
 • MUDr. Eva Mazánová, lekárka, vysokoškolská pedagogička
 • MUDr. Mária Vidošovičová, lekárka, vysokoškolská pedagogičk
 • MUDr.Vanda Mikulášová, lekárka a vysokoškolská pedagogička
 • MUDr. Benedikt Trnovec, asistenčný lekár v odbore neurochirurgia
 • MUDr. Natália Kubrická, lekár v oblasti detskej inektológie
 • MUDr. Róbert Králik, PhD., lekár, chirurg
 • MUDr. Marián Príbelský, CSc., lekár
 • MUDr. Anna Svitková, PhD., pediatrička
 • MUDr. Rastislav Važan, PhD., lekár fyziológ
 • MUDr. Hilda Sajgalikova, PhD., lekárka v oblasti hematológie
 • MUDr.Bibza Jaroslav, PhD., detský chirurg
 • MUDr. Milan Šudák, PhD., detský chirurg
 • MUDr. Peter Hlava, MBA., pediater
 • MUDr. Orlovský František, lekár, chirurg
 • MUDr. Elena Auxtová, pediatrička
 • MUDr. Vrabeľová Terézia, lekár
 • MUDr. Daniel Dyttert, lekár
 • MUDr. Katarína Cipová, lekár
 • MUDr. Jana Čajková, pediatrička
 • MUDr. Daniela Drábová, praktický lekár pre dospelých
 • MUDr. Jana Fülöpová, lekárka
 • MUDr. Magdaléna Fulová, praktický lekár pre dospelých
 • MUDr. Ivan Galvánek, lekár
 • MUDr. Anna Galvánková, lekárka
 • MUDr. Peter Gdovin, lekár
 • MUDr. Marián Holda, lekár
 • MUDr. Andrej Hrádocký, pediater
 • MUDr. Jarmila Hricáková, detský neurológ
 • MUDr. Katarína Hudáčová, lekárka v odbore interná medicína
 • MUDr. Eleonóra Chvojková, lekár
 • MUDr. Adriana Jenčíková, lekárka v odbore fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia
 • MUDr. Mariana Karasová, neurologička
 • MUDr. Marián Kozlovský, kardiológ
 • MUDr. Mária Križová, lekárka
 • MUDr. Miroslav Murgaš, detský neurológ
 • MUDr. Zuzana Murgašová, oftalmologička
 • MUDr. Veronika Otrubová, neurologička
 • MUDr. Miroslav Paľko, lekár
 • MUDr. Zuzana Pechočiaková, detská lekárka
 • MUDr. Ján Petruška, lekár
 • MUDr. Mária Prívarová, lekárka v odbore internej medicíny a infektológia
 • MUDr. Andrea Redhammerová, lekárka v odbore interná medicína
 • MUDr. Ing Katarína Sládeková, lekárka v odbore fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia
 • MUDr. Jaroslav Sumbal, kardiológ
 • MUDr. Juraj Toth, neurológ
 • MUDr. Svorad Trnovec, lekár v odbore neurochirurgia
 • MUDr. Kristína Visolajská, detská lekárka
 • MUDr. Peter Visolajský, detský lekár
 • MUDr. Ivan Wallenfels, gynekológ
 • MUDr. Mária Žovicová, lekárka ORL
 • MUDr. Marek Krajčí, pediater a detský kardiológ
 • MUDr. Kamila Krajčíová, lekárka v odbore pediatria
 • MUDr. Alena Jancová, lekárka v odbore pediatria
 • MUDr. Pavel Bician, detský hematológ a onkológ
 • MUDr. Viera Krajčiová, lekárka v odbore pediatria
 • MUDr. Igor Koník, lekár v odbore neurológia
 • MUDr. Pavol Pečovský, lekár
 • MUDr. Juraj Ďurina, lekár
 • MUDr. Veronika Ďurinova, lekárka
 • MUDr. Kristína Halmová, lekárka
 • MUDr. Anna Bibzová, lekárka
 • MUDr. Rudolf Botek, lekár
 • MUDr. Zuzana Styková, lekárka
 • MUDr. Eva Nevická, lekárka
 • MUDr. Dorota Kolková, lekár
 • MUDr. Hana Chrvalova, lekar
 • MUDr. Anna Koniarová, lekárka
 • MUDr. Andrea Krajčová, lekárka
 • MUDr. Ingrid Borsíková, lekár
 • MUDr. Karol Borsík, lekárka
 • MUDr. Kolčák Bohuslav, všeobecný lekár pre deti a dorast
 • MUDr. Mária Petríková, lekárka v odbore pediatria
 • MUDr. Patrícia Porubská, lekárka v odbore pediatria
 • MUDr. Ľubomír Miškovič, infektológ, pedoinfektológ
 • MUDr. Mgr. Alena Bartková, lekárka
 • MUDr. Jozef König, lekár v odbore ORL a logopédia
 • MUDr. Alena Senderakova, lekárka v odbore pediatria
 • MUDr. Dušan Rybár, lekár v odbore anesteziológia, intenzívna medicína
 • MUDr. Peter Winter, lekár v odbore chirurgia
 • MUDr. Ján Milčák lekár v odbore všeobecné, interné, sociálne lekárstvo
 • Dr.h.c. Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., filozóf, vysokoškolský profesor v obore filozofia
 • Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., vysokoškolská profesorka v odbore rodinná výchova, sociálne limity vo výchove
 • Prof. RNDr. Peter Holec, CSc., vysokoškolský profesor v odbore pedagogika
 • Prof. Ing. PhDr. Ladislav Bučko, PhD., vysokoškolský profesor v odbore socialnej práce
 • Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrejhová, PhD., vysokoškolská profesorka v odbore etiky a morálnej filozofie
 • Prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., vysokoškolská profesorka v oblasti filozófie
 • Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., vysokoškolský profesor v odbore literárnych vied
 • Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, vysokoškolský profesor v odbore ekonomiky a manažmentu v zdravotníctve
 • Prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc., spisovateľ a literárny vedec, vysokoškolský pedagóg
 • Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD, vysokoškolská pedagogička, katedra verejného zdravotníctva (vedúca katedry)
 • Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore etika (prodekan)
 • Doc. PaedDr. Zuzana Sláviková, PhD., vysokoškolská pedagogička v odbore pedagogika
 • Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore liečebná pedagogika
 • Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH., vysokoškolská pedagogička v odbore verejné zdravotníctvo
 • Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore socialná práca
 • Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc., vysokoskolsky pedagóg v odbore masmedialne studia
 • Doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore ošetrovatelstvo
 • Doc. PaedDr. Mgr. Pavol Tománek, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore pedagogika
 • Doc. RNDr Jaroslava Brincková, CSc., vysokoškolská pedagogička
 • PaedDr. Ing. Mgr. Peter Hanisko, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore pedagogika
 • PhDr. Eva Orbanová, PhD.,vysokoškolská pedagogička v oblasti etiky a morálnej filozofie
 • PaedDr. Michal Loncko, PhD., vysokoškolský učitel v odbore pedagogika
 • PaedDr. Ján Dravecký, PhD., vysokoškolský učitel v odbore pedagogika
 • PaedDr. Martina Krušinská, PhD.,vysokoškolská pedagogička
 • PaedDr., ThDr. Hana Šimčíková, PhD., vysokoškolský pedagóg
 • Mgr. Marek Čikel, vysokoškolský pedagóg v odbore filozofia, člen IGPP
 • Mgr. Katarína Bačíková, et Mgr. MPH MHA, odborníčka na verejné zdravotníctvo
 • Mgr. Jozef Bugár, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore filozofia
 • Mgr. Ivan Podmanický,PhD., pedagóg, vysokoškolský učitel v oblasti etickej výchovy
 • Mgr. Martin Brestovanský PhD, pedagóg, vysokoškolský učitel v oblasti etickej výchovy
 • Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore didaktiky
 • Mgr. Daniela Burdová, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore slovenská literatúra
 • Mgr. Lenka Regrutová, PhD., vysokoškolská pedagogička
 • Mgr. Ivana Parcová, PhD., vysokoškolský pedagóg
 • Mgr. Adela Mitrová, PhD., vysokoškolská pedagogička v odbore teória a dejiny divadla
 • Mgr. Tomáš Kopták, Phd., vysokoškolský pedagóg v oblasti archeológia a historik umenia
 • PaedDr. Róbert Slotka, PhD., vysokoškolský pedagóg
 • PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH, MHA,  vysokoškolský pedagóg
 • PhDr. Františka Čechová, PhD., vysokoškolská pedagogička a historička
 • PhDr. Paulína Hudáková, PhD., vysokoškolská pedagogička
 • PhDr. Ján Pavlíček, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore socialna práca
 • PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová, PhD, pedagogička
 • PhDr. Silvia Medlenová, vysokoškolská pedagogička
 • PhDr. Dagmar Rusnáková, vysokoškolský pedagóg
 • ThDr. Ing. Anton Babjak, PhD., vysokoškolský pedagóg
 • Ing. Marek Drimal, PhD., vysokoškolský pedagóg
 • Ing. Vilibalda Darmová, PhD, vysokoškolský pedagóg
 • Mgr. Ing. Karol Žák, CSc., pedagóg, riaditel školy
 • PaedDr. Dušana Priehradná, špeciálna a liečebná pedagogička
 • PaedDr. Anna Vozárová, špeciálny pedagóg
 • PaedDr. Katarína Repická, špecialna pedagogička
 • PaedDr. Michal Mikula, liečebný pedagóg
 • PhDr. Mária Kumorovitzová, liečebná pedagogička
 • PhDr. Mgr. Terézia Pružinová, klinický logopéd
 • PhDr. Mgr. Eva Obšuthová, klinický logopéd
 • Mgr. Petra Muráriková, PhD., pedagóg v odbore etika
 • Mgr. Anna Paštrnáková, sociálny pedagóg
 • ThLic. Marián Valábek, SDB, pedagóg
 • Mgr. Ján Vojtek, pedagóg
 • Ing. Terézia Lenczová, pedagogička a výskumníčka v sociálno-ekonomickom výskume
 • Mgr. Katarína Čurillová, pedagóg, riaditeľka školy
 • Mgr. Dana Izakovičová, pedagóg
 • Mgr. Vladimír Kopec, pedagóg
 • Mgr. Monika Boričová, špeciálna pedagogička
 • Mgr. Oľga Handzová, špeciálna pedagogička
 • Mgr. Imrich Juraj, špeciálny pedagóg
 • Mgr. Eva Lauková, špeciálna pedagogička
 • Mgr. Zuzana Ofúkaná, liečebná pedagogička a sociálna pracovníčka
 • Ing. arch. Jozef Baláž, PhD., pedagóg
 • Mgr. Marek Čikel, pedagóg
 • Mgr. Alena Barkyová, špeciálna pedagogička
 • Mgr. Magdaléna Benešová, pedagogička
 • PaedDr. Peter Hámor, pedagóg
 • PaedDr. Eva Melcerová, pedagogička
 • PaedDr. Lucia Takáčová, pedagogička
 • Mgr. Lucia Truchlá Noemi, pedagogička
 • Mgr. Adriana Kentošová, pedagogička
 • Mgr. Alžbeta Švecová, pedagogička
 • Mgr. Martina Vachová, pedagogička
 • Mgr. Lucia Bíliková, pedagogička
 • Mgr. Kamil Bartko, socialný pedagóg
 • Ing. Anton Palaščák, vychovávateľ v detskom domove
 • Prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., sociológ, vysokoškolský profesor v odbore sociológia
 • Doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD., biológ a vysokoškolský pedagóg
 • Doc. RNDr. Karol Erdelský, CSc., biológ a vysokoškolský pedagóg
 • Doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., biológ a vysokoškolský pedagóg
 • Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc., vysokoškolský pedagóg
 • JUDr. PhDr. Peter Ďurkovský, PhD., Národné centrum prevencie sociálnej patológie
 • Mgr. Vladena Bauerová, PhD, biologička, vysokoškolský pedagóg v odbore molekulárna biológia
 • PhDr. Mgr. Alena Dušatková, sociológ viceprezidentka Rady pre práva dieťaťa SR
 • Mgr. Michal Kratochvíla, PhD., sociológ, vysokoškolský pedagóg
 • PhDr. Roman Kollár, PhD., sociológ, vysokoškolský pedagóg
 • PhDr. Peter Gajdoš, PhD., sociológ, vysokoškolský pedagóg
 • RNDr. Oľga Erdelská, DrSc., biologička

 

 

 

DISKUSIA k článku