Svätý otec k samitu G20: "primát ľudskej bytosti nad technikou"

1,435
Kultúra života


Vatikán. „Není možné redukovat důstojnost člověka a národů na pouhý technický problém“ – čteme v nótě Svatého stolce publikované v souvislosti se summitem G20 v Rio de Janeiro (L´Osservatore Romano, 15.června). Řešení problému udržitelného rozvoje „nemůže být oddělováno od našeho porozumění lidské bytosti“, píše se v textu, který zdůrazňuje potřebu „klást lidskou bytost na první místo. Člověk, jemuž je svěřeno spravování přírody, nemůže být opanován technikou a stát se jejím předmětem.“ To znamená, že je třeba odmítat „reduktivní a neefektivní novomalthusiánské pohledy, které spatřují v člověku překážku udržitelného rozvoje“, ale také to neznamená, že člověku je dovoleno nestarat se o životní prostředí.
 
Vatikánský dokument odkazuje i na specifičtější témata jako je „nezbytnost hlubší reflexe nad smyslem ekonomie a jejími cíly ze strany mezinárodního společenství“; požadavek subsidiarity a význam rodiny. V tomto kontextu pak připomíná, že interrupce, sterilizace a antikoncepce nejsou součástí zdravotnické péče, nýbrž představují zákroky, které zásadně protiřečí lidskému zdraví i základnímu právu na život. Nakonec Svatý stolec připomíná, že státy by měly prosazovat „více spravedlivý a inklusivní trh“ a přitom hledat „inovační finanční nástroje, které budou klást do středu ekonomického života lidskou důstojnost, obecné dobro a ochranu stvoření“. V textu, který Svatý stolec vypracoval k summitu G20 v brazilském Rio de Janeiro, je tedy silně akcentován „primát lidské bytosti nad technikou“. „Technika sice vtiskuje globalizaci zrychlující se rytmus“, ale zároveň s tím vznikají otázky „proč“, které jsou systematicky odsouvány naléhavostí otázek „jak“, takže se nedostává času ani na jejich konkrétnější formulaci“. Proto je nezbytné - poznamenává vatikánská nóta – aby se technika snoubila se silným etickým rozměrem vyvěrajícím z důstojnosti lidské bytosti.