STOP zahmlievaniu. Cirkev o slobodomurároch stručne a jasne

3,351
Matej Trančo
Kultúra smrti

Otázka: Aký je oficiálny postoj katolíckej cirkvi na slobodomurárstvo? Môžu sa katolíci stať slobodomurármi?

Odpoveď: Slobodomurárstvo je nezlučiteľné s katolíckou vierou. Slobodomurárstvo učí o naturalistickom náboženstve, ktoré hlása indeferentizmus, stanovisko, ktoré hovorí, že človek sa môže rovnocenne utiekať k Bohu zatiaľ čo je členom akéhokoľvek iného náboženstva.

Slobodomurárstvo je paralelným náboženstvom kresťanstva. New Catholic Encyclopedia udáva: "Slobodomurárstvo vykazuje všetky prvky náboženstva a ako také sa stáva súperom náboženstva evanjelií. Zahŕňa chrámy a oltáre, modlitby, morálny kódex, uctievanie, ornáty, sviatky, prísľub odmeny alebo trestu v posmrtnom živote, hierarchiu, iniciáciu a pohrebné obrady."

Slobodomurárstvo je taktiež tajnou spoločnosťou. Jej zasvätenci sa hlásia k tajným krvným prísahám, ktoré sú v rozpore s kresťanskou morálkou. Prípadný slobodomurár prisahá, že ak niekedy odhalí tajomstvá slobodomurárstva - tajomstvá, ktoré sú triviálne a už dobre známe - zaväzuje sa byť predmetom sebapoškodzovania alebo príšernej popravy. (Väčšina slobodomurárov pochopiteľne nikdy ani len nesnívala o vykonaní týchto trestov na sebe samých alebo na inom členovi).

Z historického hľadiska bolo jedným z hlavných cieľov slobodomurárstva zničenie katolíckej cirkvi; toto platí predovšetkým pre slobodomurárstvo, ktoré existovalo v určitých európskych krajinách. V Spojených štátoch je často slobodomurárstvo len o málo viac než spoločenský klub, no stále sa hlási k naturalistickému náboženstvu, ktoré je v rozpore s ortodoxným kresťanstvom. (Záujemcovia o vstup do pánskeho klubu by mali radšej zvážiť klub Rytieri Kolumba.)

Cirkev uvalila trest exkomunikácie na katolíkov, ktorí sa stanú slobodomurármi. Trest exkomunikácie za vstup do slobodomurárskej lóže bol explicitne udaný v kódexe kanonického práva z roku 1917 (kánon 2335) a implicitne v kódexe z roku 1983 (kánon 1374).

Vzhľadom k tomu, že v tomto bode nie je revidovaný kódex kanonického práva explicitný, niektorí prišli k mylným záverom, že cirkev upustila od zákazu slobodomurárstva. V dôsledku tohto zmätku, krátko predtým ako bol kódex z roku 1983 vyhlásený, Posvätná kongregácia pre náuku viery vydala vyhlásenie naznačujúce, že tento trest je stále v platnosti. Toto vyhlásenie je datované na deň 26. november 1983 a môže byť nájdené v Origins 13/27 (Nov. 15, 1983), 450.

********

Poznámka šéfredaktora: v tejto téme sa dá ľahko stratiť kvôli neprehľadnosti zdrojov a konšpiračným teóriam. Na Slovensku sú 3 lóže (neprekvapí, že reportáž nič kritické z cieľov a temnej histórie organizácie neprináša). Podstata však zostáva - Cirkev je pre slobodomurárstvo prvoradým nepriateľom. Členstvo v lóži je podľa Cirkvi ťažkým hriechom.

Záruka informovanosti sú dobové zdroje. U nás pôsobí hlavne ROTARY klub (členom je napríklad Martin Klus zo strany SAS, ktorý verí že robí filantropiu). Katolícke periodiokum z 20tych rokov o ROTARY píše:

Aké je katolícke hľadisko k tejto rotariánskej otázke? Predovšetkým je isté, že zakladateľ Rotary, advokát Harris, bol murárom, murári boli aj prví členovia, vrchní riaditelia Rotary ak aj nie sú murármi, sú pod ich vplyvom ba dokonca mnohí z nich sú otvorenými murármi.

Celý program Rotary je veľmi podobný programom iných spolkov založených murármi. Tieto sa snažia združiť a pod priamy vplyv murárstva priviesť rôzne stavy a triedy spoločnosti: junákov, dievčatá, ženy či mužov. „Wiener Freimauer Zeitung“ ich nazýva „odnožami amerického murárstva“ a hovorí, že mnohé z nich už zapustili velmi dlhé korene. Pre organizáciu mužov boli vytvorené „kluby“ rozmanitých druhov.

Rotary kluby sú nielen svojim pôvodom, ale aj svojimi prejavmi, svojimi vzťahmi aj svojou činnosťou murárske. V Mexiku sa združili s Callesovou vládou ku krutému prenásledovaniu katolickej cirkvi a vyvinuli čulú protestantskú propagandu. Arcibiskup ze Santiaga vydal pre svojich veriacich túto inštrukciu: „Hľa konkrétny príklad metódy Rotary Clubu: mexická Y. M. C. A. (YMCA) organizovala pred rokom veľkú zbierku pol milióna pessos na podporu protestantskej propagandy. Stretnutiu spisovateľov predsedal metodistický biskup Mojžíš Saenz, podtajomník ministerstva vyučovania. Katolícki poddaní byli donútení vydržovať vlastnými peniazmi protestantskú propagandu! A medzi hlavnými činiteľmi, poverenými zbierkou na tieto fondy protestantskej Y. M. C. A (YMCA)., boli a verejne vystupovali mexickí rotariáni.“ (Ord. list. Arcib. Santiago z 31. marca 1927.)

ZDROJ: (Podle Civiltá Cattolica, 1928, 1929.), J. Bouzek, in Časopis katolického duchovenstva roč. 71 (96), 1930, sešit 9-10, s. 824-831.        

DISKUSIA k článku