Přísnější postup proti Církvi v Nepálu

1,961
Kultúra smrti

Nepálská církev odložila plánovaný kurs katechismu pro příslušníky jiných náboženství. Důvodem je pravděpodobně chystaný nový trestní zákoník, který má zakázat konverzi od jednoho náboženství k jinému. Kvůli napětí v zemi církev ani nevyslala delegaci na Světové dny mládeže.

Ustavení sekulárního státu v roce 2006 dalo církvi příležitost křtít a slavit veřejně náboženské svátky. Větší náboženská svoboda vedla k většímu počtu konverzí. Každoročně je pokřtěno 25 lidí.

Podle oficiálních čísel se v katedrále Nanebevzetí v Káthmándú každou neděli zúčastní mše 300 nekřesťanů, zvláště mladých hindů a buddhistů. Nemohou jít k přijímání, ale na konci bohoslužby jim kněz uděluje požehnání a rozdává květiny. Po mši se kdokoli může přihlásit na katechismus: program trvá pro nekřesťany 3 roky. Žádosti prověřují církevní úřady, nezletilí musejí mít souhlas rodičů.

Podle navrhovaného trestního zákona budou muset katolíci i další menšinová náboženství opět sestoupit do podzemí, jako tomu bylo za hinduistické monarchie. Každý hovor o víře se bude považovat za proselytismus, trestaný pokutou až do 700 dolarů a pěti lety žaláře. Provinilý cizinec bude okamžitě vyhoštěn.

DISKUSIA k článku