O. Amorth a jeho duchovný testament: časté prijímanie sviatostí ako ochrana pred Satanom

3,557
Kultúra života

Otec Gabriel varuje pred zahrávaním sa s démonmi a zároveň odporúča pravidelné prijímanie oltárnej sviatosti ako ochranu pred Satanom

Otec Gabriel Amorth, hlavný vatikánsky exorcista a autor niekoľkých kníh na tému Satan a exorcizmus, uverejnil svoj duchovný testament.

Deväťdesiatročný exorcista odovzdáva svoje vedomosti, ktoré nadobudol za desaťročný boj s diablom. Upozornil, že mnoho ľudí je presvedčených o diablovej neexistencii alebo naopak, sa ho až nezdravo obávajú. 

Pravdou však je, ako sa vyjadrill počas najnovšieho rozhovoru o jeho knihe, že Boh je neporovnateľne krajší a atraktívnejší ako diabol.

Satan a jeho pomocníci skutočne ľudí ovládajú. Otec Amoth zasvätil väčšinu jeho deväťdesiatročného života práve pomoci  ľuďom, ktorí sa stali posadnutí diablom.

Popritom sa však snaží, aby sa ho démoni nezmocnili. Nasledujúcu radu venuje tým, ktorých má diabol v moci: „Jediná účinná cesta ako sa vyslobodiť z rúk diabla je prostredníctvom pôsobenia dobroty a krásy, ktorá vyžaruje z dobra a z nášho Boha a Otca.

Ako nasledovateľ príkladu Svätej Terézie z Lisieux, si uvedomuje, že raz bude súdený podľa toho ako veľmi miloval. Ale kvôli pádu, „hlbší dôvod, ktorý nám bráni v spoločenstve s Bohom je, znovu a znovu, strach z Boha, strach, že nás už nemiluje tak ako, keď sme boli deťmi. “ Je to temný anjel, ktorý šíri smrteľného klamstvá o tom, že ťa „Boh neľúbi. Je to „najhoršie zlo“  a zdroj všetkých ostatných: „Bez poznania Boha.Bez otcovej lásky, „je zákon  len ťažké bremeno.“

Otec Amorth nás vyzýva, aby sme nasledovali Kristov príklad, nechali sa úplne viesť naším Otcom a dôverovali jeho ochrane pred Satanom. Pripomína však, že aktívna snaha sa očakáva aj od nás. „Ak chceme, aby sa z nás služobníkov stali boží synovia“, musíme sa o to vďaka sebadisciplíne usilovať každý deň.

Známy exorcista tiež varoval pred ľahostajným a vlažným správaním, ktoré nás podľa jeho slov, veľmi rýchlo zavedie do diablovej pasce. Bojovať proti tomu môžeme liečivými prostriedkami. Ako tvrdí otec, sú známe už 2000 rokov: „pokora, viera, modlitba (ruženec), prijímanie sviatostí (svätá omša, sviatosť zmierenia), viesť kresťanský život v súlade s Evanjeliom, robiť skutky milosrdenstva a odpúšťať nepriateľom.“

Otec Amorth bol vysvätený za kňaza v roku 1954 a exorcistom sa stal v roku 1986 pod vedením otca Candido Amantini, známeho aj ako bývalý hlavný vatikánsky exorcista. V roku 2013 otec Amorth priznal, že doteraz vyháňal zlého ducha viac ako 160 000-krát, čo je v prepočte asi osemkrát denne. Neskôr však vysvetlil, že sa to netýkalo 160 000 osôb, pretože vo väčšine prípadov musí tento úkon zopakovať niekoľkokrát.

Otec Amorth sa počas vykonávania svoje kňazskej služby zameral hlavne na vyháňanie zlých duchov keďže videl, že mnoho z duchovných vodcov buď neverili v diabla alebo považovali exorcistov za zbytočných.

Po období, počas ktorého fungovala len hŕstka vyškolených svetových exorcistov, sa Cirkev stáva svedkom nádejného prílivu novo vyškolených exorcistov a to najmä v Spojených štátoch. Tam majú totižto v každej jednej diecéze vedúceho exorcistu.

DISKUSIA k článku