Nová štúdia: Deti homosexuálov trpia depresiami aj násilím

1,240
Kultúra smrti

Deti vychovávané homosexuálnymi pármi majú ako mladí dospelí výrazne vyššie riziko, že budú trpieť depresiami, nadváhou a inými problémami, ako priemer ich vrstovníkov. To je výsledok dlhodobej štúdie, ktorú realizovali na univerzite Catholic University of America (CUA).

Skúmané páry boli nadpriemerne z vrstvy bielych obyvateľov, dobre vzdelané, prevažne ženského pohlavia a zarábali menej, ako je priemerný zárobok.

Zatiaľ čo v detstve nemožno pozorovať rozdiely, začínajú sa prejavovať, akonáhle sa deti odlúčia od rodičov. Neprítomnosť otca počas dospievania je najčastejšou formou chýbajúcej blízkosti jedného rodiča a to má mnohé známe negatívne účinky vrátane depresií. Tie majú pôvod v detstve a mladosti, no prejavujú sa až po rokoch. Preto sa tento problém pri vyšetrovaní detí párov rovnakého pohlavia doteraz neukázal.

Dospelí, ktorých vychovali homosexuálne páry, trpia podľa štúdie dvakrát toľko nadváhou, ako priemer populácie (72 percent ku 37 percentám).

Je známe, že v homosexuálnych partnerstvách sa násilie vyskytuje častejšie, ako u heterosexuálnych párov. To sa očividne prejaví aj u detí, ktoré u nich vyrastajú. 85-90 percent z nich uviedlo, že tým boli postihnutí.

Skúmanie CUA vyhodnotilo údaje dlhodobej štúdie o zdraví mladistvých a dospelých. V r. 1995 sa robil prieskum u viac ako 20 000 Američanoch, ktorí mali vtedy 15 rokov. Prieskum u tých istých osôb zopakovali, keď mali 22 a 28 rokov.

 

DISKUSIA k článku