NOVÁ ŠTÚDIA: Deti homosexuálnych párov čelia v dospelosti problémom

2,300
Kultúra smrti

 
Podle nových poznatků zveřejněných 10. června čelí děti vychovávané homosexuálními partnery v dospělosti více problémům než jejich vrstevníci vyrůstající v klasických rodinách.
 
„25 odlišných výsledků ze 40, to je statisticky významný rozdíl mezi dospělými, kteří vyrůstali s matkou, jež měla lesbický vztah, a těmi, kdo uvedli, že jejich biologická matka a otec spolu žili a stále žijí v manželství,“ řekl 12. června agentuře CNA badatel Mark Regnerus.
 
U dětí z homosexuálních domácností bylo zjištěno, že mají v dospělosti nižší průměrný příjem, více fyzických a psychických zdravotních problémů a jsou méně stabilní v milostných vztazích. Vykazují také vyšší míru nezaměstnanosti, kouření, potřeby sociální pomoci a podílu na trestné činnosti.
 
„Nestabilita domova,“ řekl Regnerus, byla hlavním charakteristickým rysem domácnosti, kde rodiče navazovali vztahy s partnerem stejného pohlaví, ať už domácnost vedla matka či otec.“
 
Regnerus, který výsledky svého výzkumu zveřejní v červencovém vydání časopisu Social Science Research, čerpal údaje ze studie Nové struktury rodiny (New Family Structures Study). Tento průzkum se zabýval rozdíly u 40 ukazatelů v sociální a osobní oblasti mezi 3000 Američany ve věku od 18 do 39 let, kteří byli vychováváni v osmi různých typech rodiny.
 
Tyto nové poznatky zpochybňují údaje zveřejněné v roce 2005 Americkou psychologickou asociací, která uvedla, že „žádná studie nezjistila, že by děti homosexuálních rodičů ve srovnání s dětmi heterosexuálních rodičů byly v určitém konkrétním ohledu znevýhodněné“.
 
Podle Regneruse se některé z těchto vlivných studií příliš spoléhaly na malé a nereprezentativní vzorky populace – zaměřily se především na výborně vzdělané, bělošské homosexuální páry, a z toho pak vyvodily obecné závěry o rodičovství homosexuálních osob.
 
„Většina závěrů o rodičovství osob stejného pohlaví byla vytvořena na základě malých a vyhovujících vzorků, nikoli větších a náhodných,“ uvedl Regnerus 11. června v prohlášení vydaném Texaskou univerzitou v Austinu.
 
„Výsledky tohoto přístupu často vedly badatele v oblasti rodiny k závěru, že neexistují žádné rozdíly mezi dětmi vychovanými homosexuály a těmi, které vyrůstaly v jiných typech rodiny. Ale tyto dřívější studie bezděčně zakrývaly skutečně rozmanité zkušenosti s rodičovstvím gayů a lesbiček v Americe.“
 
Badatel řekl agentuře CNA, že když projekt zahajoval, „neměl tušení, co údaje odhalí“. Uvedl, že na základě analýzy „byla zjištěna mnohem větší nestabilita v rodinách vedených rodiči, kteří měli homosexuální vztah“.
 
Při oznámení výsledků své studie Regnerus řekl, že jeho „nejdůležitějším zjištěním“ je pravděpodobně to, že děti budou v dospělosti úspěšné nejspíše tehdy, pokud stráví celé dětství v rodině s matkou a otcem, obzvláště když rodiče setrvávají až do současnosti v manželství.
 
Sociolog řekl, že jeho studie je „píchnutím do vosího hnízda“ „intenzivní“ kritiky, kterou nazval „nepřiměřeným omezením bádání“.
 
Studie byla napadena organizacemi Family Equality Council, Human Rights Campaign, Freedom to Marry a rovněž Aliancí gayů a lesbiček proti pomluvám.
 
Regnerus označil za „nešťastné“, že jeho studie, „ač vysoce kvalitní, je takto očerňována“. Navrhl, aby byla jeho zjištění jednoduše přijata podle standardů „normální vědy“, která běžně „vykazuje neshody mezi badateli o tom, jak zkoumat to či ono“.
 

DISKUSIA k článku