NIKARAGUA sa opäť postavila ZA SVOJ PRO-LIFE ZÁKON

1,647
Kultúra života

ŠVAJČIARSKO, Ženeva, jún 2010 (LifeSiteNews.com) -  Zahraničným mocnostiam sa opäť nepodarilo presadiť, aby Nikaragua liberalizovala svoju pro-life legislatívu. Táto stredoamerická krajina patrí ku hŕstke štátov, ktoré si napriek zahraničnému tlaku udržali absolútny zákaz potratov.

V správe zo zasadaní Rady OSN pre ľudské práva (ďalej UNHRC) so sídlom v Ženeve sa píše, že 11 krajín požadovalo od Nikaraguy uzákoniť potraty. Delegát krajiny Carlos Robelo sa však rozhodne odmietol oddať týmto tlakom. Podľa informácií Pata Buckleyho (poradcu  Spoločnosti na ochranu nenarodených detí so sídlom vo Veľkej Británii) dokonca delegát oznámil Rade, že Nikaragua nezmení svoju pro-life legislatívu, aby tak umožnila vykonávať „liečebné potraty“. Taktiež trval na tom, že so zákonom v súčasnom znení súhlasia aj obyvatelia krajiny.

Zasadania boli súčasťou Všeobecného pravidelného hodnotenia UNHRC, na ktorom každé 4 roky vyhodnocujú plnenie záväzkov všetkých 192 členských štátov voči medzinárodným zmluvám a dohovorom.

Vyhodnotenie Nikaraguy dokončili v júni. Predošlá marcová správa uvádza Holandsko, Nórsko, Českú republiku, Mexiko, Veľkú Britániu, Belgicko, Francúzsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko a Slovinsko ako krajiny, ktoré požadovali od Nikaraguy uzákonenie potratov.

Predchádzajúce správy potvrdzujú, že aj iné krajiny - vrátane USA a Kanady -, tlačili na Nikaraguu ohľadom tejto záležitosti. V správe od UNHRC sa píše, že India navrhla výnimku pre „liečebný potrat“, ale ďalej nešpecifikovala svoje odporúčania.

V správe sa uvádza viacero odporúčaní, ktoré Nikaraguu vyzývajú uzákoniť „liečebný potrat“ alebo potraty v prípade znásilnenia či incestu. Fínsko nalieha na Nikaraguu, aby „upravila zákony týkajúce sa sexuálnych a reprodukčných práv žien, vrátane zrušenia úplného zákazu potratov. Tiež žiada, aby zaistila ženám prístup k službám, vďaka ktorým by mohli využívať čo možno najvyšší zdravotný štandard“.

Pat Buckley nazval tento tlak „šokujúcim“ a  kritizoval krajiny za zásah do suverenity Nikaraguy. „Vyvolávajú dojem, že existuje nejaké medzinárodné právo na potrat, ktoré samozrejme neexistuje. Medzinárodné právo nepozná právo na potrat. Nikdy ho OSN neschválila a to, že krajiny tlačia na krajinu s ústavou, ktorá si váži život, je nehorázne!“ 

Odvtedy, čo v roku 2006 Nikaragua sprísnila potratový zákon, čelila intenzívnemu tlaku zahraničných vlád a tiež medzinárodných skupín uznávajúcich právo na potrat. Švédska vláda pozastavila Nikarague kvôli tomuto zákonu podporu na rozvoj a mnohé iné štáty, vrátane Kanady, Fínska a Holandska, hrozia podobným „trestom".

Predchádzajúci zákon dovoľoval usmrtiť nenarodené deti v dvoch prípadoch. Buď ak sa traja lekári rozhodli, že matkin život alebo zdravie je v ohrození, alebo v prípade znásilnenia. Prísnejší zákon v krajine presadilo silne katolícke obyvateľstvo. Mesiac pred jeho schválením sa približne 200 tisíc občanov pochodovaním hlavným mestom dožadovalo lepšej ochrany pre nenarodených.

V roku 2007 predseda Nikaragujskej lekárskej asociácie kritizoval tvrdenia, že zákon vystavuje ženy nebezpečenstvu a upozornil na to, že od schválenia zákona úmrtnosť matiek za rok klesla.

Proti zákonu sa postavili viaceré medzinárodné organizácie. Amnesty International (AI) tvrdí, že zákon dokonca zakazuje vykonať operácie, ktoré by zachránili život matky. Vládni činitelia však trvajú na tom, že zákon dovoľuje zachrániť život tehotnej ženy aj poskytnutím liečby, ktorá by mohla viesť k úmrtiu jej dieťaťa.

Organizácia AI bola sklamaná z toho, že Nikaragua neprijala odporúčania UNHRC. Zaviazala sa preto pokračovať v boji proti pro-life zákonu, ktorý označila za nebezpečný pre ženy a za urážku ženských „práv“.

Zástupkyňa riaditeľa pre Americký program AI Guadalupe Marengová vyhlásila, že odmietavý postoj Nikaragui k odporúčaniam dokazuje jej pohŕdanie záväzkami, vyplývajúcimi zo zmlúv OSN. Krajina tak podľa nich dáva najavo hrozivú ľahostajnosť voči ženám a dievčatám, ktoré majú byť chránené pred porušovaním ľudských práv.

No Pat Buckley nazval tvrdenia AI „absolútnym nezmyslom“. Trval tiež na tom, že akékoľvek úsilie chrániť život dieťaťa by taktiež znamenalo chrániť život matky. Žena má právo na akúkoľvek liečbu, ktorá by chránila jej život, ale tá by sa nikdy nemala vykonať za cenu priameho útoku na život dieťaťa.

Patrick B. Craine

 

DISKUSIA k článku