Mons. Mamberti: Pre zjednotenie Európy je potrebný etický fundament

1,679
Kultúra života

 
Vatikán 15. júna (RV) - Súčasná historická chvíľa dáva najavo, že v procese európskeho zjednotenia je neodmysliteľný etický základ. Toto presvedčenie vyslovil arcibiskup Dominique Mamberti pred veľvyslancami krajín Európskej únie akreditovanými pri Svätej stolici. Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi sa s nimi stretol v pondelok 11. júna pri príležitosti ukončenia semestra dánskeho predsedníctva a jeho príhovor včera publikoval vatikánsky denník L’Osservatore Romano.
 
„Východiská z krízy“ – poznamenal Mons. Mamberti – „nemôžu spočívať iba v hľadaní technických riešení, hoci inovatívnych, ale musia prijať podnet zo spoločného európskeho základu, ktorý vidí v osobe a v zodpovednosti za človeka nezameniteľné zdroje“. Preto „rozvoj Európy nemôže nechať stranou ústredné postavenie osoby“. Nejde o „zavádzanie náboženských zásad, ale o uznanie toho, ako to urobil De Gasperi, že na počiatku tejto európskej civilizácie je kresťanstvo“. Podľa Mons. Mambertiho Európa musí začať skôr od človeka, než od trhov alebo inštitúcií, ak chce na ceste pokračovať a napredovať.
 
Začať od človeka znamená predovšetkým podporovať život a rodinu. „Jednou z najväčších úloh súčasnosti je podnietiť oživenie zamestnanosti a produkcie. Od toho závisí možnosť návratu k vzrastu. Tento problém nemá riešenie jednoduché, predsa však nie nemožné. Úspech bude do značnej miery závisieť od ochoty každého dať niečo zo seba.“
 
Predovšetkým si vyžaduje „prehodnotenie celej európskej architektúry, počnúc adresátmi, ktorí ju vedú. Európska únia trhov, ktorá má svoje jediné spojivo v trhoch, je určená na stroskotanie; Únia, ktorá postaví do centra človeka a inštancie, ktoré vychádzajú zo svojej bohatej a dobročinnej tradície, je určená k úspechu“. Naozaj nikto „nebude ochotný prinášať obete bez horizontu, že tieto obete dávajú zmysel a majú svoj cieľ“. Podľa Mons. Mambertiho „dôvera, solidarita a zodpovednosť sú kľúčové slová, prostredníctvom ktorých je Európa vyzývaná – dnes viac ako inokedy – pozrieť sa na seba. Tieto slová by mali určovať nielen interné vzťahy únie, ale aj vzťahy, ktoré únia udržuje s ostatnými hráčmi na svetovej scéne, podobne so susednými krajinami, ktoré chcú vstúpiť do únie.“
 

DISKUSIA k článku