Marina Kovačičová: Mysleli sme si, že sme slobodní? Veď "gender" je nová totalita!

1,702
Kultúra života

Nahradila marxistickú ideológiu, a je rovnako deštrukčná a totalitná. Rovnako ako marxistická aj gender revolúcia sa zakladá na pseudo-rovnosti a chce, aby bola spoločnosť slepo organizovaná a riadená len na základe sexuálnych orientácií.

Iste si pamätáte, ako marxistická revolúcia proti sebe stavala proletariát a buržoáziu.  Chcela robotníkov oslobodiť od vykorisťujúcich kapitalistov. Kam nás priviedla?

Určite si spomeniete aj na revolúciu, ktorá chcela proti sebe postaviť ženu a rodinu. Rodina bola tentokrát na mieste vykorisťujúceho kapitalizmu. Žena, aby bola slobodná, šťastná a plne rozvíjajúca sa, mala sa nevyhnutne oslobodiť od manžela, ktorému sa prirodzene podriaďovala, a od detí, ktoré ju vytrhávali z "továrenského" (dnes si to nazvime "kariérneho") procesu a rastu. Kam nás priviedla?

Zahľaďte sa teraz úprimne okolo seba. O čom je celý ten boj za rovnosť, za oslobodenie od noriem a náboženstva teraz? Opäť nám chcú nahovoriť, že potrebujeme proti niečomu bojovať. Že naše túžby sú vykorisťované normami a dokonca sa neštítia tvrdiť, že ich vykorisťuje aj prirodzený zákon, či biologické danosti. Túžby majú byť smerodajné aj pri voľbe sexuálnej orientácie. Snažia sa nám nahovoriť, že sa musíme vzbúriť, a nenechať naše túžby utláčať zákonmi. Kam nás to privedie?

Áno, o tomto je celý genderový koncept. Obyčajná marxistická ideológia, ktorá sa skryla do vedeckosti a ťažkopádnymi definíciami a rôznymi okľukami sa nás snažia postaviť do kúta a vytvoriť v nás pocit ohrozenia.

Nenechajme sa zmiasť. Príroda nie je diktátor. A byť ženou a mužom je skutočne dobré.

Marina Kovačičová

DISKUSIA k článku