Lekárska komisia odvoláva zástancu eutanázie

1,506
Kultúra života

Austrálska lekárska komisia využila svoje mimoriadne právomoci, aby suspendovala lekársku registráciu Dr. Philipa Nitschkeho, zástancu eutanázie. Táto udalosť mala u ľudí veľký ohlas. Lekárska komisia urobila tak preto, lebo sa domnieva, že Nitschke je „pre ľudí vážnym ohrozením“, a preto je nevyhnutné podniknúť kroky na ochranu zdravia verejnosti a pre jej bezpečnosť.

Suspendovanie platí, kým nebudú preskúmané a uzavreté všetky sťažnosti, ktoré boli proti Nitschkemu vznesené.

Komisia poskytla Nietschkemu 48 hodín, aby uviedol dôvody, pre ktoré by jeho registrácia nemala byť odmietnutá. Jeho advokáti odpovedali 18-stranovým dokumentom, ktorý Komisia posúdila v čase ich stretnutia.

Podľa slov Nitschkeho list, ktorým ho oboznámili so suspendovaním uvádzal, že jeho názor o tom, „že ľudia majú právo zvoliť si samovraždu, je nezlučiteľný s modernou medicínou.“

Správy o doktorovom suspendovaní uvítalo aj Austrálske lekárske združenie. Podľa Dr. Andrewa Millera boli lekári „už veľmi dlho znepokojení“ tým, čo Nitschke robí. „Vidíme v ňom v podstate šarlatána a je čas, aby bola jeho činnosť zastavená,“ uviedol Miller.

Tento krok je v úplnom protiklade s útokom Združenia ohľadom Nitschkeho na Komisiu pred menej ako dvomi rokmi, kedy spochybnili spôsobilosť Komisie vyšetrovať aktivity praktického lekára mimo jeho profesijného zamestnania ako lekára. Združenie dokonca navrhlo, že bude samo financovať Nitshckeho obhajobu. (Špecifikom Nitschkeho zdravotného poistenia je, že neobsahuje žiadnu záruku pokrytia výdavkov, ktoré by vzišli z jeho aktivít týkajúcich sa eutanázie.)

Rozhodnutie Komisie uvítali aj priatelia Nigela Brayleyho z Perthu, ktorí až po jeho samovražde prišli na to, že v nej bol zapojený Nitschke a Exit International (medzinárodná nezisková organizácia pre legalizáciu eutanázie). Kerry a Trish O'Neillovci veria, že Komisia nemala inú možnosť, a že v lekárskej profesii musia udržať vysoký štandard.

Reakciou Nitschkeho na hnev spojený s jeho zainteresovaním sa v Brayleyho smrti bol útok na tohto mŕtveho muža ako aj na žurnalistku austrálskeho programu 7.30 Report, ktorá to odhalila. Nitschke vo svojom poslednom vydaní informačného bulletinu eDeliverance tvrdí, že interview bolo nečestnou pascou „piatich proti jednému.“ Uviedol tiež, že „táto žurnalistka počas rozhovoru iba klamala.“ Nitschke podal proti programu sťažnosť pre údajné porušenie žurnalistického kódexu.

Nitschkeho postoj je, že nemal povinnosť informovať Brayleyho o pomoci psychiatra alebo poradenskej služby pre ľudí so samovražednými sklonmi.

Na tlačovej konferencii v Adelaide napadol Nitschke Brayleyho, keď ho označil za „masového vraha manželky“ a „osobu, ktorá sa rozhodla radšej zomrieť ako stráviť 20 rokov vo väzení.“ Brayley bol považovaný za podozrivého v prípade zmiznutia jeho manželky, čo bolo tiež faktorom jeho emočného a finančného vyčerpania, vedúceho k samovražde. Sú s ním spojené aj dva incidenty z minulosti, kedy jeho kamarátky zomreli alebo zmizli.

Podľa jeho známej, Kerry O'Neillovej, sa Nitschke len „snaží odviesť pozornosť kritiky na svoju adresu. Myslím, že bol v skutočnosti prichytený, čo aj sám vie a snaží sa zvaliť vinu na iného.“

Nitschke tvrdí, že suspendovanie neovplyvní jeho činnosť v prospech eutanázie. Neprestane na rozhodnutie Komisie apelovať a ak bude treba, pôjde s tým aj na súd.

Odvolanie Nitschkeho bolo spomenuté aj v čase interpelácií v parlamente Južnej Austrálie. Jack Snelling, minister pre duševné zdravie a zneužívanie liekov zopakoval, že eutanázia a asistovaná samovražda sú v štáte nelegálne a to, čo Nitschke vykonal presiahlo ktorúkoľvek legislatívu, týkajúcu sa eutanázie a asistovanej samovraždy, ktorú kedy Parlament zvažoval. „Ktorýkoľvek praktický lekár, mysliaci si, že samovražda je riešením depresií a duševných chorôb človeka, nie je vhodný na pozíciu lekára v Južnej Austrálii,“ dodal.

Podľa Snellinga argument Nitschkeho, že medzi ním a Brayleym nebol vzťah lekár-pacient, je úplne mimo. „To, že neinformoval pána Brayleyho o poradenstve u psychiatra alebo psychológa za účelom jeho vlastného záujmu skoncovať s jeho životom, je žalostné,“ povedal.

Členovia parlamentu tiež pokarhali Nitschkeho, že išiel proti všetkému, čo vláda investovala do prevencie samovrážd, keď povzbudzovala depresívnych ľudí aby vyhľadávali pomoc.

Mary Watermanová, ktorej 25-ročný syn tiež spáchal samovraždu po tom, ako upadol do depresie a skontaktoval sa s Nitschkeho organizáciou Exit International, sa tiež dovolávala odpovede. V programe 7.30 Report povedala, že by to „nazvala národným vyšetrovaním alebo kráľovskou komisiou, ktorá by vyšetrila, ako táto kniha môže byť dostupná na internete, a koľko ľudí už zomrelo, keďže malo k tomu prístup, hoci možno boli mentálne chorí.“

Paul Russell, z koalície HOPE: No Euthanasia dodáva: „Rodiny týchto obetí, ktoré sú určite samy obeťami, majú množstvo otázok, na ktoré si zaslúžia odpovede. Požiadavka národného vyšetrovania je pre nich podporou rovnako ako to, že sa uistíme o zastavení skrytého priemyslu s tými, ktorí sú obeťami samovraždy.“