Kard. Turkson v OSN: Odstraňovat chudobu, nikoli chudé

3,967
Kultúra života

New York. Předseda Papežské rady Iustitia et Pax, ghanský kard. Turkson, se účastnil summitu OSN o rozvojových cílech milénia. „Neužívejte rozvojové cíle k zabíjení chudých,“ řekl na půdě Spojených národů.

„Všechny pokusy využít rozvojové cíle milénia na šíření a vnucování egoistického životního stylu nebo ještě hůře jako nástrojů ke zmenšování počtu chudých lidí v rámci demografické politiky, jsou výrazem zlé vůle a krátkozrakosti,“ prohlásil včera šéf vatikánské delegace v New Yorku.

„Říkám to nikoli jako náboženský představitel, ale také jako Afričan a člověk pocházející z chudé rodiny,“ dodal ghanský kardinál Peter Turkson. „Vybízím proto mezinárodní společenství, aby neměla strach před chudými. Rozvojové cíle milénia mají směřovat k odstraňování chudoby, a nikoli k zabíjení nemajetných!“

Předseda zmíněné Papežské rady vyjádřil znepokojení Apoštolského stolce nad výrazy „sexuální zdraví a reprodukční zdraví“ či „plánování rodin“, které se často objevují v závěrečném dokumentu OSN. Jsou to kontroverzní termíny, které v sobě často zahrnují provádění interrupcí jako podmínku rozvojové pomoci. Šéf vatikánského úřadu zabývajícího se otázkami spravedlností a míru poukázal také na odpovědnost všech vlád – jak rozvinutých, tak rozvojových zemí – za boj proti korupci.

Země, které poskytují pomoc, nemohou zasahovat do autonomie náboženských a sociálních organizací, které tam působí, ale mají je podporovat. Mezi překážkami rozvoje zmínil africký kardinál nepoctivost a nezodpovědnost finančních agentů, nadměrný nacionalismus, staré i nové ideologie, podněcování konfliktů, nelegální obchod s lidmi, narkotiky či surovinami. Kard. Turkson ve své promluvě k představitelům států a vlád apeloval na rozvinuté země, aby otevřely své trhy s cílem pomoci chudším zemím k hospodářské nezávislosti.

DISKUSIA k článku