Hovorca KBS k správam o vyjadreniach Svätého Otca ohľadom interrupcií

2,227
Kultúra života

Bratislava 2. septembra (TK KBS) V mediálnom prostredí včera zazneli správy
o novom prístupe pápeža Františka k interrupciám. Medzi iným bolo počuť aj
vyjadrenia, že podľa Svätého Otca by už umelé ukončenie tehotenstva nemalo
byť ťažkým hriechom alebo by nemalo byť trestané exkomunikáciou. Keďže sa
na Tlačovú kanceláriu KBS obrátilo viacero čitateľov so žiadosťou o
vysvetlenie problematiky, požiadali sme o stanovisko hovorcu Konferencie
biskupov Slovenska Martina Kramaru. Jeho odpoveď vám prinášame v plnom
znení:

“Svätý Otec vo svojom liste Rinovi Fisichellovi, predsedovi Pápežskej rady
na podporu novej evanjelizácie, v kontexte blížiaceho sa Svätého roku
milosrdenstva, píše o viacerých oblastiach, prostredníctvom ktorých by sa
toto jubileum malo dotknúť každého človeka. Hovorí aj o problematike
interrupcií. Treba však čítať pozorne a s náležitým chápaním súvislostí.
Pápež spomína, že pozná osudy mnohých žien, ktoré si v srdci nesú jazvu po
bolestnom rozhodnutí ísť na interrupciu. Jeho želaním je, aby prejav
Božieho milosrdenstva mohol zasiahnuť aj ich životy.

Nevyhlasuje však, že umelé ukončenie tehotenstva prestáva byť ťažkým
hriechom. Práve naopak, smutne konštatuje, že sa vo svete rozšírila
povrchnosť a mnohí majú nedostatočné vedomie vážneho zla, ktoré potrat so
sebou nesie. Pápež takisto neruší prísny trest exkomunikácie - teda
vylúčenia zo spoločenstva Cirkvi - za spáchanie potratu. Ten zostáva v
platnosti.

Nejde tu teda o zmenu postoja Cirkvi k ťaživej skutočnosti zabitia
nenarodeného života. Úmyslom Svätého Otca je počas Svätého roku
milosrdenstva sprostredkovať jednoduchší spôsob dosiahnutia odpustenia pre
tých, ktorí svoj čin úprimne ľutujú a rozhodli sa pre cestu pokánia. Pápež
preto ohlásil rozšírenie právomoci oslobodzovať od exkomunikácie, do ktorej
katolík vykonaním potratu automaticky upadá, aj na kňazov. Prakticky to
bude znamenať, že kňaz, ktorému bola udelená táto právomoc, nebude musieť
žiadať biskupa, aby stanovil pokánie pre človeka, ktorý sa prišiel
vyspovedať zo spáchania potratu.

Tým sa nezľahčuje závažnosť hriechu, ani neodpadá prísny trest vylúčenia zo
spoločenstva Cirkvi. Kto však príde na svätú spoveď, bude môcť dostať
pokánie, rozhrešenie a oslobodenie od exkomunikácie priamo od spovedníka -
bez toho, aby sa kňaz musel obracať na biskupa. Svätý Otec dodáva, že
“kňazi by sa mali pripraviť na túto veľkú úlohu, aby vedeli, ako spojiť
slová naozajstného prijatia s reflexiou, ktorá pomôže pochopiť spáchaný
hriech a naznačiť cestu autentického obrátenia pre dosiahnutie a prijatie
skutočného a veľkorysého Otcovho odpustenia, ktorý všetko obnovuje svojou
prítomnosťou.”

DISKUSIA k článku