EXKLUZÍVNE! interwiev s kardinálom Burkom: „Je tu veľmi nebezpečný zmätok a so zmätkom príde rozdelenie.“

1,297
Lucia Salomonová
Kultúra života

Poznámka šéfredaktora: Vážení čitatelia, ako ste zvyknutí,  LIFENEWS.SK sa vám snaží prinášať tie najzaujímavejšie "správy ktoré hýbu svetom". Sme voľbou pre tých, ktorí hľadajú najnovšie správ z prostredia Cirkvi a boja kultúry života a kultúry smrti. Vážime si vašu podporu a sme radi, že sa naša čítanosť sústavne zvyšuje.    

Tentoraz vám prinášame ako úplne prví slovenský preklad nedávneho interview s kardinálom Burkom. Toto meno je čitateľovi dostatočne známe. Preto sme považovali za dôležité - napriek dĺžke textu - priniesť názory tohto neformálneho "hovorcu" štyroch kardinálov, ktorí predložili dubiu. Necenzurujeme správy z Cirkvi aj keď sme jej ako veriaci podriadení a tému sú bolestivé.
 
Podporte nás v letnej zbierke na fungovanie redakcie ďalších 6 mesiacov! Sledujte zmeny ktoré pre vás pripravujeme - nový dizajn je vo výstavbe. Ďakujeme za vašu podporu a modlitby. Vďaka, že zotrvávate s nami v boji za Kultúru života. Spoliehame sa na Vašu podporu. Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam!

********

Navštívili sme kardinála Burke v jeho apartmáne, ktorý sa nachádza veľmi blízko pri Vatikáne. Jednou z prvých vecí, ktorú si hostia vstupujúci do domu všimnú, je portrét pápeža Františka, ktorý visí vo vstupnej hale. 

Raymond Leo Burke sa narodil 30. júna vo Wisconsine. V roku 2003 bol vymenovaný za arcibiskupa Saint Louis, Missouri, jednej z najstarších a najviac uznávaných diecéz v Spojených štátoch. Vzhľadom na medzinárodnú prestíž ako odborníka na kanonické právo, v roku 2008 ho Benedikt XVI. vymenoval za prefekta Najvyššieho súdu apoštolskej signatúry a v tejto funkcii zostal až kým ho pápež František nepoveril zaoberať sa Maltézskym rádom. Veľmi oddaný služobník Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a zasvätený svojej diecéze, kde mu dokonca venoval aj oltár v katedrále v Saint Louis.

Podarilo sa nám s ním porozprávať o dubii, kríze Maltézského rádu, prvých troch mesiacoch vlády Trumpa a o iných záležitostiach. Na rozhovor dozerali 3 obrazy: jeho fotografie s emeritným pápežom Benediktom XVI., relikvie svätého Rajmunda z Peñafortu, jeho svätého patróna, a neapolská socha oddychujúceho sv. Jozefa, ktorú mu niekto nedávno venoval.

Ako hodnotíte prvé mesiace Donalda Trumpa v Bielom dome?

Je jasné, že je to veľmi ťažký čas, pretože obyvatelia Spojených štátov uviedli, že chcú, aby ich krajina išla novým smerom. Prezident Trump sa snaží tieto priania splniť, pretože ich vyjadrili ľudia, ktorí ho volili. Ale to nie je také jednoduché, pretože je tu aj veľmi silná druhá strana a takisto je novým prezidentom, čo znamená, že musí nájsť spôsob, ktorým najlepšie dosiahne nové veci, ktoré chce urobiť. Myslím si, že to bude v poriadku, ale prvých 100 dní je ťažkých. Niet o tom pochýb. Osobne ho nepoznám. Nikdy som sa s nim osobne nerozprával, ale verím, že je odhodlaný naplniť mandát, ktorý dostal od ľudu v Spojených štátoch.

Myslíte si, že je teraz viac nádeje pre pro-life hnutie, aby vyhralo viac bitiek, ako to povedal Mike Pence počas pro-life pochodu?

Absolútne. Prezident Trump má v tom jasno, aj keď v minulosti to tak nebolo. Teraz som si istý, že rozumie nedotknuteľnej dôstojnosti nevinného a bezbranného ľudského života a že zákony v USA by mali chrániť nenarodené deti.

Takže si myslíte, že nová vláda je skutočne oddaná ochrane života?

Určite. Vice-prezident Pence bol veľmi dlhý čas jedným z lídrom v politike za pro-life hnutie.

Alt-right: Myslíte si, že vzostup alternatívnej pravice a obmedzenie globalizácie sú dobré správy pre slobodu?

Pokladám sa dôležité, že sa Cirkev zaoberá týmito politickým vodcami, ktorí majú veľa dobrých nápadov a hovoria s cieľom ponúknuť im smer, ktorý poskytuje Katolícka sociálna náuka, čo je vždy rešpektovanie spoločného dobra, pretože v ktoromkoľvek politickom programe tu môžu byť aspekty, ktoré sú veľmi dobré, ale aj tie, ktoré nie sú dobré. Takisto je potrebné ich zlepšiť alebo zdokonaliť.

Najdôležitejšou vecou pre nás je, aby sa Cirkev nespolitizovala a nestala sa súčasťou jednej strany alebo druhej, ale hovorila s lídrami, ktorí ukazujú mnoho pozitívnych signálov a pomôcť im, aby ich vízie a programy mohli slúžiť čo najlepšie pre spoločné dobro.

Stavia Vatikán most s Trumpovým vedením alebo práve naopak, buduje stenu?

Nemám o tom nijaké informácie, pretože som nekomunikoval s ministrom, ktorý by bol do toho zapojený. Musím povedať, že Osservatore Romano, čo sú oficiálne vatikánske noviny, sú celkom negatívne k prezidentovi Trumpovi. Myslím si, že to nie je nápomocné.

Novinár Jason Horowitz pre News York Times povedal, že ste sa stretli s Stephenom K. Bannonom (Trumpov alt-right poradca. Editor). Skutočne sa to stalo alebo je to „falošná správa?“

Hovoria mi, že som mu pred rokmi predstavený, ale rozhodne sme sa nestretli teraz. V skutočnosti si nepamätám stretnutie s ním, ale povedali mi, že som sa s ním zoznámil. Keď mám byť úprimný, nepamätám si presne, ako vyzeral... Nikdy som s ním nemal (účelové) stretnutie.

Čiže nemáte spojenie na Trumpovo vedenie...

Nie, nemám.

Dubia: Aký bol hlavný dôvod, že štyria kardináli vytvorili verejnú dubiu?

Hlavný dôvod bol zmätok v Cirkvi čo sa týka základných otázok, ktoré sú definované s ohľadom na vnútorné morálne zlo, na sväté prijímanie a správnu prípravu na prijatie sv. prijímania a s ohľadom na nerozlučiteľnosť manželstva.

Je tam tak veľa zmätku, že v prvom rade som požiadal Svätého Otca, aby objasnil tieto základné otázky. Obmedzili sme naše prosby len na štyri otázky. Keďže som nedostal odpoveď - lebo veľa ľudí nám hovorilo: „Prečo si vy kardináli neplníte svoje povinnosti a neučíte zreteľne o týchto záležitostiach?“ - tak sme vedeli, že musíme dať ľuďom vedieť o dubii. Áno, snažíme sa zo všetkých síl, snažíme sa od Svätého Otca prijať smer, ktorým Cirkev potrebuje teraz prijať. Pretože existuje veľmi nebezpečný zmätok a so zmätkom príde rozdelenie.

Kňazi proti kňazom a nezhody medzi katolíkmi o tom, či ste schopní prijímať sviatosti ak žijete v neplatnom manželskom zväzku. Dokonca sa našli nezhody medzi biskupmi, a to by sa nenalo stať... To nie je dobré pre Cirkev.

Prečo sa pod to podpísali len štyria kardináli?

Môžem vám povedať, že viacej ako len štyria kardináli podporujú dubiu, ale pre rôzne dôvody o tom nechcú hovoriť verejne. My štyria kardináli, ktorí sme sa podpísali pod dubiu, sme jednoducho vedeli, že je to naša povinnosť a nemysleli sme na to, že potrebujeme mať určitý počet kardinálov. My štyria sme vedeli, že to musíme urobiť, tak sme to aj spravili.

Čiže máte osobnú podporu iných kardinálov?

Áno.

Čo by ste povedali tým, ktorí povedali, že ste spochybňovali pápeža?

Neexistuje žiaden útok na pápeža. V skutočnosti tradícia prinášať dubiu a otázky pápežovi sú veľmi starý zvyk v Cirkvi a dokument preukázal úctu pápežovi, ktorý vedie Cirkev v kritickom momente alebo v čase zmätku alebo omylov. Čiže ak budete čítať dubiu, všimnete si, že sme veľmi zdvorilí. Z ničoho neobviňujeme Svätého Otca. Jednoducho sme v prospech Cirkvi žiadali, aby v týchto záležitostiach bolo jasno.

Hovorili ste o nejakých precedensoch formálneho opravovania pápeža v histórii Cirkvi...

Myslím napríklad pápeža Jána XXII., ktorý nesprávne učil o Visio beatifica. Určití biskupi a teológovia na túto skutočnosť upozornili. Spočiatku sa bránil náprave, ale potom, predtým ako zomrel, odvolal to čo povedal. Uznal, že to bol omyl.

Sú tu aj iné prípady, ktoré sú v histórii Cirkvi podobné. Niektoré z nich sú o väčších praktických záležitostiach, dokonca aj o správe pozemských záležitostí. Napríklad, keď kardináli išli k Svätému Otcovi a povedali mu: „Podľa nášho názoru neriadite dobre záležitosti Cirkvi,“ a pápež sa potom opravil.

Myslíte si, že bude aj takého formálne a verejné opravovanie pápeža Františka? 

Nie je to zatiaľ jasné. Normálne povedané, predtým ako by sa podstúpil tento krok, kardináli by pristúpili k Svätému Otcovi osobne a povedali by mu: Svätý Otec, záležitosť je tak vážna, musíme ju napraviť a verím, že Svätý Otec v tom okamihu odpovie.

Ale nemyslíte si, že rozhovor s kardinálom Müllerom v Il Timone bol odpoveďou na dubiu?

Verím tomu. Určite sa to týka celej diskusie a je zrejmé, že Cirkev sa ohľadne týchto vecí učí. Verím tomu, ale neviem, pretože som nehovoril s kardinálom Müllerom, že na jeho strane je rozhovor pastoračným úsilím, ktoré jasne uvádza učenie Cirkvi.

Ale pápež ešte neodpovedal...

Pokiaľ mi je známe, mne nie a nemyslím si, že ostatným kardinálom áno. Nemyslím si, že nám dal nejakú odpoveď.

A ohľadom dátumu formálneho opravovania?

Naozaj nemôžem o tom hovoriť, pretože ide o záležitosť, ku ktorej je potrebné pristupovať delikátne a s veľkou úctou. A ja nechcem navrhnúť dátum, ktorý by v každom prípade negatívne ovplyvnil konanie v tejto záležitosti, alebo by zneuctil niekoho zo zúčastnených.

Predtým a po tom, čo ste zverejnili dibiu, ste v kontakte s emeritným pápežom?

Nie, nikdy som sa s ním o dubii nerozprával.

Skončila konečne kríza Maltézského rádu?

Na túto otázku je ťažké odpovedať. V tomto momente nemám nijaké spojenie s Maltézskym rádom. Aj keď si kardinál Patron udržal titul, pápež dal jasne najavo, že jediná osoba, ktorá môže zadávať otázky Maltézskemu rádu v mene Svätého Otca je arcibiskup Becciu. Takže neviem.

V apríli by mala byť voľba nového veľmajstra a mám nádej, že bude vybraný vynikajúci predstavený spmedzi tých, ktorí sa hlásia k Rytierom. Veľmajster by urovnal spory a viedol by Rád správnym smerom. Svätý Otec mi vo svojom liste 1. decembra minulého roka jasne napísal, že čo sa týka Maltézskeho rádu, má vážne obavy. Podľa môjho názoru sú tieto obavy určite opodstatnené a nový predstavený bude musieť riešiť tieto starosti.

Požiadal vás pápež, aby ste vykázali slobodomurárov z Maltézského rádu?

Pápež mal jasno v tom, že slobodomurári nemôžu byť členmi Maltézského rádu. Preto mi povedal, že v prípade, že tam budú rytieri, ktorí trvajú na tom, že sú členmi slobodomurárstva, musia byť vylúčení. Stále na tom pracujem.

Bol to konflikt záujmov medzi členmi komisie navrhnutej Svätou stolicou ako povedali niektorí vatikánisti alebo dokonca veľmajster?

Je to dôležité pre krízu Maltézského rádu a táto záležitosť by mala byť úplne jasná. Pretože pre každého človeka so zdravým rozumom sa tu deje niečo čudné. Čo sa týka tohto posledného dedičastva (odkázaného Rádu niekým. Editor), ktorého súčasťou bolo, aby som sa týmto Rádom už nezaoberal, nie je jasné, kto je darca, čo je presnou podstatou odkazu, ako sa to vykonáva a to nie je správne. Tieto záležitosti musia byť jasné.

A ďalej je to veľmi čudné, keď traja ľudia, ktorí sú priamo zapojení do tejto záležitosti s odkazom majetku, by mali byť súčasťou tzv. „skupiny“, ktorá vyšetruje celú záležitosť odvolania veľkého kancelára a odporučili, aby sa mal vrátiť do funkcie.

Brat Von Boeselagera bol menovaný do IOR (Vatikánska banka).

Albrecht von Boeselager, veľký kancelár, bol požiadaný aby odstúpil, a potom, keď odmietol, bol zbavený funkcie. Potom niekoľko dní neskôr jeho brat, Georg von Boeslager bol menovaný do Commission of Control of the Institute for the Works of Religion, čo je vlastne Vatikánska banka. Zdá sa to čudné.

Po nominácii Becciu, aká je vaša úloha v organizácii?

Nemám žiadnu úlohu. Mám titul, ale nemám funkciu.

Máte zviazané ruky….

Áno. Rešpektujem nariadenie Svätého Otca a práve teraz nemám s rádom nič robiť.

Boli ste hlavným cieľom (tejto) krízy?

Neviem. Celý ten vývoj je taký čudný, že je pre mňa zložité pochopiť, čo bolo konečným cieľom. Iste, jedna vec je istá, že návrat hlavného kancelára bol hlavný cieľ. Či to takisto zahrňuje aj môj odstup ako Kardinálneho Patróna, to neviem.

Hovorilo sa, že vás poslali na ostrov Guam ako trest pápeža kvôli dubii. Avšak návšteva bola naplánovaná už mesiace predtým ako sa uverejnila dubia. Je to ďalšia ukážka „falošných správ“, ktoré nový prezidet Trump tak veľmi kritizuje?

Bolo to klamstvo alebo falošné správy. Myslím si, že to bolo v októbri, keď ma požiadali, aby som predsedal piatim sudcom, ktorí mali posúdiť prípad aricibskupa Apurona v Cirkvi. Inými slovami, súd mal nájsť pravdu ohľadom obvinení, ktoré boli znesené proti arcibiskupovi Guamu, a preto tento výlet do Guamu bol celý naplánovaný nezávisle od ťažkostí ohľadne dubie alebo ťažkostí v prípade Maltézskeho rádu. Ďalšia skutočnosť je, že som tam išiel z veľmi špecifických dôvodov a bol som tam tri dni. Čiže asi ťažko to bolo vyhnanstvo.

Aký je váš vzťah so Svätým Otcom?

Nerozprával som sa s ním od nášho posledného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v decembri minulého roka. Pozdravil som ho po stretnutí kolégia kardinálov a rímskej kúrie pred Vianocami, ale nehovoril som s ním a neudelil mi audienciu. Takže neviem, čo si myslí.

Poprosili ste ho o audienciu?

Áno.

A počas krízy s Maltézskym rádom?

Nemal som príležitosť sa o tom s ním porozprávať.

Čo si myslíte o nedávnych vyhláseniach generálneho predstaveného Jezuitov, v ktorých spochybnil dôslednosť Svätých evanjelistov?

Je to celé nesprávne. V skutočnosti považujem za neuveriteľné, že mohol urobiť takýto druh vyhlásenia. Takisto je potrebné, aby sa to opravilo. Je nezmyselné sa domnievať, že slová v Evanjeliách, čo sú slová, ktoré po storočiach štúdií boli chápané ako priame slová nášho Pána, nie sú teraz slová Pána, pretože neboli nahrané na páskach. Nedokážem to pochopiť.

Ale to nie je jednoduchá chyba...

Je to vážna chyba, ktorá musí byť napravená.

A kto môže napraviť tieto vyhlásenia?

Povedal by som, že Kongregácia pre náuku viery, pápežov orgán na zabezpečenie pravdy viery a morálky.

- Vatileaks: Úniky informácii hovorili o 1 000 bytoch Svätej stolice po celom Ríme. Veríte tomu, že keď je Cirkev najväčším vlastníkom pôdy, odoberá to na vieryhodnosti evanjeliového posolstva?

Po prvé, nepoznám pravdu o tom. Čo môžem povedať je, že si nemyslím, že ak Cirkev vlastní pôdu, odoberá to na jej vieryhodnosti, ale spôsob, akým sa spravuje sa veľmi odrazí na vieryhodnosti Cirkvi. V skutočnosti, keď má Cirkev všetky tieto majetky, môže ich použiť pre mnoho dobrých účelov, ale administrácia musí byť striktne podľa cirkevného práva. Nehovorím, že to tak nie je, ale pre mňa jediný škandál by bol, keby nejakým spôsobom tieto majetky neboli dobre spravované.

Vatikánska diplomacia sa výrazne zmenila v posledných rokoch. Ako hodnotíte, že Svätá stolica považovala za „manžela“ homosexuálneho milenca prezidenta Luxemburska?

Myslím si, že je potrebné niečo urobiť, aby sa venovali verejnému obrazu, ktorý sa takýmto konaním vytvoril. V minulosti Svätá stolica veľmi diskrétne a s rešpektom odmietla dovoliť takúto vec. Musíme sa k tomu vrátiť, pretože keď verejne dovoľujeme takúto vec, budí to dojem, že teraz to Svätá stolica schvaľuje. Čiže to musí byť zrozumiteľné. Taktiež si myslím, že podmienky na výber tých, ktorí sú pozvaní aby oficiálne prišli a hovorili na konferenciách pri Svätej trojici musia byť jasné. Nerozumiem, ako ľudia, ktorí sa otvorene postavili Cirkvi a jej učeniu môžu byť pozvaní na takého druhy konferencií.

Ako Paul Ehrlich...

Presne, Paul Ehrlich... prvý príklad.

Áno, ale ten, kto bol zodpovedný za toto pozvanie bol kardinál Ravsi, ktorý napísal „Cari fratelli masoni“ v Il Sole 24...

Áno, ešte som nečítal tú knihu (Alberto Bárcena: Masonería, religión y política) ale ktokoľvek je za to zodpovedný, je zodpovedný za to, aby na to odpovedal.

List kardinála Ravasiho?

Nečítal som ten list. Nečítal som to, ale počul som o ňom.

Islam: Kardinál Sarah varoval pred dvoma ohrozeniami: islamom a gender ideológiou. Veríte, že islam je vhodný na spolunažívanie v západnom svete?

Zdieľam jeho obavy. Toto sú dve veľké hrozby súčasnosti. Som silne presvedčený, že jeden z hlavných spôsobov ako ich riešiť je cez vzdelanie. Musíme sa uistiť, že na našich školách a univerzitách sa bude vyučovať pravda.

Obidve otázky o ľudskej podstate a gender probléme sú celé umelo vytvorené určitou ideológiou. Takisto je dôležité aj to, že sa bude učiť pravda o islame. Podstata islamu je forma vlády. Podľa ich vlastných názorov či princípov má v úmysle vládnuť svetu. A takisto aj o Alahovi. Postava Alaha v koráne a v iných islamských spisoch je úplne odlišná od Boha v judeo-kresťanskej viere.

Aké dôvody pre nádej dáva katolícka rodina v dnešnom svete poznačenom kultúrou smrti a kde sa gender ideológia považuje ako jediná pravda o ľudskej bytosti?

Samozrejme, existuje dôvod na nádej, pretože Kristus vždy dáva svoje milosti jednotlivcom a rodinám. A táto celá situácia sa môže zmeniť vďaka jednotlivcom a rodinám. Veľa cestujem do rôznych častí sveta. V Amerike a všade inde kde idem, spoznávam mladých ľudí, dobré mladé rodiny a iné rodiny, ktoré možno nie sú mladé, ale sú to veľmi oddané katolícke rodiny. To mi dáva nádej, pretože keď viac môžeme podporiť jednej druhého, aby sme boli verní Ježišovi Kristovi, tak sa to môže zmeniť.

Akú radu by ste dali týmto katolíckym rodinám, ktoré chcú, aby ich deti vyrastali v slobode?

Moja rada by bola, aby sa modlili, hlavne prijímali sv. prijímanie a pravidelne chodili na spoveď, po druhé je centrum rodinného života, aby upriamili svoju pozornosť na vzdelávanie svojich detí jednoznačne podľa učenia Cirkvi a podľa morálneho zákona a po tretie aby spolupracovali s ostatnými rodinami a aby sa podporovali a stali sa veľkou silou pre dobro vo svete.

Pápež vydal vyhlásenie, v ktorom odteraz svadby, ktoré slúžili kňazi z Kňazského bratstva sv. Pia X. sa budú uznávať.

Ešte som to nečítal. Je to veľmi významný krok Sv. Otca a taktiež to znamená, že nejakým spôsobom tu musí exisovať aj uzmierenie s FSSPX, pretože v zásade to čo hovorí pápež je, že kňazi v spoločnosti, keď sú svedkami manželstiev, vykonávajú jurisdikciu v rímsko-katolíckej cirkvi. Čiže je to veľmi zaujímavé.

Myslíte si, že osobná prelatúra je správna cesta na zmierenie?

Verím, že to bude veľmi účinná cesta na zmierenie.

Bola by to veľká novinka?

Áno. Modlím sa za to a dúfam, že to príde. Ale zmierenie musí byť samozrejme založené na spoločnom porozumení sa. Nemôžeme to jednoducho siliť. Inak povedané, ak tu nie je spoločné porozumenie, to čo my uzmierime bude mať za následok všetky druhy konfliktov a problémov. Musíme sa uistiť, že je tu spoločné porozumeniem pokiaľ ide o všetky otázky, ktoré v minulosti malo FSSPX voči Cirkvi, Svätej stolici a s vedením Katolíckej cirkvi.

 

Necenzurujeme nepohodlné správy o dianí v Cirkvi, aj ked sme jej ako katolíci podriadení. Prinášame "správy ktoré hýbu svetom". Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKÉ SLOVENSKO - pozn. šéfredaktora

DISKUSIA k článku