Božie telo 2011: Arcibiskup požehnal ulice Bratislavy z papamobilu

8,631
Kultúra života

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známeho pod názvom Božie telo, sa 26. júna 2011 na Primaciálnom námestí v Bratislave konala tradičná slávnostná svätá omša s následnou procesiou so Sviatosťou Oltárnou. Hlavným celebrantom slávnosti bol bratislavský arcibiskup, metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Spolu s ním koncelebrovali apoštolský nuncius v SR Mons. Mario Giordana, ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, a kňazi Bratislavskej arcidiecézy a Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie. Po skončení sv. omše sa uskutočnila Eucharistická procesia za účasti veriacich z Primaciálneho námestia ulicami Starého Mesta do Kostola Najsvätejšej Trojice na Hurbanovom námestí.

Odtiaľ bola v otvorenom automobile ulicami mesta Sviatosť Oltárna prevezená na Bratislavský hrad, odkiaľ Mons. Zvolenský po prvý raz udelil eucharistické požehnanie hlavnému mestu a celému Slovensku. Baldachýn ulicami mesta už tradične niesli príslušníci Hasičského a záchranného zboru.

Eucharistická slávnosť pri príležitosti sviatku Božieho Tela sa 26. júna 2011 uskutočnila aj na Svätoplukovom námestí starobylej Nitry. Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s kapitulnými kanonikmi, a kňazmi Nitrianskej diecézy za účasti veriacich celebroval slávnostnú svätú omšu, počas ktorej sa veriacim prihovoril na tému významu Eucharistie v živote človeka. Slávnosť vyvrcholila eucharistickou procesiou za účasti nitrianskych veriacich ulicami starobylej Nitry, zastaveniami pri Kostole sv. Petra a Pavla, Mariánskom súsoší a ukončená bola pred Katedrálou sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Po jej ukončení požehnal Mons. Judák sochy sv. Cyrila a Metoda, ktoré budú umiestnené na priečelí katedrály. Po prvýkrát v histórii niesli baldachýn nad Sviatosťou oltárnou počas celej procesie príslušníci Policajného zboru z Nitry a Nových Zámkov a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže z nitrianskych väzníc pod vedením svojich kaplánov kpt. Dr. Martina Pitka, kpt. dr. Petra Halkociho a kpt. Mgr. Petra Hasaru. Diecézna a Vatikánska vlajka sa zase zaskveli v rukách profesionálnych vojakov nitrianskej protilietadlovej brigády, ktorý spolu s krížom tvorili čelo celého sprievodu. Účasť zástupcov Ordinariátu OS a OZ SR na oboch procesiách v Nitre i Bratislave bola prejavom úcty k Najsvätejšej Sviatosti, ku ktorej sú katolícki veriaci slúžiaci v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch svojimi kaplánmi vedení, ale aj prejavom ich spolupatričnosti s jednou Katolíckou Cirkvou, ktorej súčasťou je každá diecéza, či vojenská, alebo civilná.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký

 

Foto: TK KBS/ Peter Zimen

DISKUSIA k článku