Amerika sa stáva viac pro-life

1,862
Kultúra života

Postoje Američanov k potratom sú podľa novej štúdie Northwestern Univerzity čoraz konzervatívnejšie v porovnaní s inými spornými sociálnymi otázkami. Zásluhu za tento jav autori pripisujú jednoduchému faktu a to, že pro-life rodiny majú viac detí.

„Štúdia dokazuje, že postoje, ktoré sú v prospech potratu, pokrivkávajú za liberalizačným trendom iných súvisiacich názorov,“ napísali autori. Výskum prebiehal v rokoch 1977 až 2010. „Potvrdili sme hypotézu, že pomerne vysoká plodnosť pro-life jednotlivcov vedie k nárastu pro-life populácie.“

Autori napísali: „Podpora potratových zákonov sa po boome od prípadu Roe verzus Wade znížila a v posledných rokoch môžeme dokonca sledovať aj náznaky obratu postojov smerom proti potratom. Tento obrat sa prejavuje najmä u mladších ročníkov a deje sa aj napriek liberalizačným trendom v niekoľkých zdanlivo súvisiacich oblastiach.“

Autori predpokladali, že dôvodom zvýšenia pro-life postojov mladých ľudí je to, že ich rodičia mali viac detí, než ich oponenti obhajujúci potraty. Keď preskúmali zozbierané informácie, zistili, že pro-life jednotlivci mali v priemere o 27 percent viac detí, než tí, ktorí sa považovali za pro-choice.

A nielen to, ale zdá sa, že pro-life rodičia s oveľa väčšou úspešnosťou odovzdávajú svoje názory deťom. Vedci zistili, že posun mladšej generácia k pro-life postojom bol príliš silný na to, aby sa pripisoval len rozdielom v plodnosti - teda deti rodičov, ktorí zastávajú potraty, odmietajú názory svojich rodičov.

„Teda buď zástancovia pro-life vždy oddanejšie prenášajú svoje postoje ako zástancovia pro-choice, alebo došlo ku kultúrnemu posunu smerom k pro-life postojom, ktorý sa prejavuje koreláciou rodič-dieťa,“ napísali autori.

Štúdia dospela k záveru, že keby nedošlo k vyššej pôrodnosti medzi pro-life zástancami, národ ako celok by podporoval potraty asi o päť percentuálnych bodov viac ako v súčasnosti. Vedci predpovedajú, že pro-life trend bude pokračovať.

„Celkovo vzaté, tieto zistenia naznačujú, že plodnosť má aspoň nejakú úlohu vo vedení populácie smerom k pro-life orientácii v priebehu času,“ napísal autori. „Ďalšie skúmanie tohto modelu poukazuje na to, že postoje za potraty nie sú spojené len s plodnosťou, ale vo veľkej miere - a to je významné pre kultúrnu zmenu – tieto postoje sa menia.“

 „V priebehu posledných 30 rokov klesla plodnosť v obidvoch skupinách: pro-choice aj pro-life, ale v pro-life rodinách klesla oveľa menej,“ dodali. „Zatiaľ čo pro-life osoby narodené pred rokom 1940 mali len asi 1,2 dieťaťa, pro-choice rodič mal v pomere s ním len jedno dieťa, tento pomer sa zväčšil na viac ako 1,5 u tých, ktorí sa narodili v druhej polovici osemdesiatych rokov. Tento model naznačuje, že budúce ročníky môžu priniesť ešte silnejšiu demografickú zmenu v názoroch na postoje k potratom.“