fc-810x500.png

Prvý deň procesu s vodcami konvoja slobody sa súdnej siene ujal sudca

40
Neutral

Právny tím zastupujúci líderku Freedom Convoy Tamaru Lichovú v prvý deň súdneho procesu poznamenal, že sudca, ktorý dohliada na súdny prípad, zjavne “nie je vedený korunou.”

“Sudca veľmi jasne riadi túto súdnu sieň,” komentoval včera The Democracy Fund (TDF) na X (predtým Twitter).

“Nevedie ju koruna.”

Sebavedomo sa tváriaci Lich a Chris Barber vošli v utorok ráno do súdnej siene v Ottawe, aby začali svoj štvortýždňový proces za vedenie Konvoja slobody.

TDF povedal, že úvodné vyhlásenie korunného prokurátora’poskytlo len málo informácií o tom, ako chce obžaloba dokázať svoj prípad,”dodal, že to vyzerá tak, že koruna sa bude “snažiť dokázať, že Lichová a jej spoluobvinený Chris Barber využili svoj vplyv, aby prinútili protestujúcich porušiť zákon.”

Po stanovení niektorých pravidiel hospodárenia bola súdu premietnutá 11-minútová videokompilácia policajných záberov, ktorú zostavil konstábl Craig Barlow z jednotky pre počítačovú kriminalitu ottawskej polície’.

Barlow bol jediným svedkom, ktorý v utorok vystúpil na lavici obžalovaných, a vypovedal o videokompilácii, ktorá bola zostavená zo záberov získaných od Sûreté du Québec.

Korunnému súdu povedal, že jeho videomasáž bola reprezentáciou videozáznamov, ktoré prechádzal niekoľko mesiacov. Podľa TDF však Barlow “neskôr pri krížovom výsluchu priznal, že neukazuje svetlejšie stránky protestu, ako napríklad objímajúcich sa ľudí a deti hrajúce hokej, ani zatýkanie alebo policajné násilie voči protestujúcim.”

“Krížový výsluch bol odročený po tom, ako Barlow priznal Barberovej právničke Diane Magasovej, že obhajobe neprezradil všetky videá, ktoré si pri tvorbe kompilácie pozrel,” uviedla TDF.

TDF crowdfundingovo financuje Lichove’právne náklady.Zastupuje ju  Lawrence Greenspon, starší a známy ottawský trestný právnik.

Ak ide o Barbera, ten je spolieha na miestne finančné zbierky, ktoré mu pomôžu zaplatiť jeho právnu obhajobu.

TDF poznamenal, že “sudca hovorí, že na rozdiel od toho, čo uviedla CBC, tento súdny proces NIE JE pod dohľadom Najvyššieho súdu. Ide o súdny proces pod dohľadom Ontárijského súdu.”

Obžaloba bude mať približne 10 dní na preukázanie svojich tvrdení, pričom koruna predvolá približne 22 svedkov, ktorými sú príslušníci provinčnej polície Ontária, vysokí predstavitelia mesta Ottawa, obyvatelia centra Ottawy, príslušníci mierových síl a potenciálne aj bývalý starosta Ottawy Jim Watson, ktorého videli v utorok v budove súdu.

TDF poznamenal, že koruna “má v úmysle predložiť viac ako 100 dôkazov vrátane videozáznamov a dôkazov zo sociálnych sietí týkajúcich sa protestov.”

Lich bol prvýkrát zatknutý 17. februára 2022, len dva dni po tom, ako premiér Justin Trudeau prijal zákon o mimoriadnych udalostiach (Emergency Act - EA), ktorý bol podľa neho potrebný na riešenie protestov Freedom Convoy.

Trudeau odvolal EA 23. februára 2022.

Lich a Barber boli v roku 2022 obvinení z viacerých trestných činov, ako je napríklad poškodzovanie dobrého mravu a marenie práce polície za účasť a organizovanie Freedom Convoy, poradenstvo pri poškodzovaní dobrého mravu a poradenstvo pri zastrašovaní. Ako informoval portál LifeSiteNews, Lich bol potom uväznený na týždne na základe obvinení z nenásilného poškodzovania cudzej veci.

Na X (predtým včera na Twitteri) líder Ľudovej’strany Kanady Maxime Bernier poznamenal, že ak má Kanada “zdravý” právny systém, nemali by byť súdení Lich a Barber, ale politici, ktorí ukladali mandáty Kanaďanom.

“V krajine so zdravým súdnym systémom by boli súdení Trudeau a všetci premiéri, ktorí dva roky zločinne porušovali naše základné práva, a nie Tamara a Chris,” napísal Bernier.

Začiatkom roka 2022 sa “Konvoj slobody” tisícov Kanaďanov od pobrežia k pobrežiu zhromaždil v Ottawe a požadoval ukončenie mandátov COVID vo všetkých formách. Pokojný protest nemal v kanadskej histórii obdobu.

Lichová bola naposledy prepustená z väzenia hneď po tom, ako sudca Ontárijského najvyššieho súdu Andrew Goodman vlani v auguste schválil jej prepustenie na kauciu. Sudca vo svojom rozhodnutí kritizoval jej predchádzajúce zadržanie ako neplatné.

Priek prepusteniu na kauciu je Lichová stále povinná dodržiavať určité podmienky prepustenia, medzi ktoré patrí aj to, že nebude “ústne, písomne, finančne ani nijakým iným spôsobom podporovať[/p>čokoľvek, čo súvisí s Konvojom slobody.”

Má tiež povinnosť zdržiavať sa vo svojej domovskej provincii Alberta, bez ohľadu na to, že sa nachádza v Ottawe na súdnom konaní, a nesmie používať sociálne médiá.

Koruna má v úmysle použiť ‘Carterovu žiadosť’, aby sa pokúsila dokázať vinu Lichovej’na základe výpovedí Barberovej’

TDF vo svojej aktualizácii v prvý deň súdneho procesu uviedla, že koruna má v úmysle predložiť “Carterovu žiadosť,”v ktorej bude “žiadať sudcu, aby použil Barberove’vyhlásenia a činy na preukázanie viny Licha a naopak.”

TDF poznamenal, že tento typ žiadosti je veľmi “komplikovaný” a vyžaduje si, aby koruna dokázala “bez akýchkoľvek pochybností”, že existovalo “sprisahanie alebo plán a že Lich bol jeho účastníkom na základe priamych dôkazov.”

“Ak by boli tieto dva body splnené, potom by sudca mohol považovať vyhlásenia a konanie Barbera za prípustný dôkaz pri preukazovaní viny Licha,” poznamenal TDF.

Ak ide o obhajobu, Lichov právnik Greenspon “nezverejnil svoju teóriu a ani sa to od neho nevyžaduje.”

TDF poznamenal, že Greenspon to “nie je povinný urobiť”, “pretože dôkazné bremeno spočíva na korune, ktorá musí dokázať Lichovu a Barberovu’vinu bez dôvodných pochybností.”

TDF v tlačovej správe minulý týždeň uviedla, že Lich’súdny proces bude “významným momentom v kanadskom’právnom a spoločenskom prostredí.”

Ako LifeSiteNews, Lichová si v júni sadla na rozsiahly rozhovor so známym kanadským psychológom Jordanom Petersonom.

Lichová Petersonovi povedala, ako po začiatku COVID-19 začala robiť vlastný výskum o víruse a súvisiacich vakcínach, pričom počúvala odborníkov ako Dr. Byram Bridle, Dr. Peter McCullough, Dr. Robert Malone a ďalších. Vysvetlila, ako začala pochybovať o dôveryhodnosti vládneho’prístupu k zvládaniu vírusu, ktorý v Kanade okrem iných opatrení zahŕňal prísne uzávery, mandát na používanie masiek a očkovacie pasy.

Liberálom priateľský sudca Paul Rouleau vo februári oslobodil Trudeaua’od obvinení z použitia EA na decimovanie Konvoja slobody v minulom roku po zverejnení záverečnej správy Komisie pre výnimočný stav verejného poriadku.

Ľudia, ktorí chcú pomôcť Lichovi’s právnymi poplatkami, môžu kontaktovať TDF tu.

Ak ide o Barbera, Diane Magas, LL.B v advokátskej kancelárii Magas Law PC v Ottawe, pre neho prijíma dary na [email protected] via e-transfer. V poznámke k elektronickému prevodu by mala byť uvedená správa: “Pre Chrisa Barbera.”