martin-810x500.jpg

Páter James Martin hovorí, že Kristus vzkriesil Lazára z mŕtvych a vyzval "LGBTQ ľudí", aby "vyšli von

38
Kultúra smrti

Páter James Martin SJ vo svojej nedávno vydanej knihe tvrdí, že Kristov príkaz Lazárovi, aby “vyšiel” z hrobu, je “pozvaním” pre osoby, ktoré sa identifikujú ako “LGBTQ”, aby “‘vyšli’ do slnečného svetla Božej’lásky.”

Vydalo vydavateľstvo HarperCollins 5. septembra Poď von: James Martin: The Promise of Jesus’s Greater Miracle je najnovšou knižnou ponukou notoricky pro-LGBT jezuitu pátra Jamesa Martina. V úryvku uverejnenom na webovej stránke jeho LGBT aktivistickej skupiny Outreach Martin predstavil svoj výklad evanjeliového úryvku, ktorý rozpráva o vzkriesení Lazára z mŕtvych. 

Martin prezradil, že pôvodne chcel knihu nazvať Lazár, vyjdi!", čo je odkaz na Kristov príkaz mŕtvemu mužovi zapečatenému v hrobe. Tento názov si však nevybral, pričom uviedol, že “mal som obavy, že odkaz na ‘vyjdi von’ by bol vnímaný ako skrytý komentár k tej predchádzajúcej knihe [Martin’pro-LGBT knihe z roku 2017 Budujeme most], čím by poslúžil ako príležitosť na uštipačné komentáre alebo odvádzal pozornosť od tejto knihy, ktorá nie je zameraná na LGBTQ ľudí, ale na všetkých.”

Nehľadiac na to, Martin tvrdí, že “posolstvo” o “coming oute” je “obzvlášť dôležité pre LGBTQ ľudí.”Pojem “coming out,” uviedol, “znamená prijať, prijať a milovať to, kým ste, najmä svoju sexualitu a spôsob, akým vás Boh stvoril, a odhaliť alebo zdieľať túto časť seba s ostatnými,” rúhavo naznačoval, že Boh stvoril ľudí homosexuálmi.

Katolícka cirkev však učí, že homosexuálne sklony sú “objektívnou poruchou,” keďže ide o “viac či menej silný sklon nariadený k vnútornému morálnemu zlu,” sodomiu.

Martin tvrdí, že “coming out” a identifikácia sa s praktizovaním jedného z mnohých prvkov životného štýlu LGBT, je “rozhodujúcim krokom.”

Coming out je často rozhodujúcim krokom pre LGBTQ ľudí, ktorým sa niekedy otvorene alebo skryto hovorí, že by sa nemali akceptovať alebo milovať. Alebo že sú chybou, menejcenní ako heterosexuáli alebo menej hodní lásky a náklonnosti. Alebo, čo je najhoršie, že ich Boh’nemiluje.

Takisto zjavne schválil aktivity osôb rovnakého pohlavia, keď poznamenal, že kvôli zákonom proti sodomii v niektorých krajinách jednotlivci utekajú zo svojich domovských krajín: “Niekedy zo strachu, že ich zbijú na smrť alebo popravia (v siedmich krajinách je za vzťahy osôb rovnakého pohlavia trest smrti), musia utiecť zo svojej krajiny.”

Takéto prvky, tvrdí Martin, “môžu viesť mnohých LGBTQ ľudí, najmä mladých, k tomu, že odmietnu podstatnú časť seba samých [neusporiadaný sklon k sodomii], upadnú do zúfalstva a dokonca uvažujú o samovražde.” Tvrdil, že “cirkvi si musia byť vedomé reálnych účinkov stigmatizujúceho jazyka o LGBTQ ľuďoch.”

Proces “coming outu” a, zdá sa, aj praktizovanie životného štýlu LGBT, Martin označil za “kľúčový krok v ich emocionálnom dozrievaní aj duchovnom raste.”“Je to znak zdravej lásky k sebe samému, čo je niekedy pre LGBTQ ľudí výzvou,” povedal. 

V dôsledku toho Martin prirovnal Kristove slová Lazárovi ako výzvu pre osoby s LGBT sklonmi, aby “vyšli von” alebo aby “prijali … svoju sexualitu a spôsob, akým vás Boh stvoril.”

Martin vyjadril nádej, že jeho nová kniha pomôže ľuďom “počuť Boha, ktorý ťa volá k novému životu!”

V minulosti sa totiž vyjadril k argumentoval, že katolíci by mali mladým ľuďom, ktorí oznámia, že sú “LGBTQ”, tlmočiť, že “viete, že Boh chce, aby prijali to, kým sú.”

Jeho najnovšia kniha, obhajujúca ľudí, aby prijali LGBT životný štýl, je menej prekvapujúca vzhľadom na jeho dlhodobý záznampropagovaní LGBT ideológie v nesúlade s katolíckym učením. Martin – označovaný za “pravdepodobne najvýznamnejšieho aktivistu” v Cirkvi za LGBT ideológiu – zašiel tak ďaleko, že popisuje vnímanie Boha ako muža ako “škodlivé.”

Jeho záznamy o aktivizme LGBT zahŕňajú aj propagovanie obrázkov čerpaných zo série rúhavých diel homosexuálneho umelca Douglasa Blancharda, ktoré boli použité na ilustrovanie knihy s názvom Umučenie Krista: A Gay Vision. Martin okrem toho propagoval zväzky osôb rovnakého pohlavia a vyzýval, aby sa otvorene homosexuálne orientované osoby bozkávali počas znamenia pokoja na Novembrovej Ordo omši.

Building a Bridge, predchádzajúce dielo jezuitu’sa tiež stretlo s kritikou kvôli propagácii protikatolíckej ideológie v oblasti sexuality. V komentári k nemu sa vtedy vyjadril páter Gerald Murray písal v National Catholic Register:Skutočným cieľom tejto knihy je obhajovať zmiernenie učenia Cirkvi, že sodomia je vážne nemorálna a že akákoľvek príťažlivosť páchať sodomiu je objektívnou poruchou osobnosti.”

Napriek Martinovej’obhajobe Katolícka cirkev učí že “‘homosexuálne skutky sú vnútorne neusporiadané’ a “sú v rozpore s prirodzeným zákonom,” a výslovne dodáva, že “za žiadnych okolností ich nemožno schvaľovať.”

Dokument Kongregácie pre náuku viery’(CDF) z roku 1986 “O pastorácii homosexuálnych osôb” tiež odmieta jezuitskú’verziu “osvety,” pričom uvádza, že “skutočne pastoračný prístup ocení potrebu homosexuálnych osôb vyhnúť sa blízkym príležitostiam hriechu.”