March-for-Life-UK-2023-810x500.jpg

Tisíce ľudí pochodujú na obranu nenarodených detí na Pochode za život 2023 v Londýne

17
Kultúra života

 Napriek celonárodnému štrajku železničiarov sa počet účastníkov tohtoročného Pochodu za život neznížil.

Polícia odhaduje, že 7 000 účastníkov všetkých vekových kategórií, vrátane početného kontingentu mladých ľudí, zaplnilo v sobotu [2. septembra] Parlamentné námestie [v Londýne], aby vyjadrili svoju podporu téme podujatia na rok 2023, “Sloboda žiť.” Rastúci počet zástancov potratov, pozostávajúci z rôznych skupín, bol prítomný aj v rámci protiprotestu, ale zdalo sa, že nič nedokáže utlmiť náladu davu Pochodu za život, ktorý si spieval, tancoval a modlil sa na svojej ceste ulicami.

Každoročný verejný svedok, ktorý sa koná už deviaty rok, prechádzal živým spôsobom Westminsterom, než sa zastavil na hlavné prejavy. Medzi rečníkmi bola aj Lois McClatchie-Millerová z ADF (Alliance Defending Freedom), ktorá davu povedala: “Zdanlivo ‘posilňujúca’ mantra ‘moje telo, moja voľba’ viedla k deficitu mužskej zodpovednosti, čo umožnilo mužom pokrčiť plecami a povedať ‘tvoje telo, tvoja voľba, tvoj problém’.”  Scott Klusendorf, prezident The Life Training Institute, vyzval účastníkov, aby sa pustili do rozhovorov so svojím okolím o potratoch, ale pripomenul im: “Musíme mať sebadôveru, aby sme dokázali presvedčivo argumentovať.”

Spoluorganizátorka podujatia Isabel Vaughan-Spruceová, ktorá tiež vystúpila, sa podelila o svoju skúsenosť so zatknutím za tichú modlitbu v blízkosti potratového centra. “Pri druhom zatknutí mi povedali, že moje modlitby sú trestným činom. Poviem vám, čo je urážlivé,” pokračovala. “Že naša krajina má najvyššie čísla potratov v histórii, 100 000 z nich ročne sú opakované potraty, a jediná reakcia, ktorú vidíme, že sa deje v alebo vo vláde, je zásah proti tým, ktorí pokojne ponúkajú tehotným ženám alternatívy.”

Doobré účasti sa tešil aj dopoludňajší indoorový pro-life festival v centre Emmanuel, ktorý je už pevnou súčasťou tohto dňa. Pozostával zo stretnutí pre deti všetkých vekových kategórií, stánkov rôznych pro-life organizácií a tréningu nového osvetového projektu s názvom “Engage”, ktorý jeden z účastníkov, Theo, opísal ako “spôsob, ako sa spojiť s verejnosťou v tejto kľúčovej téme a začať úctivú diskusiu zmysluplným a produktívnym spôsobom.”

Náboženskí predstavitelia z rôznych kresťanských denominácií prejavili svoju podporu tejto veci tým, že sa spojili v demonštrácii solidarity. Katolícki biskupi John Sherrington, Richard Moth a John Keenan vystúpili na pódium spolu s Mons. Keithom Newtonom z ordinariátu. Prítomní boli aj rôzni anglikánski kňazi spolu s pravidelnými podporovateľmi, páterom Calvinom Robinsonom zo Slobodnej anglikánskej cirkvi a Reganom Kingom z Angel Church.

Najdojímavejšie slová dňa odzneli z úst Ellie, mladej ženy, ktorá hovorila o svojej hlbokej ľútosti nad tým, že podstúpila tri interrupcie. Ellie musela zvýšiť hlas, aby ju bolo počuť nad okolitými zástancami potratov, ktorí sa ju pokúšali prekričať. “Inštinktívne som vedela, kedy je čas ísť na toaletu a porodiť svoje dieťa,” povedala Ellie. “Ten moment odlúčenia sa mi navždy vryl do pamäti.” Ellie pokračovala v rozprávaní o následkoch svojho potratu a o ďalších, ktoré poznala. “Myslím, že môžem hovoriť za každú ženu po potrate, ktorá tu dnes stála, že potrat nám’nedal slobodu, ale urobil z nás tak či onakých zajatcov.”

Koordinátor Ben Thatcher sa podelil o to, ako si na konci dňa jeden mladý muž, ktorý bol prítomný počas celého dňa, vyžiadal plagát Pochodu za život, aby si ho mohol vziať so sebou domov so slovami: “Chcem povedať svojmu zboru, kde som dnes bol a čo som’počul.”Ben prisľúbil, že podujatie sa vráti v septembri 2024 pri príležitosti 10. výročia Pochodu za život vo Veľkej Británii’a podelil sa o svoju nádej, že budúci rok sa ho zúčastní 10 000 podporovateľov.