tmp_a8f93a1b-0dbc-42fa-bd2f-067089580165-810x500.jpeg

Prekvapujúci nový pohľad na proroctvo Panny Márie z Akity

127
Kultúra smrti

Schválené zjavenie Panny Márie z Akity sestre Agnes Sasagawovej v Japonsku prorokuje o dobe, v ktorej “diabolské dielo prenikne aj do Cirkvi takým spôsobom, že uvidíme kardinálov proti kardinálom, biskupov proti biskupom. Kňazmi, ktorí ma uctievajú, budú ich spolubratia opovrhovať a budú proti nim."”

Keďže som v posledných rokoch spolupracoval s viacerými kardinálmi a biskupmi, dospel som k veľmi znepokojujúcemu poznaniu tohto proroctva. Kedysi som si myslel, že ide o boj dobrých kardinálov proti zlým kardinálom a dobrých biskupov proti zlým biskupom, ale dospel som k smutnému poznaniu, že Panna Mária mala na mysli niečo oveľa znepokojujúcejšie. Ide o dobrých kardinálov proti dobrým kardinálom a dobrých biskupov proti dobrým biskupom.

Dovoľte mi to vysvetliť.

Myslel som si, že Panna Mária má na mysli heterodoxných kardinálov ako Cupich, Gregory, McElroy, Tobin, Danneels a Hollerich – tých, ktorí odmietli večné Kristovo učenie. Bolo by len prirodzené, keby sa proti nim postavili veriaci kardináli a biskupi. Mne, otcovi ôsmich detí, sa vlastne zdá, že kardináli a biskupi sú povinní odsúdiť herézy svojich spolubratov kardinálov a biskupov, pretože z toho môže vyplynúť vážne pohoršenie.

Veriaci môžu byť zavádzaní do hriechu a večného utrpenia. Keď teda kardináli Marx, Hollerich, De Kesel a ďalší hovoria o požehnávaní zväzkov osôb rovnakého pohlavia, je povinnosťou kardinálov a biskupov odsúdiť to tak, ako to urobil biskup Joseph Strickland, keď v reakcii na priznanie nemeckého kardinála Reinharda Marxa, že požehnal homosexuálny zväzok a postupoval proti učeniu Cirkvi, biskup Strickland tweetol: “Kardinál Marx opustil katolícku vieru. Musí byť úprimný & oficiálne odstúpiť." ”

Ale, žiaľ, dnes máme dobrých kardinálov a dobrých biskupov, ktorí si navzájom odporujú a dokonca odmietajú spolupracovať medzi sebou a s laickými skupinami, hoci zdieľajú tú istú vieru – vieru našich otcov. A čo je ešte smutnejšie, zdá sa, že niektoré rozhodnutia sú politické, pretože títo biskupi a kardináli budú v určitých funkciách stále spolupracovať s inými biskupmi a kardinálmi, ktorí majú opačné názory na oveľa zásadnejšie otázky viery – kde jednoznačne neexistuje možnosť odlišných názorov.

Existujú otázky vo viere, o ktorých sa nedá diskutovať. Nemôžete’byť katolíkom, ak sa týchto názorov nedržíte. Sú vyjadrené vo vyznaní viery, dogmách Cirkvi.

Tu sú niektoré z oblastí, v ktorých dochádza k prudkým nezhodám veľmi dobrých kardinálov a biskupov, k otázkam, ktoré spôsobujú, že sa navzájom rušia v rôznych funkciách:

Dnes máme dobrých, veriacich kardinálov a biskupov a kňazov, ktorí sa navzájom rušia kvôli takýmto záležitostiam, ktoré sú oveľa menej závažné ako dogmy – oveľa menej závažné ako herézy, ktoré vydal sám pápež František.

Viem, že tieto vyššie uvedené záležitosti sú veľmi vážne. Viem tiež, že doba, v ktorej žijeme, je veľmi zmätočná. S pápežom Františkom v očividnej heréze je to tak, ako náš Pán citoval proroctvo Zachariáša: “Udriem pastiera a ovce stáda sa rozptýlia.” Vrátili sme sa do tých čias, keď sv. Pavol písal Korinťanom a všímal si rozdelenia medzi veriacimi, niektorí hovorili: “Ja som Pavlov učeník, ja som Apolónov a ja som Kéfasov…” (1 Kor 1, 12)

Dnes by sme mohli počuť: Ja som Burkov, ja som Schneiderov, ja som Viganovò, ja som Sárov. Snažíme sa nájsť istú skalu, keď sa zdá, že skala sa rozpadla. Svätý Peter bol skalou, na ktorej Kristus postavil svoju Cirkev, a u Františka sa zdá, že skala je samá kaša a žiadna skala. Pápež má utvrdzovať biskupov a veriacich vo viere, no František podkopáva vieru takmer na každom kroku.

Podujme sa’možno najkontroverznejším z týchto sporov, a to sporom o platnosť pontifikátu pápeža Františka, alebo Jorgeho Maria Bergoglia, ako ho niektorí nazývajú.

Myslím si, že väčšina ľudí možno vie len veľmi málo o tom, aké sú tu skutočné argumenty, no vôbec nie sú jednoduché a nie je ľahké ich ani odmietnuť. Prvým z troch hlavných argumentov, ktoré naznačujú, že pápež František nie je pápežom, je, že Benediktova rezignácia bola neplatná. Tvrdia to preto, lebo v oficiálnom (latinskom) texte rezignácie sa vzdáva administratívnych povinností pápežského úradu, ale nie samotného úradu pápeža.

Druhým argumentom je, že voľba pápeža Františka bola neplatná, pretože boli porušené pravidlá pápežskej voľby, ako ich stanovil pápež Ján Pavol II. v Universi Dominici Gregis, a to predovšetkým intrigami a sprisahaním skupiny kardinálov, ktorí si dali meno Saint Gallenská mafia. A keď sa pravidlá nedodržiavajú, pápežská konštitúcia Jána Pavla’o pápežských voľbách v paragrafe 76 hovorí toto:

Ak by sa voľba uskutočnila iným spôsobom, ako je predpísaný v tejto konštitúcii, alebo ak by sa nedodržali podmienky, ktoré sú tu stanovené, voľba je práve z tohto dôvodu neplatná, bez toho, aby bolo potrebné vyhlásenie v tejto veci; v dôsledku toho nezakladá zvolenému žiadne právo.

A ak by tieto dve’nestačili, je tu ešte možnosť, že pápež František sa svojou herézou vzdal pápežského úradu. K tejto otázke sa vyjadril sv. Róbert Bellarmín a Alfonz naznačujú, že pápeži sa vzdávajú pápežstva, keď sa dopúšťajú herézy. V tejto otázke však neexistuje žiadne pevné učenie Cirkvi.

Existuje dokonca historický precedens, keď dvaja kanonizovaní svätci stáli na opačných stranách v tvrdení, kto je skutočným pápežom. Svätý Vincent Ferrer, kňaz, podporil v roku 1400 dvoch po sebe nasledujúcich protipápežov, zatiaľ čo svätá Katarína Sienská, laička, podporila skutočného pápeža.

Takže čo máme robiť v týchto časoch, keď máme silné názory na oboch stranách takýchto sporných otázok – otázok, kde Cirkev jasne nevyslovila správnu cestu? Cirkev na túto otázku skutočne odpovedala a nejde o to, aby sme sa navzájom rušili alebo odmietali spolupracovať.

Pápež Benedikt XVI písal vo výzve biskupom za mier:  

Ak ide o záležitosti, v ktorých bez ujmy na viere alebo disciplíne – pri absencii akéhokoľvek autoritatívneho zásahu Apoštolského stolca – existuje priestor pre odlišné názory, je jednoznačne právom každého vyjadriť a obhajovať svoj vlastný názor. V takýchto diskusiách by sa však nemali používať výrazy, ktoré by mohli predstavovať vážne porušenie lásky; nech každý slobodne obhajuje svoj vlastný názor, ale nech sa tak deje s náležitou miernosťou, aby sa nikto nepovažoval za oprávneného pripisovať tým, ktorí len nesúhlasia s jeho názormi, stigmu nelojálnosti voči viere alebo disciplíne.

Očividne, keď ide o neoddiskutovateľné veci našej viery, musíme sa oddeliť od tých, ktorí sa odmietajú držať viery, ako učí svätý Pavol. (1 Kor 1,5): "Vyznanie viery je pre nás veľmi dôležité. 5:12 - 13) Ale v tomto čase zmätku, keď sa zdá, že Petrova bárka sa potápa ani nie tak od vĺn zvonku, ale od zrady zvnútra, neoddeľujme sa od tých, s ktorými máme odlišné názory, ale usilujme sa spoločne bojovať za Cirkev, ktorú milujeme, spolupracujme, aby sme zachránili naše deti pred zmätkom a pohoršením, modlime sa spoločne, aby sa táto pohroma zmätku okolo pápežstva skončila, aby sláva Krista’Kristovho mystického tela, Cirkvi, opäť zažiarila na zemi a pritiahla mnohých k spásonosnej milosti jeho ovčinca.

Show Johna-Henryho Westena si môžete pozrieť prostredníctvom videozáznamu na’s YouTube kanál a vpravo tu na mojom blogu LifeSite.

K dispozícii je aj v audio formáte na platformách, ako sú SpotifySoundcloud, a Acast. Čakáme na schválenie aj pre iTunes a Google Play. Ak sa chcete prihlásiť na odber audio verzie na rôznych kanáloch, navštívte Stránku vysielania tu.

Vytvorili sme’pre túto reláciu špeciálny e-mailový zoznam, aby sme vás mohli každý týždeň upozorniť na zverejnenie novej epizódy. Prosím, prihláste sa teraz kliknutím sem. Môžete sa tiež prihlásiť na Kanál YouTube a YouTube vás’upozorní na nový obsah.

Môžete mi posielať spätnú väzbu alebo nápady na témy relácií prostredníctvom e-mailu [email protected].