Screenshot-2023-08-25-at-10.36.27-AM-810x500.png

Calgaryský biskup na dôchodku kritizuje cirkevnú hierarchiu za to, že súhlasí s vládnym príbehom o rezidenčných školách

21
Kultúra smrti

Kalgaryský biskup na dôchodku Frederick Henry vyvrátil nehoráznu lož, že tisíce nezvestných detí pôvodných obyvateľov, ktoré navštevovali rezidenčné školy vedené katolíckou cirkvou, boli nejakým spôsobom “tajne” zavraždené “katolíckymi kňazmi a mníškami” a uložené do neoznačených hrobov.  

Ako informoval portál B.C. Catholic, Henry minulý mesiac z nemocničného lôžka prerušil svoje verejné “mlčanie” k tejto spornej otázke a obvinil federálnu vládu aj svojich bratov biskupov z toho, že súhlasia s nepodloženým tvrdením, že tisíce domorodých detí buď zmizli, alebo boli zabité a pochované rukami katolíkov prevádzkujúcich dnes už neexistujúci program rezidenčných škôl, ktorý kedysi nariadila kanadská vláda.

Vyzval, aby sa o tejto otázke dozvedeli pravdu, a zároveň sa pýtal, prečo sa Kanadská konferencia katolíckych biskupov (CCCB) rozhodla ísť “cestou mlčania” v tejto otázke namiesto toho, aby sa postavila proti tomu, čo je podľa neho jasná “lož”, že tisíce detí boli nezvestné alebo zabité.  

“Prečo Katolícka cirkev nepožiada federálnu vládu o dôkaz, že čo i len jedno dieťa z rezidenčných domov je skutočne nezvestné?”pýtal sa Henry v e-maile, ktorý zaslal The Catholic Register. 

Henry bol počas svojho pôsobenia v biskupskom úrade známy tým, že sa vyjadroval proti kultúrnej “vokalite.”Takmer 19 rokov pôsobil ako calgarský”biskup a 55 rokov bol kňazom. Pred niekoľkými rokmi sa známym spôsobom postavil protischváleniu vakcíny proti HPV v katolíckom školskom systéme’z morálnych dôvodov. Vyjadril sa tiež rozhodne proti gender ideológii.  

Podľa B.C. Catholic, Henry nie je spokojný s mlčaním, ktorému čelil zo strany CCCB v súvislosti s e-mailovou žiadosťou, ktorú poslal svojim spolubratom biskupom približne pred šiestimi týždňami.  

Jeho e-mail, zaslaný 26. júna s názvom “Lockjaw,” žiadal CCCB, aby verejným spôsobom predtým odmietla kanadskú federálnu vládu““priebežnú správu osobitného poradcu federálneho ministra spravodlivosti“o nezvestných deťoch a neoznačených hroboch s indiánskych rezidenčných školách.” 

V správe osobitná poradkyňa Kimberly Murrayová vyslovila odporúčanie, aby boli trestné činy vznesené voči každému, kto vyjadrí akúkoľvek formu “popierania” oficiálneho príbehu o rezidenčných školách. 

Bývalý liberálny minister spravodlivosti David Lametti dokonca v tom čase vyjadril ochotu zaviesť legislatívu v súlade s odporúčaniami Murrayovej, keď povedal, že takýto zákon by sa mohol pripraviť.  

Podľa Henryho je nereakcia, ktorej sa mu dostalo od jeho kolegov biskupov, znepokojujúca a vyzval CCCB, aby Murrayho’správu odmietla.  

“Nemám žiadnu odpoveď od kompetentných,” uviedol v e-maile pre Catholic Register“Prečo Katolícka cirkev nepožiada federálnu vládu o dôkaz, že čo i len jedno dieťa z internátnej školy je skutočne nezvestné?”

Henry potom jasne naznačil svoj názor, keď povedal, že to, čo je “úplne jasné”, sú problémy, ktoré by mohli vzniknúť, ak “Katolícka cirkev” bude pokračovať a “dovolí, aby sa lož, že existujú tisíce nezvestných detí z internátnych škôl, vryla do kameňa.”  

“Je zrejmé, že [to znamená], že tieto tisíce nezvestných detí zavraždili katolícki kňazi a mníšky a tajne ich pochovali do neoznačených hrobov,” poznamenal. 

Henry potom dodal: “Je Katolícka cirkev pripravená zájsť tak ďaleko v mene zmierenia?"” 

Podľa Henryho sa obáva, že k takémuto výsledku, keď sa cirkvi nespravodlivo vyčíta niečo, čo dodnes nebolo dokázané, by mohlo dôjsť v “rýchlej” forme. 

“Pomohlo by pôvodným obyvateľom celej Kanady k lepšiemu životu, keby katolícka cirkev naozaj zašla tak ďaleko, že by v mene zmierenia prevzala zodpovednosť za vraždy a tajné pochovávanie tisícov detí z rezidenčných škôl?"” opýtal sa Henry. 

“Nie, nepomohlo. Život pôvodných obyvateľov by sa ani’o chlp nezlepšil, keby sa táto obludná ohováračka na adresu oblátov, sestier svätej Anny, sivých mníšok a ďalších stala v Kanade uznávanou ‘pravdou’, ” dodal.  

LifeSiteNews oslovil biskupa Henryho so žiadosťou o ďalší komentár k jeho myšlienkam týkajúcim sa tvrdení o hroboch rezidenčných škôl a k mlčaniu, ktorého sa mu dostalo zo strany CCCB. Henry okamžite odpovedal LifeSiteNews, ale poznamenal, že vzhľadom na zdravotné problémy, s ktorými sa borí, nie je v súčasnosti schopný poskytnúť ďalšie komentáre.  

LifeSiteNews oslovil aj mediálne oddelenie CCCB’a požiadal ich o komentár k Henryho’stanovisku k tejto záležitosti. Do času tlače nedostali žiadnu odpoveď.  

Arcibiskup Edmontonu Richard Smith spolu s arcibiskupom Reginy Donom Bolenom uviedli, že pred verejným vyjadrením čakajú na záverečnú správu od Murraya. 

“Už dávno sme sa ako biskupi zaviazali, že sprístupníme záznamy, aby sme preskúmali pravdivosť vecí, a sme šťastní a veľmi pripravení pomôcť domorodému obyvateľstvu povedať ich príbeh,” povedal Smith podľa Registra. 

“Na to sa práve teraz zameriavame. Uvidíme, ako sa tento proces dokončí. Keď budete mať ukončený proces, budete v lepšej pozícii, aby ste ho celkovo zhodnotili a urobili akékoľvek vyhlásenia, ktoré by mohli byť potrebné.” 

Henry sa pýtal, prečo niektorí súčasní katolícki duchovní nevidia všetky dôsledky toho, že sa nepostavili proti vládnemu’príbehu. 

“Ak áno, tak nie preto, že by tí, ktorí presadzujú naratív o genocíde [pôvodného obyvateľstva],”nedali jasne najavo, kam veci smerujú,” povedal. 

“Nie je to’federálna vláda, ktorá’bude niesť zodpovednosť za vraždy a tajné pochovávanie tisícov nezvestných detí v Kanade. Je to’katolícka cirkev.” 

V rokoch 2021 a 2022 sa mainstreamové médiá rozbehli s podnetné a pochybné tvrdenia o tom, že stovky detí pochovali a ignorovali katolícki kňazi a mníšky, ktorí viedli niektoré vládou nariadené rezidenčné školy.

Od jari 2021 bolo v celej Kanade vypálených alebo zdevastovaných viac ako 100 kostolov, väčšinou katolíckych. Útoky na kostoly prišli krátko po nepotvrdenom náleze “neoznačených hrobov” v dnes už uzavretých rezidenčných školách kedysi prevádzkovaných cirkvou v niektorých častiach krajiny. 

V minulom roku kanadská Dolná snemovňa pod vedením liberálneho premiéra Justina Trudeaua dokonca vyhlásilaprogram rezidenčných škôl za “genocídu” bez dôkazov. 

Obvinenia z ‘masových hrobov’ zatiaľ nepodložené  

Práve minulý týždeň LifeSiteNews informovali o tom, že pri výkopových prácach vykonaných v domorodej rezidenčnej škole Pine Creek, ktorá sa nachádza v Pine Creek v štáte Manitoba, sa nenašli žiadne ľudské pozostatky. Školu desaťročia prevádzkovala katolícka cirkev podľa vládneho nariadenia v rokoch 1890 až 1969.  

Štyri týždne trvajúce vykopávky viedol kmeň First Nation’Minegoziibe Ashinabe a uskutočnili sa po tom, čo sa v bývalej škole pomocou georadaru našlo celkovo 14 abnormalít.  

Katolíkom skomplikovala situáciu v tejto otázke návšteva pápeža Františka v Alberte v lete minulého roka, ktorá sa uskutočnila s cieľom zmierenia a ospravedlnenia sa za úlohu cirkvi pri fungovaní programu rezidenčných škôl. 

Vlani v júli František uskutočnil apoštolskú “púť” do Kanady, počas ktorej navštívil výlučne obyvateľov Prvých národov v Alberte a Quebecu. Počas pobytu v Quebecu sa pripojil k niečomu, čo by sa dalo považovať za pohanský “smútočný” rituál, a potom predniesol dlhý prejav, v ktorom vyjadril “hlbokú hanbu a smútok” za úlohu, ktorú zohrali členovia Katolíckej cirkvi pri vládou financovanom zneužívaní rezidenčných škôl. 

František sa ospravedlnil aj napriek tomu, že  vyšetrovanie z januára 2022, teda ešte pred jeho návštevou, zistilo, že napriek obvineniam z “fyzickej genocídy” zo strany Cirkvi, žiadne hroby neboli nájdené. 

Mlčanie ‘biskupov’ spôsobuje ‘nenapraviteľné škody Cirkvi, ktorú milujem’  

Biskup Henry si vo svojej e-mailovej korešpondencii s Katolíckym registrom vzal na mušku súčasnú cirkevnú hierarchiu jasne, ale s rešpektom. 

“Z nejakého dôvodu ‘majú oči, aby videli, ale odmietajú vidieť, uši, aby počuli, ale odmietajú počúvať,’” napísal Henry.  

“Ich mlčanie spôsobuje nenapraviteľné škody Cirkvi, ktorú milujem,” dodal.  

Henry, ešte ako biskup Calgary, sa už predtým vyjadril proti naratívu, že Cirkev je sama nejakým spôsobom zodpovedná za všetky tragédie, ku ktorým došlo v mnohých internátnych školách. 

Zdôraznil však, že nepopiera, že sa na pôvodných obyvateľoch páchali krivdy, ale chce len, aby sa dozvedeli objektívnu pravdu.  

I keď je pravda, že niektorí študenti boli traumatizovaní skúsenosťami zo škôl, nešlo o univerzálnu skúsenosť a je nie je jedinečný pre internátne školy, pretože niektorí študenti sa vo všeobecnosti na internátne školy neprispôsobujú dobre.  

Kanadský systém rezidenčných škôl bol štruktúrou internátnych škôl financovaných kanadskou vládou, ktorá fungovala od konca 19. storočia až do zatvorenia poslednej školy v roku 1996.  

Niektoré školy boli prevádzkované katolíckymi rehoľnými rádmi, ktoré sa usadili v Kanade. Hoci sa niektorí katolíci skutočne dopúšťali vážneho zneužívania domorodých detí, minulé krivdy viedli k protikatolíckym náladám, ktoré explodovali vlani v lete po objavení “neoznačených” hrobov v Kamloops v Britskej Kolumbii.  

Keď ide o uvádzané odhalenie neoznačených hrobov v Kamloops Residential School, nedávno objavené dôkazy podkopávajú hlavný mediálny a vládny naratív, že katolícka cirkev tajne pochovávala deti.