Bishop_Strickland-810x500.jpg

Biskup Strickland: Katolíci nie sú "schizmatici", pretože odmietajú zmeny, ktoré sú v rozpore s učením Cirkvi

22
Kultúra smrti

Biskup Joseph Strickland vydal varovanie, že synoda o synodalite sa môže snažiť zmeniť alebo “inovovať” katolícke pravdy a že katolíci, ktorí sa držia Tradície a sú proti novým zmenám, môžu byť označení za “schizmatikov”.”

Pred nedávnou apoštolskou vizitáciou vo svojej diecéze Tyler vydal biskup Joseph Strickland pastoračné posolstvo, v ktorom pred októbrovým stretnutím biskupov a laikov varuje pred možnými nebezpečenstvami pre vieru v rámci Synody o synodalite. 

“V tomto čase veľkého zmätku v Cirkvi a vo svete sa vám musím prihovoriť z otcovského srdca, aby som vás varoval pred zlom, ktoré nám hrozí, a uistil vás o radosti a nádeji, ktorú máme vždy v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, začal Strickland. 

Zlým a falošným posolstvom, ktoré napadlo Cirkev” je, že “Ježiš je len jeden z mnohých a že nie je potrebné, aby sa jeho posolstvo zdieľalo s celým ľudstvom,” napísal Strickland. Dodal, že takejto myšlienke “sa treba vyhýbať a vyvracať ju na každom kroku.”

Prezentácia katolíckych právd

Vychádzajúc z Listu svätého Pavla Galaťanom Strickland uviedol, že “akékoľvek pokusy o prekrútenie pravého evanjeliového posolstva treba kategoricky odmietnuť ako škodlivé pre Kristovu nevestu a jej jednotlivých členov.”

Predložil sériu siedmich právd, ktoré Katolícka cirkev dôsledne učí, a to: 

“Cirkev neexistuje preto, aby nanovo definovala otázky viery,” poznamenal Strickland, “ale preto, aby chránila depozit viery, ako nám bol odovzdaný od samotného nášho Pána prostredníctvom apoštolov, svätých a mučeníkov.” 

Upozornenie na synodálne zmeny

Po predstavení týchto katolíckych právd však biskup Strickland upozornil, že tieto pravdy “budú preskúmané v rámci synody o synodalite.”

Nenaznačil priamo, že by synoda mohla zmeniť alebo sa pokúsiť zmeniť takéto učenie, ale skôr varoval katolíkov, aby sa “pevne držali týchto právd a boli obozretní voči akýmkoľvek pokusom predložiť alternatívu k evanjeliu Ježiša Krista alebo presadzovať vieru, ktorá hovorí o dialógu a bratstve, pričom sa snaží odstrániť Božie otcovstvo.”

Pravidelne hlasný biskup varoval, že pokusy “inovovať to, čo nám Boh vo svojej veľkej milosti dal”, vedú na “zradnú pôdu.”

Strickland po tom, čo načrtol pravdy, ktorých sa katolíci musia držať, varoval, že zástancovia inovácií sa budú snažiť útočiť na tých, ktorí odmietnu nasledovať proces zmien smerom od viery:

Nanešťastie sa môže stať, že niektorí označia za schizmatikov tých, ktorí nesúhlasia s navrhovanými zmenami. Buďte si však istí, že nikto, kto zostáva pevne na olovnici našej katolíckej viery, nie je schizmatik. Musíme zostať neochvejne a skutočne katolíckymi bez ohľadu na to, čo sa môže objaviť.

“Musíme si tiež uvedomiť, že pevne sa postaviť proti týmto navrhovaným zmenám neznamená opustiť Cirkev,” dodal. 

Biskup naopak označil bližšie nešpecifikovaných zástancov zmien a inovácií za “schizmatikov,” pričom uviedol, že “tí, ktorí by chceli navrhnúť zmeny toho, čo sa nedá zmeniť, sa snažia komandovať Kristovu’Cirkev, a to sú naozaj praví schizmatici.”

Výstraha texaského biskupa’prichádza v ten istý deň, keď vyšla kniha, ktorá podobne varuje pred synodálnymi nebezpečenstvami. 

Spoluautormi knihy sú vedci a teológovia JoséAntonio Ureta a Julio Loredo de Izcue, kniha dostala predslov od kardinála Raymonda Burkeho, ktorý v nej opísal pojmy “synodalita” a “synodalita” ako heslá, ktoré sa používajú na “radikálnu zmenu sebaporozumenia Cirkvi”v súlade so súčasnou ideológiou, ktorá popiera mnohé z toho, čo Cirkev vždy učila a praktizovala.”

Kniha s názvom Synodálny proces je Pandorina”skrinka je, ako píšu autori, “výkrikom na poplach” tvárou v tvár “heretickým hlasom v Katolíckej cirkvi”, ktoré prostredníctvom Synody o synodalite presadzujú “radikálny program”.

Sám biskup Strickland len nedávno varoval, že súčasné pokusy obmedziť starobylú liturgiu Cirkvi”konkrétne tradičnú latinskú omšu”predstavujú útok na “depozit viery.”

Bez uvedenia konkrétnej osoby alebo dokumentu si Strickland zrejme vzal na mušku pápeža Františka’ motu proprio Traditionis Custodes a následnú Responzu ad dubia a reskript. “Tradičná latinská omša je zakorenená vo viniči, pevná pravdou & prináša veľa ovocia,” vyjadril sa. “Akýkoľvek pokus o odtrhnutie tradičnej omše od Cirkvi je útokom na neprerušené spojenie s tradíciou, ako ju dostali od apoštolov, & útokom na depozit viery.”