Bishop-hubbard-810x500.jpg

Bývalý biskup z Albany Hubbard zomiera na "vážnu mŕtvicu" niekoľko týždňov po pokuse o neplatný sobáš

66
Kultúra smrti

Skandálmi opradený bývalý biskup z Albany Howard Hubbard zomrel vo veku 84 rokov po “ťažkej mozgovej príhode, ” len niekoľko týždňov po tom, čo sa pokúsil o neplatné uzavretie manželstva.

Biskup Hubbard, ktorý sa v roku 2014 vzdal svojho úradu, zomrel v sobotu v Albany Medical Center, kde bol začiatkom týždňa hospitalizovaný po tom, ako prekonal “ťažkú mozgovú príhodu.”Hubbardov nástupca, biskup Edward Scharfenberger, požiadal 18. augusta o modlitby za Hubbarda a uviedol, že bývalého diecézneho biskupa navštívili kapláni a pomazali ho.

Asssociated Press následne 19. augusta informovala, že Hubbard zomrel, pričom sa odvolávala na “rozsiahlu mozgovú príhodu.”Vo vyhlásení vydanom neskôr v ten deň Scharfenberger hovoril o povinnosti kňaza, pričom sa vyhol osobnému komentovaniu Hubbarda.

“Keďže všetci kňazi sú ľudia, zlomení ľudia, ktorí sami potrebujú vykúpenie z vlastných hriechov, modlíme sa aj za tých, ktorým nejakým spôsobom ublížil alebo ich zranil kňaz, s ktorým sa mohli stretnúť,” uviedol Scharfenberger vo vyhlásení. “Pripájame sa ku všetkým, ktorí môžu vnímať túto chvíľu ako príležitosť modliť sa za všetkých kňazov, žijúcich i zosnulých, a za tých, ktorým slúžia, pozdvihnúť svoje mysle a srdcia k jedinému Bohu, ktorý jediný pozná naše srdcia a usiluje sa o spásu nás všetkých.” 

Hubbard’zomrel len niekoľko týždňov po tom, čo sa pokúsil uzavrieť manželstvo — udalosť, ktorá bola neplatná kvôli jeho kňazskému sľubu celibátu. Biskup v júli oznámil, že sa nedávno civilným obradom oženil so ženou. 

Písal otvorený list pre Times Union, Hubbard uviedol, že sa “zamiloval do úžasnej ženy, ktorá mi pomáhala a starala sa o mňa a ktorá mi verí.”

Scharfenberger vydal vyhlásenie, v ktorom upozorňuje na učenie Katolíckej cirkvi o kňazskom celibáte a na to, že Hubbardov’civilný sobáš ako taký nemá pre Cirkev žiadnu legitimitu ani váhu.

“Aj keď sa nemôže prezentovať ako kňaz alebo verejne vysluhovať sviatosti, biskup Hubbard zostáva emeritným biskupom Rímskokatolíckej cirkvi,” napísal Scharfenberger. “Cirkev neuznáva jeho manželstvo za platné. Zostáva emeritným biskupom Rímskokatolíckej cirkvi, a preto nemôže vstúpiť do manželstva.”

V roku 2022 Hubbard požiadal Vatikán o laicizáciu s odôvodnením, že vzhľadom na vyšetrované obvinenia zo zneužívania nemôže vykonávať kňazskú službu. Scharfenberger však vtedy uviedol, že Hubbardovi’službu neobmedzil nikto iný ako samotný Hubbard.

Diecézny biskup môže regulovať, t. j. obmedziť, ohraničiť alebo zakázať vykonávanie akejkoľvek alebo všetkých sviatostných služieb v rámci svojej diecézy. Biskup Edward Scharfenberger tak v niektorých prípadoch urobil, ale v prípade biskupa Hubbarda je to on sám, kto sa dobrovoľne stiahol z akéhokoľvek verejného vysluhovania sviatostí.

Hubbardovu’žiadosť o laicizáciu Vatikán zamietol v marci 2023, pričom Hubbard vtedy uviedol, že bol “vyzvaný, aby trpezlivo a v modlitbe vyčkal a naďalej sa zdržiaval verejnej služby, kým nebude rozhodnuté o siedmich občianskoprávnych žalobách proti mne, v ktorých ma obviňujú zo sexuálneho zneužívania.”

Ako poznamenal The Pillar, po Hubbardovej’smrti začalo medzi médiami kolovať vyhlásenie, ktoré malo údajne pochádzať z diecézy. Opisovalo Hubbarda ako “neúnavného vo svojej službe,” spolu s tým, že bol “skromný a vtipný, ale nebojácny tvárou v tvár kontroverziám a hoci hlboko rešpektoval cirkevné učenie a tradíciu, bol hlboko nezávislý vo svojom myslení.”

Hovorca diecézy povedal The Pillar, že vyhlásenie v skutočnosti napísala “firma pre styk s verejnosťou, ktorú si Hubbard pred svojou smrťou najal.” 

Biskup Hubbard: chlapčenský biskup

Hubbard, ktorého v roku 1977 vymenoval pápež Pavol VI. na čelo diecézy Albany, bol v čase svojho vymenovania najmladším biskupom v USA, mal 38 rokov. To viedlo k jeho označeniu za “chlapčenského biskupa.”

Koncom jeho pôsobenia sa začali objavovať viaceré obvinenia, a to tak voči nemu, ako aj voči iným kňazom diecézy. 

V roku 2004 bol biskup Hubbard sám obvinený z toho, že sa v 70. rokoch minulého storočia venoval homosexuálnej činnosti. Hubbard to dôrazne a dôsledne popieral a vyšetrovateľ, ktorého si diecéza neskôr očistil Hubbarda od obvinení. Vyšetrovateľke Mary Jo Whiteovej a jej firme bolo vyplatených viac ako 2,4 milióna dolárov – viac ako celkovo 2,3 milióna dolárov, ktoré diecéza Albany v tom čase vyplatila “osobám, ktoré prežili sexuálne zneužívanie duchovnými.”

Priznal však, že uzákonil utajovanie obvinení zo sexuálneho zneužívania týkajúcich sa duchovných, pričom uviedol, že diecéza nie vždy informovala orgány činné v trestnom konaní, keď boli vznesené obvinenia.

V dokumentoch Hubbardovej’výpovede zverejnených v roku 2022 sa ukázalo, že Hubbard uviedol, že v rokoch 1977 až 2002 dostal sťažnosti a obvinenia týkajúce sa 11 kňazov v súvislosti so sexuálnym zneužívaním detí. Hubbard tieto obvinenia neoznámil polícii, ale namiesto toho poslal kňazov na “liečbu,” hoci ich farníkov neinformoval, kvôli čomu táto liečba prebieha. 

Hubbard vo svojom “šokujúco-úprimná-výpoveď” že kňazi’ absencie niekedy vysvetľovali ako “zdravotné dôvody.”

Rozprával, ako sa istý páter David Bentley biskupovi priznal, že skutočne zneužil dieťa, ale Hubbard túto záležitosť nenahlásil na polícii, pretože nebol “povinným oznamovateľom.”

Ďalším prípadom bol prípad pátra Jamesa Roscha, ktorý sa tiež “biskupovi priznal”, že sexuálne napadol malého chlapca. Hubbard poslal Roscha do liečebného centra, ktoré ho neskôr odhlásilo. Hubbard potom o. Roscha vrátil do aktívnej služby bez toho, aby o Roschovej’minulosti informoval nových farníkov. 

V nekrológu, za ktorého napísanie Hubbard zaplatil PR firme, sa uvádza, že “dodržiaval bežnú cirkevnú prax posielať previnilých kňazov na psychologickú liečbu a vracať ich do služby až vtedy, keď to licencovaní zdravotníci považovali za bezpečné.”

“Dlho veril v proces rehabilitácie a vykúpenia, ale spätne verejne priznal, že táto politika bola chybou,”dodala PR firma”v nekrológu. 

Hubbardov”pohreb sa bude konať 25. augusta. Čitateľov vyzývame, aby sa modlili za jeho dušu.