Španielski katolíci bojkotujú Burger King. Reťazec rúhavo zneužil slová z Evanjelia

284
Kultúra smrti

Reťazec Burger King Corporation sa pokúsil zvýšiť svoje tržby veľmi nevyberavým spôsobom, ktorý rozhneval španielskych katolíkov. Zmienený propagátor pokrokovej formy stravovania, zrejme v nádeji, že osloví čo najširší okruh bežných Španielov, ktorých vlasť bola kedysi katolíckou krajinou, zakomponoval do svojej reklamnej kampane rúhavé parafrázy slov Nášho Pána Ježiša Krista z textov Evanjelia.

Pokrokový reťazec sa navyše, v snahe vykonať čo najviac pre dobro ľudstva, rozhodol spropagovať v rámci kampane práve nový vegetariánsky hamburger, ktorý zachraňuje klímu. V španielskom verejnom priestranstve sa preto objavili plagáty a pútače, na ktorých boli umiestnené parafrázované slová Pána Ježiša, vyslovené počas Poslednej večere:

Vezmite a jedzte z neho všetci. Lebo je bez mäsa,“ to je jeden zo sloganov, ktoré sa objavili v rámci tejto rúhavej kampane. Na ďalších plagátoch bol slogan parafrázujúci Adamov výrok o Eve, z knihy Genezis: „Mäso z môjho mäsa“, pričom slovo „mäso“, bolo nahradené slovom „zelenina“.

Dotknutí španielski katolíci zareagovali na toto profanovanie, navyše počas slávenia Veľkého týždňa, iniciovaním protestnej kampane na sociálnych sieťach a petíciou na CitizenGO, ktorá vyzývala na bojkot stravovacích zariadení Burger King. V petícii sa uvádza:

Zneužívajú Eucharistiu a Kristovu smrť v čase, ktorý je pre kresťanov najposvätnejší. Veľký týždeň využívajú na spustenie útočnej kampane, zameranej na milióny veriacich, aby získali publicitu a zarobili peniaze. Je čas zareagovať bojkotom Burger King.“

A čuduj sa svete, reťazec skutočne bojkot pochopil a kampaň stiahol. Tým sa opäť potvrdilo, aká forma odporu súčasným globálnym pánom skutočne prekáža. Hladovky, protesty, články v novinách, petície, referendá, fotografie potratených detí ani mŕtvi zaočkovaní s nimi nehnú, ale akonáhle ide o peniaze, vtedy rozumejú dokonale. Preto sa Burger King rozhodol ešte po stiahnutí kampane vydať oficiálne ospravedlnenie. A práve takýmto spôsobom by mohli dosiahnuť kresťania úspech aj na Slovensku, pokiaľ by na to mali odvahu, disciplínu a inteligenciu.

Ako správne zdôraznili organizátori bojkotu v petícii:

Peniaze sú to jediné, čomu tieto spoločnosti rozumejú a až po bojkote si začnú kresťanov a Ježiša Krista vážiť tak, ako si zaslúžia. Odpoveď by mala byť preto taká solidárna, aby sa spoločnosť už nikdy neuchýlila k rúhaniu pri propagácii svojich aktivít.“

Nakoniec organizátori dodávajú: „Neexistuje nič, čoho by sa korporácie obávali viac ako občanov, ktorí sa proti nim mobilizujú.“