Abortion clinic

Potratová klinika dostala pokutu za to, že vyhodila potratené dieťa a záznamy do smetí

117
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Odbor zdravotnej starostlivosti v štáte Ohio potvrdil, že potratová klinika v mestečku Cuyahoga Falls dostala pokutu po tom, čo pro-life zástancovia našli v odpadkoch pozostatky potrateného dieťaťa a zdravotnú dokumentáciu.

Ženské centrum v severovýchodnom Ohiu musí tiež predložiť plán nápravy a miestni zdravotnícki predstavitelia uviedli, že prípad postúpili Štátnej zdravotníckej komisii a nadradeným orgánom pre ďalšie vyšetrovanie. 

Elizabeth Whitmarshová, riaditeľka komunikácie miestnej organizácie Právo na život, nás informovala o týchto správach a prisľúbila, že pro-liferi budú pokračovať v boji za zatvorenie potratovej kliniky. 

"Ženská klinika v severovýchodnom Ohiu sa ukázala ako neschopná postarať sa nielen o svojich pacientov, ale aj o ich komunitu ako celok. Budeme pokračovať v našom boji, aby sme ich definitívne zastavili, aby už nikdy nemohli vykonávať také barbarské zverstvá," povedala Whitmarshová. 

V júli 2021 pro-life zástancovia informovali, že v koši pred ženským centrom v mestečku Cuyahoga Falls našli dieťa potratené v druhom trimestri, nebezpečný medicínsky odpad a osobné záznamy pacientov.

Denise Leipoldová, výkonná riaditeľka miestnej organizácie Právo na život, v tom čase uviedla, že telo dieťaťa bolo zabalené do krvavej plachty a jeho ľavá noha a pravá ruka boli úplne neporušené. Ostatné časti tela dieťaťa boli vážne rozdrvené, čo bolo výsledkom brutálneho potratu, uviedla. 

Pro-life zástancovia odhadli, že dieťa bolo medzi 16. a 17. týždňom tehotenstva. Miestna potratová klinika inzeruje na svojej webovej stránke potraty do 15,6 týždňa.

Pro-liferi uviedli, že v odpadkoch našli aj použité poháre na moč, znečistené odsávacie kanyly, krvavo-modré chirurgické papiere a ďalšie predmety, ktoré sa javili ako infekčný odpad, čo predstavuje porušenie štátneho nariadenia o environmentálnom riziku a likvidácii odpadu. Zároveň informovali, že v odpadkoch našli aj zoznam pacientov a kontaktné informácie - potenciálne porušenia zákona o súkromí zdravotných informácií. 

Organizácia Právo na život v Ohiu a Právo na život v severovýchodnom Ohiu rýchlo podali sťažnosti na odbor zdravotnej starostlivosti a vyzvali ich, aby to prešetrili.

V piatok Whitmarshová uviedla, že Odbor zdravotnej starostlivosti v štáte Ohio reagoval na ich sťažnosti vyhlásením, že potratová klinika "sklamala dôveru svojich pacientov pri ich zdravotných záznamoch"

"Organizácia Právo na život Ohio sa naplno zaujíma o tento prípad a bude pokračovať v úzkej spolupráci s lekárskym výborom a federálnymi orgánmi, aby sa zabezpečilo, že klinika bude braná na zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonov. Žiadame našich pro-life lídrov, aby túto situáciu primerane riešili a vykonali spravodlivosť voči zodpovedným osobám," uviedla Whitmarshová.

Povedala, že práve kvôli situáciám, ako je táto, jej organizácia lobovala za legislatívu vyžadujúcu riadne a humánne pochovanie alebo kremáciu potratených detí.

Guvernér Mike DeWine podpísal v roku 2020 zákon, ktorý pomáha zabezpečiť, aby potratové kliniky nepredávali časti tiel potratených detí ani ich nelikvidovali spolu so zdravotníckym odpadom. Vyžaduje si to, aby potratové zariadenia pochovali alebo spopolnili telá potratených detí alebo umožnili matke, aby to urobila sama. Nedodržanie môže viesť k pokutám alebo strate licencie. 

Americká únia občianskych slobôd sa však súdnou cestou pokúša o zvrátenie tohto zákona. 

V roku 2015 úrad generálneho prokurátora v Ohiu tiež zistil, že organizácia Spoločnosť pre plánované rodičovstvo v Ohiu uzavrela zmluvu so spoločnosťami na likvidáciu odpadu, ktoré likvidujú potratené deti na skládkach.