Kardinál Müller podporil výzvu kardinála Pella: „Nesmiete počúvať heretických biskupov!“

229
Kultúra života

Kardinál Gerhard Müller podporil výzvu kardinála Georgea Pella o potrebe formálneho napomenutia hierarchov, ktorí vyjadrujú názory v rozpore s vieroukou a morálnou náukou katolíckej Cirkvi.

Nesmiete počúvať heretických biskupov,“ zdôraznil nemecký kardinál.

Kardinál Pell má plné právo pripomenúť Kongregácii pre náuku viery jej povinnosť chrániť pravdu viery a jednotu Kristovej Cirkvi v autorite Petrovho nástupcu, tvárou v tvár otvorenej heréze nemeckého synodalizmu,“ uviedol nemecký kardinál v rozhovore pre katolícke noviny Die Tagespost 17. marca.

Kto chce veriacim vnútiť iné zdroje Zjavenia, ako sú Sväté písmo a Apoštolská Tradícia, je odpadlíkom od katolíckej viery,“ – zdôraznil penzionovaný kurialny kardinál s odvolaním sa na koncilový dokument Dei Verbum.

Kardinál Müller zdôraznil: „Nesmiete poslúchať heretických biskupov. Každý katolík je povolaný vydať svedectvo o pravde proti nim, aj keď svoju moc uplatňujú brutálnymi prostriedkami, tak ako kedysi ariánski biskupi a donatisti prenasledovali pravých katolíkov.“

Kardinál George Pell v rozhovore pre katolícku K-TV nedávno vyzval vatikánsku Kongregáciu pre náuku viery, aby oficiálne zasiahla v súvislosti s „otvoreným a jasným odmietnutím učenia katolíckej Cirkvi o sexuálnej etike“ vysokými cirkevnými predstaviteľmi v Európskej únii a Nemecku. Ide o kardinála Jean-Claude Hollericha, predsedu Komisie biskupských konferencií Európskej únie a Georga Bätzinga, predsedu Nemeckej biskupskej konferencie.

Austrálsky kardinál tiež žiada „odsúdenie týchto dvoch ľudí“. Kardinál Gerhard Müller vyjadril svoju solidaritu s vyhlásením bývalého prefekta Vatikánskeho sekretariátu pre hospodárske záležitosti, a dodal, žeby nemala existovať žiadna špeciálna nemecká verzia Desatora.