kids

Školy vo Wisconsine: ´Rodičia nemajú právo dozvedieť sa aká je rodová identita ich detí´

171
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Učiteľom vo Wisconsin school district bolo oznámené, že “Rodičia žiakov nie sú oprávnení dozvedieť sa aká je (rodová) identita ich detí. Túto informáciu si musia zaslúžiť." Túto direktívu, absolútne podrývajúcu rodičovskú autoritu, dostali učitelia Eau Claire Area School District (ECASD), na základe vyhlásenia, publikovaného Empower Wisconsin (EW), ktoré obsahuje aj kópiu slide z prezentácie, v ktorej oblastné vedenie škôl nalieha na učiteľov a personál škôl, aby ukrývali rozhodujúce informácie o deťoch pred ich rodičmi. 

 

Reakcia učiteľov a personálu škôl na túto direktívu:

"Sme zhrození nehoráznou bezočivosťou, s akou ECASD pristupuje k rodičom a vychovávateľom detí našich škôl. Rovnako nás znechucuje aj nátlak vedenia oblastného školstva na učiteľov, aby hrubo narušili sociálne väzby, ktoré vždy platili a každý im rozumel - že rodičia a vychovávatelia majú prvotnú zodpovednosť za všeobecné blaho detí a v súlade s tým sa aj rozhodujú. Táto bezočivá ignorancia práv a zodpovednosti rodičov, ktorá sa za súčasného oblastného vedenia škôl votrela do našich škôl signalizuje rodičom a širšiemu okoliu tri veľmi nebezpečné skutočnosti:    

 

  1. Deti kontrolujú v prvom rade školy, nie rodičia a rodiny - keď svoje dieťa raz zveríte do rúk ECASD, už viac nemáte ako rodič právo na informáciu o rozvoji svojho dieťaťa v škole. Máte si ju údajne ´zaslúžiť´ (!).
  2. Súčasné oblastné vedenie škôl chce postaviť učiteľov a rodičov proti sebe - otvorená komunikácia medzi školou a rodičmi bola vždy rozhodujúca pre zdravé fungovanie tohto vzťahu a pre rozvoj žiaka/študenta. ECASD svojou požiadavkou stavia učiteľov do ťažkej a zahanbujúcej pozície, v ktorej majú vedome odmietať poskytnutie informácií rodičom o ich dieťati.
  3. To, čo sa deje za múrmi ECASD je vyhradenou informáciou. Rozhodnutím, že informácie o vašom dieťati si "máte zaslúžiť", vytvorila ECASD veľmi nebezpečný precedens. Ak sa majú pred vami skryť otázky o identite vášho dieťaťa, už sa nemáte viac starať ani o jeho jedlo, učenie, zdravotnícku starostlivosť, nevhodné vzťahy, ani mentálne problémy? Čo sa teda môžu rodičia a vychovávatelia dozvedieť o svojom dieťati a kedy?

 

Súdny proces z roku 2020 proti školám Madison Metropolitan School District, "povoľujúcim všetkým deťom bez rozdielu veku ´prechod´ k odlišnej rodovej identite v škole bez súhlasu rodičov", vyústil k parciálnemu súdnemu zákazu podobných aktivít. Tento prípad, registrovaný na Wisconsin Institute for Law & Liberty (Zákon & sloboda) a na Alliance Defending Freedom (Aliancia za obranu slobody) sa v súčasnosti nachádza na programe rokovania Najvyššieho súdu štátu Wisconsin. 

 

 

DISKUSIA k článku