Immaculate_Heart_of_Mary_Credit_Zvonimir_Atletic_via_wwwshutterstockcom_CNA.jpg

"Máriin dom"

184
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Ukrajinskí katolícki biskupi latinského obradu zaslali pápežovi Františkovi list, v ktorom ho žiadajú o zasvätenie Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (znenie listu nájdete v súvisiacich článkoch). List končí prosbou: "Kiežby Matka Božia, Kráľovná pokoja, prijala naše modlitby: Regina pacis, ora pro nobis (Kráľovná pokoja, oroduj za nás).”

Podľa údajov poľskej pohraničnej stráže prešlo za posledný týždeň z Ukrajiny do Poľska už 453.000 ľudí, z toho len 1. marca 98.000. Asi 1% ukrajinskej populácie sú katolíci latinského obradu; sústreďujú sa na západe krajiny. Šesť diecéz so svojím svätiacim biskupom patrí do arcidiecézy Ľvov. Väčšina ukrajinských katolíkov patrí k ukrajinskej Grécko-katolíckej cirkvi, najväčšej z 23 katolíckych cirkví východného obradu v spoločenstve s Rímom. Gréckokatolíci tvoria 9% zo 44 miliónovej ukrajinskej populácie, ktorá je v prevažnej miere ortodoxná. Pred revolúciou v roku 1917, ktorá zlikvidovala Ruskú ríšu a viedla k vytvoreniu Sovietskeho zväzu, sa Rusko ľudovo nazývalo "Máriin dom", pretože v ňom bolo v tom čase viac svätýň a kostolov, zasvätených Panne Márii, než kdekoľvek inde na svete.

Počas Fatimských zjavení v roku 1917 zjavila Prebl. Panna Mária tri tajomstvá. Druhé tajomstvo bolo potvrdením, že Prvá svetová vojna skončí a predpoveďou druhej vojny, ktorá začne za pontifikátu Pia XI, ak ľudia budú aj naďalej urážať Boha a ak sa Rusko nezasvätí Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu. Sestra Lucia, jedna z troch fatimských vizionárov, spomína vo svojich pamätiach, že na odvrátenie druhej svetovej vojny Panna Mária "žiadala zasvätenie Ruska Jej Nepoškvrnenému Srdcu a sv. prijímanie v prvé soboty na odčinenie hriechov". Ďalej jej povedala: "Ak sa moja žiadosť vyplní, Rusko sa obráti a bude mier; ak nie, Rusko rozšíri svoje bludy do celého sveta, budú vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú trpieť, aj Sv. Otec bude veľmi trpieť; mnohé národy budú zničené. Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, Rusko sa obráti a pre svet nastane čas pokoja a mieru."  

V liste z roku 1989 sestra Lucia potvrdila, že pápež Ján Pavol II v roku 1984 splnil žiadosť Panny Márie o zasvätenie Ruska. Ostatné autority, vrátane Kongregácie pre náuku viery, tiež potvrdzujú, že podľa slov sr. Lucie bolo zasvätenie úplné. V posledných rokoch čoraz viac katolíckych biskupov žiada pre svoje krajiny aby boli tiež zasvätené Panne Márii v časoch prejavov násilia. V roku 2018 kardinál Mexika žiadal, aby bola krajina zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie najmä kvôli pretrvávajúcemu násiliu, biede a korupcii. Počas rusko-ukrajinského konfliktu žiadali aj ukrajinskí biskupi o zasvätenie Ukrajiny a Ruska Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Napísali : "Nastal čas zjednotiť sa v modlitbe - v rodinách, so susedmi, v modlitbových spoločenstvách a v každej farnosti. Povzbudzujeme kňazov aby sa odteraz po každej sv. omši modlili akt zasvätenia Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Božej Matky. Modlime sa spoločne ruženec alebo iné modlitby za pokoj, za našich štátnikov, za našu armádu a za všetkých, ktorí bránia našu domovinu, za zranených a mŕtvych. Chráňme si srdcia pred nenávisťou a hnevom voči našim nepriateľom. Kristus nám jasne hovorí, aby sme sa za nich modlili a žehnali im."