Kids

Rada katolíckej školy žiada deti, aby si v utajenom prieskume zvolili rodovú identitu

111
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Školská rada v katolíckej škole v Kanade žiada študentov ´overiť a potvrdiť´ vlastnú gender/rodovú identitu a pre potreby rozsiahleho školského prieskumu, utajeného pred rodičmi, poskytnúť aj ďalšie súkromné informácie o svojej osobe. Školská rada Waterloo (Ontario) Catholic District School (WCDSB), ktorá sa zviditeľnila tým, že minulý rok vyvesila vlajku LGBTQ priamo pred budovou riaditeľstva, ohlásila na svojej webstránke "Prieskum klímy medzi študentami v škole" od 4. do 12. ročníka. Študenti majú od 22. februára do 11. marca skompletizovať dobrovoľný prieskum, o ktorom školská rada tvrdí, že je anonymný. 

Podľa školskej rady, ktorej mottom je ´kvalita, inkluzívnosť, vzdelanie a výchova založené na viere´, majú študenti v odpovediach na 77 otázok hovoriť o svojich názoroch, pocitoch, skúsenostiach a zážitkoch v škole a v spoločenstve. WCDSB tvrdí, že tento prieskum je zameraný na odstránenie rasizmu a na zámerné zrušenie utláčateľských systémov pre dobro budúcich generácií. Jeho cieľom údajne je "pomôcť prevencii šikanovania a poskytovať bezpečné a inkluzívne školy, zamerané na efektívnosť programov na pokračujúcej báze, na budovanie a upevnenie pozitívnej klímy medzi študentmi na škole". Školská rada okrem iného tvrdí, že prístup k anonymným odpovediam detí na prieskum má iba personál v rámci Research & Data Services Department; inak k týmto odpovediam nemajú prístup ani rodičia, ani učitelia, ani riaditeľstvo. Niektoré otázky v prieskume však ´zvonia na poplach´, najmä tie, ktoré sa týkajú rodovej identity dieťaťa. Podľa kópie otázok z prieskumu, poskytnutej LSN, chcú, aby študenti identifikovali dospelých, s ktorými "žijú väčšinu času" - vrátane možností, ako sú "dve matky", "dvaja otcovia", "iní dospelí". Deti majú odpovedať aj na otázku "ako by si popísal svoj rod"? Respondenti prieskumu, čiže deti od 9 do 18 rokov si môžu vybrať z možností "chlapec", "dievča", alebo "iné"; dokonca môžu označiť naraz niekoľko možností. Majú dokonca priestor na umelecké stvárnenie personalizovaného opisu vlastnej rodovej identity. A pritom nejde o prvý pokus WCDSB vymámiť zo študentov odpovede, súvisiace s ich rodovou identitou. 

LifeSite minulý rok zaznamenala iniciatívu školskej rady, ktorá sa pýtala 9-ročných detí na ich sexuálnu orientáciu a rodovú identitu ako súčasť údajnej snahy "eliminovať systematický rasizmus". Veľmi sa spochybňuje aj avizovaná anonymita študentov, ktorí sa zúčastnili prieskumu. Hoci škola tvrdí, že nebude od študentov žiadať ich email, meno, dátum narodenia, ani ID študenta, prvá otázka prieskumu znie ´Uveďte svoj dátum narodenia´ (!). Deti majú okrem iného odpovedať aj na otázku, či sú/nie sú príslušníkmi "pôvodného obyvateľstva" (etnickej skupiny Métis alebo Inuitov), ako aj na otázky, týkajúce sa ich osobného života a pocitov. Pýtajú sa ich kedy chodia spať, čo ich baví, ako ich podporujú rodičia a učitelia, či sú emocionálne vyrovnaní a či sa zdravo stravujú. Na základe týchto reakcií si školy ako je aj WCDSB môžu vytvoriť stratégiu, aké opatrenia môžu v špecifických prípadoch prijať. LSN požiadali túto školu o vyjadrenie, no doteraz nedostali odpoveď.

Väčšina škôl v USA čelí masovým protestom a záporným vyjadreniam rodičov potom, čo vyšlo najavo, že učitelia a vychovávatelia úmyselne vštepovali malým deťom radikálnu gender ideológiu, sprístupnili im jednoznačne sexuálne ladené materiály a viedli deti k osvojeniu si transgender identity. Radikálna gender a rasová ideológia v školách sa stala hlavnou politickou témou, vyvolávajúcou vlny protestov na mnohých stretnutiach školských rád. Konzervatívci pravidelne poukazujú na to, že ani cirkevné školy nie sú imúnne  voči istým druhom radikálnych ideológií, ktoré sa učia na verejných školách a že do tejto kategórie spadá prevažná väčšina súkromných škôl. Jonathan van Maren z LifeSite uviedol že 30 študentov z Katolíckej strednej školy abp. M.C. O´Neilla v Regine, Saskatchewan, urobili kampaň na rozposlanie valentínskych pohľadníc rozličným ľuďom, ktorí sa identifikujú ako transgender. Títo študenti sú členovia zdanlivo katolíckeho klubu, nazývaného Gay-Straight Alliance club (!)