Mladá žena v Kolíne nad Rýnom sa pokúsila „koncelebrovať“ s biskupom na tzv. omši

261
Kultúra smrti

Stály diakon kolínskej arcidiecézy Christoph Hartman zverejnil na svojom facebookovom účte nadšenú správu, v ktorej oznamoval, že „odvážna mladá žena“ sa pokúsila koncelebrovať počas tzv. mládežníckej omše. Omšu slúžil pomocný biskup Puff, spolu s dekanom Pickenom v starodávnom bonnskom chráme Bonner Münster z 11. storočia, ktorý je jedným z najstarších kostolov v Nemecku.

Christian Hartman udalosť komentuje, pod fotografiou chrámového interiéru, na ktorej je vidno slúženie sv. omše viacerými duchovnými, pričom neďaleko nich provokatívne stojí mladá žena, s ramenami zahalenými dúhovou zástavou:

Táto odvážna mladá žena dnes koncelebrovala na mládežníckej omši v Bonner Münster s pomocným biskupom Puffom a dekanom Pickenom, kým ju pomocný biskup Puff nevylúčil z kruhu kňazov do druhého radu. Čo bola jednoznačne arogancia a chybný krok.“ Z toho vyplýva, že fotografia zobrazuje už stav po biskupovom zákroku a mladá žena skutočne stála určitú časť omše priamo medzi kňazmi, bez toho, aby ju okamžite vyviedli. Hartman nadšene dodáva:

Ale bolo to tak skvelé vidieť ju tam stáť. Ďakujem. Kedy to už bude konečne normálne?

Ako vidno z Hartmanovej reakcie, niektorí pokrokoví diakoni sú už nabudení na čo najrýchlejšie zavedenie svätenia žien, aby ich prítomnosť pri oltári bola konečne „normálna“. Samotný Hartman má svoju profilovú fotografiu na statuse ozdobenú dúhovými farbami.

Reakcie bežných katolíkov na túto udalosť už také nadšené neboli. Spochybňovali údajnú odvahu aktérky tohto škandálu a tvrdili, že sa len strápnila. To však nebude celkom pravda.

V prvom rade si treba uvedomiť, že počas omše ju nikto, napriek jej správaniu, nevykázal z chrámu, len ju „posunuli“ trochu ďalej od obetného stola. Evidentne už v Nemecku chýba odvaha radikálne sa s takouto provokáciou vysporiadať.

Trúfalosť podobných provokatérov kráča ruka v ruke s ústretovosťou episkopátu. Je možné, že želanie stáleho diakona Hartmana, aby sa ženská účasť na slúžení sv. omše stala „normálnou“ , bude už čoskoro vypočutá. Pokiaľ bude mať na sebe mladá a príťažlivá diakonka dúhový ornát, tak to bude len logické domyslenie veci.

DISKUSIA k článku