Taliansko: Biskup suspendoval kňaza za kritiku vakcinácie proti ochoreniu Covid-19

183
Kultúra smrti

Biskup z Bergama sa rozhodol suspendovať kňaza, ktorý verejne kritizuje vládnu očkovaciu kampaň proti ochoreniu Covid-19 a nátlak na povinné očkovanie v spoločnosti aj v Cirkvi. Spomínaným kňazom je don Emanuele Personeni a podľa hovorcu diecézy bol zbavený možnosti výkonu kňazského povolania „pastoračným opatrením biskupa“, pretože „zlyhal v plnení svojich kňazských povinností“. Pod nimi sa zrejme rozumie propagovanie očkovania.

Don Emanuele Personeni sa rozhodol prezentovať svoje názory formou turné po Taliansku, v rámci ktorého chce vysvetľovať ľuďom svoje postoje k očkovacej kampani. Na videu, ktorým odštartoval svoju iniciatívu, prezentoval slogan: „Nie povinnému očkovaniu, nie vydieraniu, nie covid pasu. V mene slobody a úcty k osobe človeka.“ Kňaz pred odchodom na turné napísal dva listy: jeden adresoval farnosti a druhý pápežovi Františkovi.

Následne biskup Beschi, v príhovore k diecéznym kňazom, komentoval tento zámer tak, že iniciatíva dona Emanuela Personeho je absolútne súkromná a „v protiklade s príkazmi, ktoré mu dal biskup, oslobodiac (?) ho od všetkých pastoračných povinností.“ Na základe toho „žiadna farnosť nie je oprávnená poskytovať mu priestory na pastoráciu.“

Biskup Francesco Beschi sa preto „reagujúc na zmätenú situáciu, ktorá vznikla vo farnostiach Mapello a Ambivere, v súvislosti s dodržiavaním opatrení, ktoré majú zaručiť zdravotnú bezpečnosť veriacich, ktorí sa zúčastňujú na živote spoločenstva“ rozhodol zopakovať a obnoviť výzvu veriacim, aby sa dali zaočkovať, ako to podporil pápež František spolu s celoštátnou talianskou aj lokálnou, Lombardskou konferenciou biskupov.

Tento akt očkovania je podľa biskupa morálnou povinnosťou a je „diktovaný duchom cirkevnej harmónie a zodpovednosti zo strany tých, ktorý majú vedúce postavenie v spoločnosti.“

Don Emanuele Personeni bol napomenutý biskupom už v októbri, spolu s ďalšími dvoma kňazmi, za prezentovanie názorov na ochorenie Covid-19 a očkovanie. Kňazi vydali a distribuovali špeciálnu brožúrku, ktorou oponovali vládnym opatreniam.

V sobotu Don Emanuele, spolu s asi tridsiatimi ľuďmi (takmer všetci bez rúšok, ako podotýka portál Milano Today) opustil provinciu Bergamo, aby v milánskej provincii šíril „konšpiračné teórie, bez akéhokoľvek vedeckého podkladu“, ako uvádza zmienený portál. A dodáva, že sú to teórie „v rozpore s údajmi Vatikánu o vakcíne a pandémii.“

Jeden z jeho farských akolytov má na kňaza odlišný názor: „Don Emanuele Personeni je kňaz s veľkým K. Začal tým, že finančne pomáhal vydieraným, ktorí nemali možnosť uhradiť všetky pokuty za odmietnutie očkovania, aby mohli prežiť. Biskup, aby zabránil tejto jeho misii, uznal za vhodné ho okamžite suspendovať.“ Podľa farníka sa kňaz postavil proti „Leviatanovi“.

DISKUSIA k článku