discipline

Čo sa stalo s cirkevnou disciplínou?

305
Milko Kostovič
AltKAT

Pred rokmi sme s Kenom radili mladým párom, ktoré sa chceli vziať. Bolo to vo veľkom kostole blízko nás. Predstaviteľ tohto pred-manželského zboru nám raz povedal, že to už robí vyše 30 rokov. Keď začínal, veľká väčšina párov nesmilnila ani nežila spolu. Teraz je to veľká väčšina, aj keď všetci vyrastali v tomto kostole. Čo sa stalo??? (Tá istá farnosť mi zakazuje učiť ženy, aby sa podriaďovali svojim manželom, pretože to spôsobuje "záplavu zneužívania". Povedala mi to vedúca ženského zboru a odišla za staršou, aby sa uistila, že ju poslúchnem.)

Každoročne odpovedám na sociálnych sieťach na otázky mojich sledovateľov. Minulý týždeň sa jedna žena spýtala, prečo by farnosť potrestala pár, ktorý smilnil. "Nehrešia všetci? Nemal by každý zažiť cirkevnú disciplínu?" Vidím dva dôvody, prečo je táto farnosť, v ktorej sme vypomáhali, teraz plná smilných párov, možno aj viac dôvodov.

Kostoly sa stali temnými a hlasnými. Spievajú hudbu Hillsong, Bethel a Elevation, čo sú heretické farnosti, ktoré učia falošnú náuku. Táto atmosféra pripomína barový alebo rockový koncert a piesne oslovujú emócie a telo. "Rockové koncerty majú poskytnúť emocionálny zážitok. Všetko funguje spoločne, aby ste sa bavili. Chcú, aby ste sa cítili dobre, aby ste cítili eufóriu. Mali by ste sa baviť a mali by ste chcieť viac. Uctievanie kresťanského Boha nie je o zábave, dobrých pocitoch, či eufórii. Uctievanie znamená položiť svoje životy, uctiť Boha, ktorý za nás zomrel, a prijať jeho milosť. To nemá nič spoločné s rockovými koncertmi." (Thomas McKenzie)

McKenzie si kladie niekoľko skúmavých otázok:

"Ak ste v miestnosti, ktorá bola zatemnená a všetky svetlá smerujú na jednu osobu alebo malú skupinu, ak počujete iba ich a nikoho iného, ak tvár jednej osoby hľadí na všetkých z vysokej obrazovky, koho máte uctievať?"

"Keď spievate chvály Bohu, prečo nestačí váš hlas?"

"Prečo musí byť váš hlas prehlušený zvukovým systémom?"

"Prečo nepočujete spievať vášho blížneho?"

"Prečo je potrebné pozerať sa zblízka na kazateľa alebo speváka na obrovskej obrazovke?"

Vo väčšine zborov sa nie je žiadna cirkevná disciplína. To by mnohých urazilo. Väčšina farností vyzerá viac svetsky než zbory, ktorú majú byť oddelené a sväté. Len málo pastorov pred sobášom dôrazne káže o sexuálnej čistote a nabáda mladých, aby v tejto oblasti poslúchali Boha. Kázne sa zmierňujú, aby neurazili zhromaždenie. Predstavitelia chcú osloviť mladú generáciu a neveriacich.

Keď som vyrastala, kostoly boli svetlé a väčšinou sa spievali hymny s bohatou teológiou. Ženy nehovorili vo väčšine kostolov, aspoň v žiadnom, ktoré som kedy navštevovala. Stále sa našlo množstvo ľahostajných zborov, ale spev bol väčšinou biblicky presný a farnosti nepodporovali falošné cirkvi spievaním ich falošných piesní. Pamätaj, Boh nám prikazuje, aby sme Ho uctievali v Duchu a v Pravde (Ján 4:23).

Teraz, vo všetkých týchto farnostiach, ktoré sa stali temnými a hlasnými, vás môžem uistiť, že na javisku sa ozývajú ženy. Medzi piesňami poskytujú oznámenia, modlia sa, vedú spev a dávajú malé mini-kázne. Môžu sa dokonca objaviť aj niektoré známe staršie ženy, ktoré hovoria ku kázni. Od žien sa už nevyžaduje, aby v týchto kostoloch mlčali. V týchto zboroch prevládla ľahostajnosť. Namiesto toho, aby budovali Kristovo telo a poslúchali Ho, snažia sa byť inkluzívni a stávajú sa chladným miestom. 

Áno, farnosti by mali praktizovať cirkevnú disciplínu. Je to biblické! Mladé páry by nemali smilniť a žiť spolu bez následkov. Manželia by nemali môcť pozerať ďalej porno alebo zapájať sa do intímnych vzťahov bez vyššej zodpovednosti. Do očí bijúci, pretrvávajúci hriech by mal byť odstránený z Cirkvi. Boh to od nás vyžaduje! Toto je ochrana Cirkvi a jej členov. Ženy by nemali mať možnosť hovoriť v kostoloch. Je im prikázané, aby sa učili v tichosti so všetkou podriadenosťou.

Ženy, nájdite si biblický zbor. My sme jeden taký našli a páči sa nám. Celá pozornosť je obrátená ku Kristovi a k jeho slovu. Na to je zameraný aj spev. Cirkev sa riadi Božími pokynmi. Cirkevná disciplína existuje. Všetci pastori a starší sú muži. Nájdite si taký zbor. Bude to požehnaním nielen pre vás, ale aj pre vaše deti.

Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?!

1 Kor 5:7,12

 

 

DISKUSIA k článku