Jesus manger

Ježiš prišiel zachrániť nás všetkých, nielen tých očkovaných na COVID

498
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Vlani o tomto čase som písalo o tom, ako by lockdowny vládnych pánov nemali brániť tráveniu času s rodinou. Veľa ľudí mi hovorilo, že moje slová boli pre nich útechou.

Aby som bol úprimný, keď som vlani písal tento článok, obával som, že aj o rok budeme opäť v podobnej situácii. Pesimista a novinár vo mne už vie čítať medzi riadkami vo vyhláseniach vlády, preto hneď ako som sa dopočul o variante omikron a následnej panike, vedel som, že potrvá iba chvíľu, kým nám naši páni oznámia, že slobody budú ešte viac oklieštené.

Zdá sa, že lockdowny prichádzajú vždy pred jedným z najsvätejších období roka, ktorým sú Vianoce a Veľká noc.

A nemýlil som sa. Každá provincia v Kanade zavádza nové lockdowny, odvolávajú sa na omikron, ktorý sa zdá byť miernejšou verziou vírusu, práve pred Vianocami. Zdá sa tiež, že väčšina prípadov variantov omikronov je u tých, ktorí boli zaočkovaní, ako uvádza Americké centrum pre kontrolu chorôb. 

Náš benevolentný (hovorím to veľmi sarkasticky) premiér Jason Kenney v Alberte umožnil stretnutia ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať experimentálnymi vakcínami, hoci len v malom počte. Aký šľachetný! Vari čakal, že ho obdarujeme? Možno nejaký vianočný puding?

Jeho gesto má nepochybne viac spoločného s vypočítavosťou, než že by mu záležalo na ľuďoch, ku ktorým sa doslova správal ako k odpadu a občanom druhej kategórie. 

Realita je taká, že nikoho, aspoň čo ja viem, nezaujíma, čo vláda hovorí o tom, kto sa s kým môže stýkať. Osobne poznám očkovaných i neočkovaných ľudí, ktorí už majú dosť neustále sa meniacich pravidiel. Mnoho ľudí to už jednoducho prestalo vnímať. 

To však nič nemení na skutočnosti, že to, čo sa stalo skupine ľudí bez vakcíny - ktorí sa na základe svojej Bohom danej slobody rozhodli neprijať COVID vakcíny - je, povedal by som, najhorší útok na skupinu ľudí v histórii Kanady.

V každej provincii v Kanade došlo k hromadnému prepúšťaniu pracovníkov verejného aj súkromného sektora, ktorí sa rozhodli nezaočkovať proti COVIDU. Ak sa vám z toho nedvíha žalúdok, potom máte chladnejšie srdce než mal Grinch počas svojich zlých dní. 

Len v mojej rodine boli dve moje sestry, môj švagor a môj otec (alebo čoskoro budú) v podstate nútení odísť zo svojej práce len preto, že sa rozhodli nezaočkovať. To je poľutovaniahodné a opovrhnutiahodné a je to niečo ako z komunistického ZSSR. Majú rodiny, o ktoré sa musia starať, a je tu vláda, ktorá ich považuje za občanov druhej kategórie.

Toto je len špička ľadovca. Mám bratrancov, ktorí tiež prišli o prácu. Viem o lekároch, zdravotných sestrách a hasičoch, ktorí sú bez práce, pretože odmietli očkovanie. Dokonca aj niektorí katolícki kňazi v Ontáriu boli vyhodení zo svojich farností.

Keď som niektorým členom mojej rodiny z mojej mexickej strany povedal, čo sa deje v Kanade, nemohli tomu uveriť. V slnečnom Mexiku môžu ľudia slobodne žiť, pracovať a ísť tam, kam sa im zachce. Ale prečo nie v Kanade?

Mnohí si neželajú očkovanie proti COVIDU kvôli obavám o bezpečnosť v súvislosti s vakcínami. 

Mnohí Katolíci a iní kresťania a dokonca aj ateisti a agnostici sú proti novým medicínskym produktom, pretože pri ich vývoji alebo testovaní boli použité bunkové línie z potratených detí. 

A aby toho nebolo málo, katolícki lídri, ktorí by mali byť lepšie zorientovaní, podľa všetkého opustili veľkú časť svojho stáda. 

Kanadskí katolícki biskupi len veľmi málo, ak vôbec, prejavili verejné pobúrenie nad otvorenou diskrimináciou zo strany vlád a niektorých firiem proti nezaočkovaným. 

Stratili biskupi svoju schopnosť milovať svojho blížneho? Stratili poznanie, čo to znamená byť skutočným nasledovníkom Krista? Boli zaslepení politikou? Čo sa to doparoma deje?

Naši náboženskí lídri spolu so samotným Vatikánom používajú príbeh, že prijatie potratom-skazenej COVID vakcíny sa nejakým spôsobom rovná milovať blížneho svojho. Prepáčte, ale na to vám nenaletíme. 

Zdá sa, že pro-vakcinačný cirkevní predstavitelia nemajú problém dívať sa iným smerom, pokiaľ ide o povinné očkovanie alebo súvislosti COVID vakcín s bunkovými líniami potratených detí. My ale vieme, že povedali otvorene, že je v poriadku sa nimi nechať zaočkovať, čo je samo o sebe dostatočne znepokojujúce. 

Dívajú sa iným smerom, hoci množstvo dát ukazuje, že povinné očkovania a covid pasy sú neúspešnou stratégiou

Strkajú naši cirkevní predstavitelia hlavu do piesku a neuvedomujú si, že vakcíny používané v Kanade boli spojené so závažnými vedľajšími účinkami, ako sú krvné zrazeniny, vyrážky, samovoľné potraty a dokonca aj infarkty u mladých, zdravých mužov?

Stretol som sa a rozprával som sa s lekármi, ktorí na vlastné oči videli, aké poškodenia tieto vakcíny spôsobujú. Títo lekári sú teraz prenasledovaní, ale pravdupovediac, ukázali oveľa viac toho, čo znamená byť nasledovníkom Krista (aj keď by nimi neboli), než ukázala väčšina duchovných.

Chcem poukázať na to, že v Kanade sú kňazi, ktorí nesúhlasia s povinným očkovaním. Pre ich vlastnú bezpečnosť však nemôžu hovoriť, aspoň nie otvorene. To je naozaj smutné. Niektorým bolo povedané, aby si zavreli ústa, iným sa vyhrážali, že ak povedia svoj názor, môžu si zbaliť kufre. 

Ježiš nerobil rozdiely, keď sa staral o chorých, hriešnikov, vyvrheľov, biednych. Nebál sa a to je príklad, ktorý musíme všetci nasledovať.

Vieme, že COVID má veľmi vysokú mieru prežitia, celkovo približne 99,77 percenta, a buďme úprimní, nie je to čierny mor!

Vláda prijímajúca drakonické pravidlá a povinné očkovania je jedna vec, ale mlčanie tých, ktorí by to mali vedieť lepšie a tvrdia, že sú nasledovníkmi Krista, je neprijateľné.

Pri rozhovore s tými, ktorí boli zasiahnutí kvôli odmietnutiu povinného očkovania, vychádza pri Katolíkoch vždy jedna vec do popredia. Najviac ich zráža na kolená to, že ich vlastná Cirkev, ich kolíska viery, ich opustila v čase núdze.

Táto zrada je skutočná a je hanebná.

Všetci nachádzame spasenie v Kristovi.

Modlime sa všetci v tomto vianočnom období za tých, ktorí sú prenasledovaní aj za ich prenasledovateľov. 

Nech Pán vrhne svetlo pravdy na tých, ktorí ublížili neočkovaným, a nech im otvorí oči, aby videli, že to, čo robia, nie je to, čo by urobil Ježiš.