Gospa chráni hlavu hada (Kázeň na sviatok Nepoškvrneného Počatia)

15.12.2021USA
1014

Napriek všeobecnej obľúbenosti Medžugorie u mariánskych pútnikov, cirkevné autority sa o tomto pútnickom mieste vyjadrili inak, a niektorí hovoria priam o podvode, v ktorom je zapletené podsvetie.

(0:00:15)  0,,Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie\Npripravil si dôstojný príbytok svojmu Synovi
(0:00:23)  0,,a pre budúce zásluhy jeho smrti\Nuchránil si ju od každého hriechu;
(0:00:32)  0,,prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie \Naj my prišli k tebe s čistým srdcom.
(0:00:42)  0,,Opakujem, toto sú slová z dnešnej modlitby dňa k omši.
(0:00:47)  0,,V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
(0:00:50)  0,,V júni 1981 vyšlo šesť mladých ľudí z Chorvátska na kopec
(0:00:59)  0,,pri dedine Medžugorie, ktorá patrila do vtedy vidieckej Juhoslávie.
(0:01:06)  0,,Keď týchto šesť mladých ľudí z kopca zišlo, povedali,
(0:01:09)  0,,že videli Gospu, čo je chorvátske slovo pre Pani.
(0:01:15)  0,,Miestny biskup bol spočiatku otvorený ich tvrdeniam,
(0:01:19)  0,,že videli Pannu Máriu, ale keď sa s nimi porozprával,
(0:01:22)  0,,a dozvedel sa celý príbeh, vedel, že je to absolútny a totálny podvod.
(0:01:28)  0,,Ako roky ubiehali, a falošné správy o zjaveniach pokračovali,
(0:01:35)  0,,pribúdalo stále viac a viac dôkazov o úplnom klamstve a podvode
(0:01:41)  0,,okolo medžugorskej modly.
(0:01:44)  0,,Začnem do očí bijúcimi teologickými bludmi v súvislosti s týmto falošným zjavením.
(0:01:52)  0,,Je tam prítomný blud náboženského indiferentizmu
(0:01:55)  0,,spoločne s falošným duchom Druhého vatikánskeho koncilu.
(0:01:59)  0,,V istom zmysle je to tak, ako keby sa Panna Mária stala slobodomurárkou.
(0:02:04)  0,,Medžugorská modla mala údajným vizionárom povedať,
(0:02:08)  0,,že pred Bohom sú si všetky náboženstvá rovné.
(0:02:14)  0,,Falošný posol ďalej prezradil: „Moslimovia a pravoslávni,
(0:02:18)  0,,sú si rovnako ako katolíci rovní pred mojim synom a mnou,
(0:02:23)  0,,pretože všetci ste mojimi deťmi.
(0:02:27)  0,,Hoci Katolícka cirkev nie je denominácia, ale jediné pravé náboženstvo,
(0:02:33)  0,,mimo ktorého nikto nemôže byť spasený,
(0:02:35)  0,,táto falošná modla tvrdí čosi iné, že Boh riadi všetky denominácie tak,
(0:02:41)  0,,ako kráľ riadi svojich poddaných prostredníctvom svojich služobníkov.
(0:02:48)  0,,Pravda je taká, že Gospa tvrdí, že najväčším svätcom
(0:02:51)  0,,v Medžugorje a okolitých dedinách je nepokrstená modloslužobnícka moslimka Paša,
(0:03:00)  0,,ktorá svojou svätosťou prevyšuje všetkých pokrstených.
(0:03:05)  0,,Bludy tohto falošného zjavenia tiež badať v súvislosti s bezhriešnosťou Panny Márie,
(0:03:12)  0,,a jej úlohy ako prostredníčky všetkých milostí.
(0:03:16)  0,,Na rozdiel od Lurd, a toto je veľmi dôležité,
(0:03:18)  0,,na rozdiel od Lurd, kde sa Panna Mária modlila iba Apoštolské vyznanie viery
(0:03:24)  0,,a Sláva Otcu počas modlitby ruženca,
(0:03:27)  0,,v Medžugorii sa táto modla modlí modlitbu hriešnikov, konkrétne Otčenáš,
(0:03:33)  0,,kde medžugorská smilnica žiada, aby jej boli odpustené viny,
(0:03:40)  0,,nehorázne rúhanie.
(0:03:43)  0,,Keď sa týchto šiestich mladých ľudí opýtali,
(0:03:47)  0,,či by mali ľudia žiadať Pannu Máriu o príhovor s vedomím,
(0:03:53)  0,,že všetky milosti prechádzajú jej rukami,
(0:03:55)  0,,modla falošne uviedla, že nemá všetky milosti,
(0:03:59)  0,,a preto je lepšie sa so svojimi žiadosťami obracať priamo na Ježiša,
(0:04:06)  0,,než na nejakého sprostredkovateľa, ako je ona.
(0:04:13)  0,,Ďalej tam je blud univerzalizmu, heréza, ktorá hovorí, že všetci ľudia sú spasení,
(0:04:19)  0,,keď modla hlása, že takmer každá duša dnes v modernom svete končí v očistci.
(0:04:27)  0,,A potom musíme zvážiť postoj rôznych miestnych ordinárov a biskupov,
(0:04:32)  0,,a ich trvanie na tom, že v súvislosti s tzv. zjaveniami v Medžugorii
(0:04:38)  0,,sa neudialo nič nadprirodzené.
(0:04:42)  0,,Keď sa Pani týmto šiestim zjavila v roku 1981,
(0:04:46)  0,,mala im údajne povedať, že sa im zjaví už len trikrát.
(0:04:54)  0,,Povedala im: „Prídem už len trikrát.“
(0:04:57)  0,,A od toho prvého zjavenia prišla takmer 50-tisíc krát,
(0:05:07)  0,,aby odovzdala posolstvo.
(0:05:10)  0,,Miestny ordinár diecézy, v ktorej sa Medžugorje nachádza,
(0:05:13)  0,,prednedávnom povedal toto: „Ak vezmeme do úvahy všetko,
(0:05:18)  0,,čo kancelária tejto diecézy doteraz skúmala a študovala,
(0:05:21)  0,,vrátane prvých siedmich dní údajných zjavení, môžeme povedať,
(0:05:25)  0,,že k žiadnym zjaveniam Panny Márie v Medžugorje nikdy nedošlo.“
(0:05:31)  0,,Oficiálne rozhodnutie.
(0:05:32)  0,,Ďalej ten istý biskup uvádza: „Zjavenia študovali viaceré komisie
(0:05:38)  0,,na diecéznej úrovni, ako aj Konferencia biskupov Chorvátska,
(0:05:43)  0,,a vatikánska Kongregácia pre náuku viery ich študovala dvakrát.
(0:05:48)  0,,Lokálne ako aj národné komisie dospeli k záveru,
(0:05:52)  0,,že na týchto zjaveniach nie je nič nadprirodzené.“
(0:05:58)  0,,A potom musíme vziať do úvahy aj rozhodné stanovisko
(0:06:02)  0,,biskupa a exorcistu Mons. Andreu Gemma, ktorý k téme Medžugorje
(0:06:09)  0,,na rovinu povedal, že zjavenia v Medžugorí sú absolútne diabolským podujatím,
(0:06:16)  0,,v ktorých podsvetie sleduje viaceré záujmy,
(0:06:23)  0,,a podsvetím nemá na mysli len peklo, ale mafiu.
(0:06:29)  0,,Hovorím o diablovom hnoji, ktorým sú peniaze, čo iné.
(0:06:34)  0,,V Medžugorje sa to celé točí okolo peňazí.
(0:06:39)  0,,Púte, nocľahárne, predaj čačiek, a spôsobu ako zneužiť dôveru chudobných,
(0:06:44)  0,,ktorí sa tam vyberú s myšlienkou stretnúť sa s Madonou,
(0:06:47)  0,,na ktorých sa títo falošní vizionári finančne zabezpečili, zosobášili sa,
(0:06:53)  0,,a žijú si prinajmenšom ako boháči.
(0:06:56)  0,,Ani jeden z vizionárov nevstúpil do rehole, alebo sa nestal kňazom.
(0:07:00)  0,,Ani jeden, všetci si vedú pohodlné životy výlučne vďaka Medžugorje,
(0:07:07)  0,,a to obzvlášť jeden „vizionár“, ktorý žije v Massachusetts v dome
(0:07:13)  0,,v hodnote vyše milióna dolárov.
(0:07:15)  0,,Údajným duchovným vodcom vizionárov bol v minulosti otec Vlasič,
(0:07:20)  0,,ktorý bol laicizovaný pre hriechy nečistoty, a bol uznaný vinným
(0:07:25)  0,,zo šírenia pochybnej doktríny, manipulovania morálky mladistvých,
(0:07:30)  0,,podozrivý z mysticizmu a neposlušnosti svojim zákonným predstaveným.
(0:07:37)  0,,Podľa pseudovizionárov, sa má s prepáčením Gospa občas chichotať,
(0:07:45)  0,,možno ako Kamala Harris.
(0:07:49)  0,,Svoje zjavenia má prispôsobovať rozmarom vizionárov,
(0:07:55)  0,,a zruší ich, ak im do toho príde niečo iné.
(0:08:00)  0,,Dnes nemám čas Panna Mária, mám čosi iného.
(0:08:05)  0,,Gospa pravidelne mení šaty, a dovoľuje ľuďom šliapať po jej rúchu,
(0:08:12)  0,,dokonca sa zašpiní, zjavenie sa zašpiní,
(0:08:18)  0,,lebo sa ju ľudia dotýkajú. Je poškvrnená.
(0:08:24)  0,,Povedali, že malý Ježiš Gospe raz takmer vypadol z rúk, možno ju niekto vyrušil.
(0:08:34)  0,,Modla na príkaz vizionárov stúpa alebo klesá,
(0:08:37)  0,,očividne dokážu ovládať jej pohyby, ovládajú zjavenie.
(0:08:42)  0,,Ale v tejto kázni, na veľký sviatok Nepoškvrneného Počatia,
(0:08:46)  0,,by som rád upozornil na to, že socha medžugorskej modly,
(0:08:53)  0,,spôsob, akým je Panna Mária vyobrazená na tejto soche,
(0:08:56)  0,,je veľmi zaujímavý.
(0:08:58)  0,,Socha Gospy má na sebe dlhé rúcho a svetlý závoj na hlave.
(0:09:02)  0,,Dôležité však je, že jej chodidlá, toto rúcho zakrýva,
(0:09:06)  0,,a oblak, na ktorom sa vznáša, tiež celkom zakrýva jej chodidlá.
(0:09:12)  0,,Inými slovami, tie chodidlá, najmä tá päta, ktorá drví hlavu hada s jablkom v ústach,
(0:09:19)  0,,sú celkom zakryté.
(0:09:23)  0,,Satan nenávidí a bojí sa päty Panny Márie,
(0:09:29)  0,,takže chodidlá musí mať zakryté, a verte mi,
(0:09:34)  0,,že zakrytie Gospininých chodidiel je významné,
(0:09:37)  0,,pretože Gospa slúži hadovi, ona je jeho slúžkou, a nedrví ho.
(0:09:44)  0,,V neomylných posvätných dejinách knihy Genezis,
(0:09:48)  0,,v tretej kapitole 15-tom verši, aby som bol presný,
(0:09:51)  0,,máme čosi, čo sa niekedy aj nazýva prvým evanjeliom, protoevanjeliom,
(0:09:55)  0,,prvý náznak vykúpenia ľudstva z hriechu.
(0:10:01)  0,,Po prvotnom hriechu prichádza zasľúbenie dieťaťa a matky,
(0:10:05)  0,,ktorá ho porodí, ale zároveň Boh ustanovuje nepriateľstvo.
(0:10:14)  0,,Text Genezis 3;15 nám ukazuje všemohúceho Boha hovoriť hadovi
(0:10:19)  0,,nasledujúce slová: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,
(0:10:27)  0,,medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom,
(0:10:32)  0,,ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“
(0:10:40)  0,,Veľa mariánskych umeleckých diel, ako ich poznáme, aspoň na Západe,
(0:10:44)  0,,zobrazuje hada vždy pod nohami Najsvätejšej Matky.
(0:10:51)  0,,Samotné Nebo tento obraz Matky Božej potvrdilo pri zjavení sv. Kataríne Labouré
(0:10:56)  0,,v roku 1830.
(0:10:58)  0,,Toto zjavenie obsahovalo rôzne prvky,
(0:11:01)  0,,medzi ktorými bol aj obraz Márie drviacej hada svojimi chodidlami.
(0:11:07)  0,,Satan nad ňou nemá žiadnu moc, a nikdy nad ňou žiadnu moc nemal,
(0:11:11)  0,,vždy ho rozdrvila, od momentu počatia,
(0:11:14)  0,,takže tieto chodidlá musel zakryť, lebo sa ich bojí.
(0:11:21)  0,,8. decembra 1854 na sviatok Nepoškvrneného Počatia,
(0:11:27)  0,,blahoslavený Pius IX. slávnostne a neomylne vyhlásili toto:
(0:11:32)  0,,„Definujeme učenie, že Najsvätejšia Panna Mária
(0:11:37)  0,,bola od prvého okamihu svojho počatia vyvolenou ako jedinečný dar
(0:11:44)  0,,milosti a výsad od Všemohúceho Boha, pre zásluhy Ježiša Krista,
(0:11:49)  0,,Vykupiteľa ľudstva, bola uchovaná čistou od každej škvrny dedičného hriechu.“
(0:11:59)  0,,Ale potom ten istý Svätý Otec dodal toto:
(0:12:02)  0,,„Najsvätejšia Panna Mária spojená s ním (Kristom)
(0:12:06)  0,,tým najintímnejším a nerozlučným putom bola s ním, a skrze neho,
(0:12:12)  0,,vo večnom nepriateľstve so zlým hadom,
(0:12:18)  0,,a úplne nad ním zvíťazila, a svojou nepoškvrnenou nohou mu rozdrvila hlavu.“
(0:12:29)  0,,Povedať, že Panna Mária rozdrví hadovi hlavu automaticky neznamená,
(0:12:35)  0,,že tak robí nezávisle od Kristovej moci.
(0:12:39)  0,,Pius IX. dáva jasne najavo, že tak tomu je vďaka intímnemu zjednoteniu s Kristom,
(0:12:47)  0,,že dokáže rozdrviť nepriateľa našej spásy,
(0:12:51)  0,,a navyše zapojiť svojich služobníkov do svojho diela,
(0:12:55)  0,,je spôsob, akým Boh koná.
(0:12:59)  0,,Vždy je zdrojom všetkej moci, ktorá je použitá proti diablovi,
(0:13:04)  0,,a pri budovaní Cirkvi, ale ak by okamžite urobil všetko sám,
(0:13:09)  0,,potom netreba žiadnych prorokov, kňazov, netreba svätého Petra
(0:13:18)  0,,a svätého Pavla, učiteľov, a netreba ani Najsvätejšiu Matku.
(0:13:23)  0,,A preto ustanovuje svojich služobníkov, aby plnili jeho vôľu,
(0:13:26)  0,,a mocou Jeho svätej milosti túto vôľu uskutočňujú.
(0:13:30)  0,,Keďže neomylné písma naznačujú, že Pán zveril svojej Matke
(0:13:36)  0,,úlohu rozdrviť hlavu hada Božou milosťou.
(0:13:42)  0,,A pravda o tomto Nepoškvrnenom Počatí je zjavná tak v Svätom Písme,
(0:13:48)  0,,ako aj posvätnej Tradícii.
(0:13:50)  0,,Opäť kniha Genezis, v neomylnej posvätnej histórii Genezis je zaznamenané,
(0:13:55)  0,,že medzi Máriou a Satanom odjakživa existovalo nepriateľstvo,
(0:13:59)  0,,ale ak by bola počatá v dedičnom hriechu,
(0:14:03)  0,,takéto nepriateľstvo by neexistovalo,
(0:14:06)  0,,ale skôr by existovalo vzájomné spojenectvo.
(0:14:10)  0,,Dnešný alelujový verš z Piesne piesní od kráľa Šalamúna
(0:14:15)  0,,potvrdzuje Nepoškvrnené Počatie, ktorý znie takto:
(0:14:19)  0,,„Celá si krásna, láska moja, a škvrny na tebe niet.“
(0:14:28)  0,,A nepochybne aj dnešné evanjelium, Evanjelium sv. Lukáša,
(0:14:31)  0,,v ktorom sú zaznamenané samotné slová archanjela Gabriela,
(0:14:35)  0,,ktoré sa stali súčasťou modlitby Zdravas Mária.
(0:14:38)  0,,Zdravas, milosti plná.
(0:14:41)  0,,Chýbala by jej plnosť milosti, ak by na tento svet prišla v stave hriechu.
(0:14:47)  0,,A áno, potom tu máme aj svedectvo cirkevných otcov,
(0:14:51)  0,,tých starobylých mužov, ktorí boli úzko spojení s učením apoštolov.
(0:14:57)  0,,Jeden z cirkevných otcov napísal: On, ktorý utvoril prvú Evu bez chybičky krásy,
(0:15:02)  0,,utvoril druhú Evu bez jedinej škrvny.
(0:15:07)  0,,Ďalší svedok rannej Cirkvi píše, že Mária nikdy nebola infikovaná
(0:15:12)  0,,jedovatým dychom hada.
(0:15:17)  0,,A to najkrajšie, čo nám Tradícia o nej hovorí, je toto:
(0:15:23)  0,,Panna Mária si zaslúži našu chválu, ako to uvádza Biblia v predobraze,
(0:15:28)  0,,je najvyššou cťou našej rasy, je slávou Jeruzalema,
(0:15:35)  0,,je ľaliou medzi tŕňmi a výhonok milosti, nie hnevu,
(0:15:40)  0,,ona je jedinou chválou ľudstva.
(0:15:45)  0,,Máme niekoho, kým sa môžeme pochváliť.
(0:15:50)  0,,A napokon ďalší silný dôkaz Nepoškvrneného Počatia
(0:15:54)  0,,vychádza zo staromódneho sedliackeho rozumu.
(0:15:58)  0,,Ako raz podotkol arcibiskup Fulton Sheen,
(0:16:00)  0,,ak by si človek mohol stvoriť vlastnú matku,
(0:16:04)  0,,neurobil by ju dokonalou a krásnou?
(0:16:07)  0,,Ak by si človek mohol vytvoriť vlastnú matku,
(0:16:10)  0,,neuchránil by ju pred každým zranením, pádom alebo škvrnou?
(0:16:16)  0,,Ak by si človek mohol urobiť vlastnú matku,
(0:16:19)  0,,nezachránil by ju pred samotným diablom, keby mohol?
(0:16:24)  0,,Boží Syn doslova stvoril svoju vlastnú Matku a urobil ju nepoškvrnenou.
(0:16:31)  0,,A tento argument zdravého rozumu používa aj františkánsky teológ
(0:16:36)  0,,blahoslavený Ján Duns Scotus, ktorý je najväčšim obhajcom
(0:16:40)  0,,jedinečného privilégia Panny Márie.
(0:16:44)  0,,Scotus vyhlásil: „Potuit, decuit, ergo fecit“,
(0:16:47)  0,,čo by sa dalo zhruba preložiť asi ako „Patrilo sa tak, Boh tak mohol urobiť, a tak to aj urobil“,
(0:16:54)  0,,menovite stvoril Pannu Máriu bez hriechu.
(0:16:57)  0,,Scotus nám poskytol to kľúčové slovo,
(0:17:00)  0,,vďaka ktorému je toto tajomné učenie najrozumnejším.
(0:17:05)  0,,Zatiaľ čo my, sme očistení od hriechu krstom,
(0:17:09)  0,,Mária bola spasená Bohom mimoriadnym spôsobom tým,
(0:17:14)  0,,že bola uchránená od poškvrny hriechu.
(0:17:17)  0,,Uchránená, existujú dva spôsoby, ako môže byť niekto spasený.
(0:17:22)  0,,Buď ho môžete zdvihnúť, keď upadne, a očistiť ho,
(0:17:26)  0,,alebo ho môžete chytiť a zabrániť, aby do neho upadol.
(0:17:31)  0,,Máriu spasil Kristus, jej spasiteľ, mimoriadnym spôsobom,
(0:17:37)  0,,čo jej umožnilo rozdrviť hadovu hlavu od samého začiatku.
(0:17:42)  0,,Kiež by sme sa stali členmi tej päty, Jej päty, aby bol satan rozdrvený aj v našom živote.
(0:17:52)  0,,V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
(0:17:58)  0,,Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka