Eucharist

Americkí biskupi schválili dokument o Eucharistii

220
Milko Kostovič
AltKAT

Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov amerických drvivou väčšinou odhlasovala prijatie dokumentu "Tajomstvo Eucharistie v živote Cirkvi". Hlasovanie prebehlo počas ranného zasadnutia jesennej schôdze amerických biskupov, ktorá sa konala 17. novembra 2021. 

V tajnom elektronickom hlasovaní bolo 222 biskupov za dokument a 8 boli proti, pričom traja sa hlasovania zdržali. 

Aby dokument prešiel, museli zaň hlasovať dve tretiny biskupov.

Toto hlasovanie bolo ešte jednoznačnejšie ako to v júni, kedy sa hlasovalo o predložení návrhu. V júni biskupi hlasovali v pomere 168 ku 55.

Pôvodne sa špekulovalo, že dokument bude explicitne stanovovať, kto je a kto nie je oprávnený prijímať Eucharistiu. Vo všeobecnosti panovala obava, že biskupi využijú dokument na pokarhanie katolíckych politikov, ktorí podporujú potratové práva. 

Demokratický prezident Joe Biden, druhý katolícky prezident Spojených štátov amerických, verejne podporuje právo na legálny potrat počas celého tehotenstva. Počas svojej prezidentskej kampane sa vzdal svojich minulých presvedčení a ohlásil, že je v súčasnosti proti Hydeovmu dodatku.

Konečný návrh dokumentu výslovne nespomína odopieranie sviatosti vysoko-postaveným Katolíkom. Skôr sa sústreďuje na význam náuky o skutočnej prítomnosti Eucharistie a Eucharistie ako nástroja evanjelizácie.

Dokument obsahuje dve časti. Jedná časť sa nazýva "Dar", ktorá sa sústreďuje na Eucharistiu ako dar od Krista prostredníctvom jeho vtelenia, smrti a zmŕtvychvstania. Druhá sa volá "Naša odpoveď" a zameriava sa na vďačnosť za dar Eucharistie, na úlohu, ktorú laici hrajú v súvislosti s prijímaním Eucharistie a dôležitosťou Eucharistie pri obrátení.

 

DISKUSIA k článku