Judge

Tínedžer-katolík, vylúčený za to, že povedal že existujú iba dva rody, zažaloval školu

211
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Tínedžer - katolík, ktorého údajne vylúčili za to, že povedal, že existujú iba dva rody, podal na súde žalobu na svoju New Hampshire public school. The Portsmouth Herald píše o obsahu žaloby, v ktorej sa uvádza, že vylúčením tohto tínedžera z fotbalového zápasu v septembri porušila škola jeho ústavné právo na slobodu slova, ako aj Listinu práv New Hampshire. Tínedžer, M.P., je študentom prvého ročníka Exeter High School v New Hampshire. 

Žalobu na Najvyšší súd v Rockinghame podala prostredníctvom prokurátora kresťanská organizácia Cornerstone (Uholný kameň). M.P. charakterizuje ako "veriaceho katolíka, ktorý sa pridŕža odvekej kresťanskej náuky o Bohu, ktorý stvoril ľudské bytosti ako muža a ženu." Na súde sa citovalo z dokumentu Vatikánskej kongregácie pre katolícku výchovu a vzdelávanie z roku 2019: "Ako muža a ženu ich stvoril": "Oficiálna náuka Katolíckej cirkvi výslovne odmieta všetky ´pokusy negovať mužsko - ženskú dualitu ľudskej prirodzenosti´". Počas súdneho procesu zazneli námietky proti politike školského dištriktu s názvom “Transgender and Gender Nonconforming Students”, ktorá hlása, že "študenti majú právo byť oslovovaní menom a zámenom, ktoré korešpondujú s gender identitou podľa ich vlastného výberu"Cornerstone dokazuje, že táto politika postihuje najmä študentov, ktorí z náboženského presvedčenia odmietajú spomínaných študentov oslovovať nimi preferovanými zámenami, ale oslovujú ich zámenami, korešpondujúcimi s ich biologickým pohlavím. Politická agenda školy ďalej uvádza: "Zámerné a trvalé odmietanie uznať študentovu gender identitu (napr. zámerne oslovovať študenta menom alebo zámenom, ktoré nekorešpondujú s gender identitou, ktorú si vybral študent), sa bude považovať za porušenie politiky školy." 

Celá kauza v priestoroch uvedenej školy začala na hodine španielčiny 9. septembra, kedy učiteľka vyzvala študentov, aby sa predstavili. Jeden zo študentov vyjadril žiadosť, aby ho oslovovali zámenom "oni". M.P. sa v školskom autobuse bavil s kamarátmi o používaní zámen v tretej osobe v španielčine. Jedna zo študentiek konverzáciu začula a vstúpila do nej: "Existujú viac ako dva rody!" M.P. údajne zareagoval: "Nie, sú len dva rody." M.P. dostal neskôr od študentky sms, že by chcela v diskusii pokračovať. Obaja si na túto tému vymenili niekoľko sporných sms, ale, ako sa uviedlo pri súdnom procese, "mimo vyučovania a mimo územia školy". Texty sms-iek sa však aj napriek tomu dostali až na školskú správu a vyústili do vylúčenia M.P.  

Počas súdneho procesu došlo k vyjadreniu, že politika školského dištriktu a reťaz udalostí, ktoré viedli k vylúčeniu M.P. nevyznievajú ani zďaleka neutrálne voči náboženstvu, práve naopak, škola svojou politikou núti M.P. poprieť odvekú náuku svojej viery tým, že odsúhlasí nebinárne gender identity a/alebo používanie ideologicky zaťažených pojmov, ako napríklad používanie zámena "oni" pre jednu osobu.   

´Obhajovacia´ politika a úkony s ňou zviazané vo veľkej miere znevýhodňujú prejavy viery desiatok miliónov veriacich katolíkov v USA, ako aj prejavy viery ostatných kresťanov, moslimov a ortodoxných Židov. 

 

DISKUSIA k článku