JP II

Krádež relikvie sv. Jána Pavla II z historickej baziliky v Buenos Aires

211
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Rektor Poľskej katolíckej misie v Argentíne, otec Jorge Jacek Twarog oznámil v nedeľu, že z Baziliky Najsv. Sviatosti v Buenos Aires bola ukradnutá relikvia sv. Jána Pavla II.

Relikvia, ktorú argentínskej bazilike darovalo Poľsko v roku 2016, pozostáva z kvapky krvi sv. Jána Pavla II, ktorá bola vložená v malom štvorcovom puzdre so zlatým lemovaním a kovovým vyobrazením pápežského rúcha s erbom. 19. augusta 2016 túto relikviu Twarogovi osobne daroval kdl. Stanislaw Dziwisz, abp. Krakowa, v arcibiskupskom paláci bývalého hlavného mesta Poľska. 

Otec Rafael Cáceres Olave, kňaz a správca baziliky, ako aj celá katolícka komunita sa všetkými dostupnými prostriedkami usilujú nájsť relikviu a modlia sa za jej skoré vrátenie.

 

DISKUSIA k článku