Google

Googlu nevyhovuje pravdivosť kresťanskej webstránky a chce ju zničiť odstránením reklám

599
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Jedná sa o najnovší útok od Googlu, no zatiaľ najviac existenčne ohrozuje WND. Za posledných pár rokov Big Tech zaútočilo na WND, priekopnícku kresťanskú žurnalistickú organizáciu, ktorá funguje už 25 rokov, množstvom rozličných spôsobov. Od označenia WND ako "extrémistickej skupiny" cez jej odstavenie od algoritmov vyhľadávania, demonetizáciu WND YouTube kanála až po viac ako ročné uväznenie WND vo "facebookovom žalári".  

 

Teraz však čelíme bezprecedentnému kroku Googlu, ktorý kontroluje 80% výnosu z online reklám a inzerátov, ba čo je horšie, má virtuálny monopol na možnosť slúžiť nimi vám, našim zákazníkom. Sme demonetizovaní, ocitli sme sa na čiernej listine, s prehľadom nás ignorujú a rušia. To môže skončiť obraním WND až o polovicu výnosov z online reklám, pokiaľ však demonetizácia neznamená len odstránenie všetkých Google reklám zo stránky, ale aj odstránenie reklám a inzerátov aj z alternatívnych reklamných služieb, pretože mnohé z týchto spoločností využívajú služby Google Ad Manager pre svoje reklamy. 

 

Otázka teraz znie, čo vlastne WND urobilo tak hrozné, že mu vymerali taký trest? Google ´obvinenie z násilia´ vysvetľuje "nebezpečným, hanlivým a škodlivým obsahom", "zavádzajúcimi informáciami" a "nespoľahlivými a poškodzujúcimi tvrdeniami" programu WND. "Nepovoľujeme obsah, ktorý podnecuje nenávisť, propaguje diskrimináciu alebo znevažuje jednotlivca alebo skupinu na základe ich rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva, zdravotného postihnutia, veku, národnosti, skúsenosti, sexuálnej orientácie, rodu, rodovej identity, alebo iných charakteristík, ktoré súvisia so systematickou diskrimináciou alebo odsúvaním na okraj záujmu spoločnosti; alebo ktorý obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje jednotlivca alebo skupinu jednotlivcov."          

  

Povedať, že z postoja Googlu voči správam organizácií s rozdielnym názorom ako je ten ich, človeka až "mrazí", je slabé slovo. Sme jedným z mála priekopníkov internetu. Začínali sme keď Google bol ešte len ´novým deckom v ulici´, no teraz je monštrom, vybaveným schopnosťou drviť a ničiť iných svojou silou a krutosťou, nemilosrdne, zlovoľne a brutálne. To, čo robí Google organizácii WND je obyčajná tyrania a nič viac. "Medziiným sme boli nútení zakázať jednu z hlavných podpôr internetu kvôli predpokladanému "nebezpečnému, poškodzujúcemu, nespoľahlivému a  škodlivému obsahu" - menovite osobným názorom čitateľov, vyjadrených v sekcii komentárov WND. WND je pritom zodpovedná za každý komentár, aj keď s ním nesúhlasí, ani ho nepodporuje."  

 

Následkom demonetizácie Googlom WND prerušila v súčasnosti všetky svoje komentáre k príbehom, aby mohla svoj tech team zapojiť do skúmania ako čo najlepšie a najrýchlejšie opäť sprevádzkovať svoj program bez toho, aby stratili všetky reklamy, pomáhajúce podporovať ich stránku. Je toho pochopiteľne oveľa viac čo Googlu prekáža; profesionálne pripravené reportáže WND totiž denne prinášajú správy a informácie o troch témach, ktoré Google najviac znervózňujú: "dezinformácie v súvislosti s covidom", "obvinenia z falšovania volieb" a "transgender problematika".

 

"Uisťujem vás, že v žiadnom prípade neustúpime, ani nespomalíme v reportážach o ktorejkoľvek z týchto, alebo iných tém - budeme sa k nim snažiť pristupovať pravdivo, čestne a nenecháme sa odradiť. Nedovolíme, aby nás niekto odstavil od doterajšieho spôsobu našej žurnalistickej práce. Máme v úmysle pokračovať v tom, čo robíme profesionálne už 25 rokov. Pomáhaj nám Pán Boh!"  

 

 

DISKUSIA k článku