Arcibiskkup

Arcibiskup odsudzuje vzostup globalizmu, protikresťanskej "vodcovskej elitárskej triedy"

352
Milko Kostovič
Kultúra života

Losangeleský arcibiskup José Gomez odsúdil úmyselné úsilie "vymazať kresťanské korene spoločnosti a potlačiť akékoľvek zvyšky kresťanského vplyvu". 

Arcibiskup Gomez v prejave na Kongrese o Katolíkoch a verejnom živote v Madride vo štvrtok povedal, že "v našich krajinách sa rozmáha elitná vodcovská trieda, ktorá sa málo zaujíma o náboženstvo a nemá žiadnu skutočnú väzbu na národy, v ktorých žije, ani na miestne tradície alebo kultúru."

"Táto skupina, ktorá vedie korporácie, vlády, univerzity, médiá a kultúrne a profesionálne inštitúcie, túži vytvoriť niečo, čo by sme mohli nazvať globálnou civilizáciou," varoval arcibiskup. 

"V tomto svetonázore elít nie sú potrebné staromódne systémy viery a náboženstvá. V skutočnosti to vidia tak, že náboženstvo, najmä kresťanstvo, iba prekáža spoločnosti, ktorú chcú vybudovať."

Vo svojej kritike "kultúry rušenia" a "politickej korektnosti" Gomez uviedol, že "často sa rušia a opravujú perspektívy zakorenené v kresťanskej viere - o ľudskom živote a ľudskej bytosti, o manželstve, rodine a pod." 

V modernej spoločnosti "sa ’priestor’, ktorý môže Cirkev a veriaci kresťania obsadiť, zmenšuje. Cirkevné inštitúcie a podniky vlastnené kresťanmi sú čoraz viac spochybňované a napádané."

"To isté platí pre kresťanov pracujúcich v školstve, zdravotníctve, vláde a iných sektoroch. Zvykne sa hovoriť, že zastávanie určitého kresťanského presvedčenia je hrozbou pre slobody a dokonca aj pre bezpečnosť iných skupín v našej spoločnosti."

Projekt radikálnej sekularizácie, ktorý je vo svojich koreňoch protikresťanský, sa počas pandémie koronavírusu urýchlil, povedal arcibiskup.

"Myslím si, že pri spätnom pohľade si uvedomíme, že táto pandémia ani veľmi nezmenila naše spoločnosti, ako skôr urýchlila trendy a smery, ktoré tu už boli zavedené. Sociálne zmeny, ktoré mohli trvať desaťročia, kým by sa prejavili, sa teraz v dôsledku tejto choroby a reakcií našej spoločnosti presadzujú rýchlejšie."

"Nové sociálne hnutia a ideológie, o ktorých dnes hovoríme, boli na našich univerzitách a kultúrnych inštitúciách zakorenené a pripravované mnoho rokov. Ale s napätím a strachom spôsobeným pandémiou a sociálnou izoláciou a so zabitím neozbrojeného černocha bielym policajtom a protestmi, ktoré nasledovali v našich mestách, sa tieto hnutia naplno rozvinuli v našej spoločnosti."

" ... Systémy politického presvedčenia založené na sociálnej spravodlivosti alebo osobnej identite zaplnili priestor, ktorý kedysi zaberali kresťanské presvedčenia a kresťanská prax." 

"Nech už tieto hnutia nazveme akokoľvek - ‘sociálna spravodlivosť,‘ ‘prebudenie‘, ‘politika identity‘, ‘intersekcionalita’, ‘ideológia nástupcu‘ - tvrdia, že ponúkajú to, čo poskytuje náboženstvo. Architekti tohto hnutia sa snažia nahradiť kresťanský príbeh tým, čo by sme mohli nazvať príbehom ‘prebudenia‘ alebo príbehom ‘sociálnej spravodlivosti‘."

"Dnešné kritické teórie a ideológie sú hlboko ateistické. Popierajú dušu, duchovný, transcendentný rozmer ľudskej prirodzenosti; alebo si myslia, že je to pre ľudské šťastie irelevantné."

Namiesto toho "obmedzujú to, čo znamená byť človekom, na v podstate fyzické vlastnosti - na farbu našej pokožky, naše pohlavie, naše predstavy o rode, etnický pôvod alebo naše postavenie v spoločnosti," vyhlásil arcibiskup. 

 

 

DISKUSIA k článku