Pro-life

Írsko: Pro-liferom hrozí väzenie za modlenie sa v blízkosti potratových kliník

138
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Zástancovia pro-life, ktorí sa modlia alebo držia transparenty v okolí potratových kliník v Írsku, môžu byť podľa novo navrhovanej legislatívy potrestaní väzením.

Organizácia Christian Institute informuje, že potratoví podporovatelia vyhlasujú, že zákon o bezpečnom prístupe k ukončeniu tehotenstva z roku 2021 chráni ženy pred "stresujúcim a zastrašujúcim" správaním v okolí potratových zariadení a nemocníc, ktoré poskytujú potraty. 

Pro-life zástancovia však hovoria, že legislatíva sa v skutočnosti týka cenzúry pro-life prejavov. 

Návrh zákona, ktorý predložil senátor Paul Gavan za stranu Sinn Féin, by podľa organizácie Christian Institute vytvoril 100-metrovú "nárazníkovú zónu" v okolí potratových kliník. V rámci tohto pásma by bolo zakázané pro-life poradenstvo, modlitby a dokonca aj držanie transparentov.

Tí, ktorí porušia ochranné pásmo, môžu byť potrestaní pokutou až do výšky 3 000 eur alebo šesťmesačným väzením.

Začiatkom tohto mesiaca Gavan uviedol príklad interakcie, ktorú chce zastaviť, vrátane pro-liferov, ktorí "monitorujú, pochodujú, modlia sa a sledujú ženy a tehotné osoby" v okolí nemocníc a potratových zariadení (Zdroj: Irish Times).  

V správe sa viac píše: 

Citoval komentáre dvoch žien, ktoré sa stretli s protestujúcimi: "Spýtala sa ma, či idem na termín. Myslela som si, že chce prehodiť len pár slov, ako to robila aj predtým.

"Povedala mi, že ona a jej priatelia sa modlia, aby v ten deň neboli v nemocnici zavraždené žiadne deti."

Druhá žena povedala: "Kropili to tam svätenou vodou a modlili sa v okolí nemocničného prostredia, zatiaľ čo tam ženy podstupovali spontánne potraty, rodili mŕtve deti alebo prinášali na svet svoje deti v bielych rakvách."

Ciarán Kelly, zástupca riaditeľa organizácie Christian Institute, povedal, že návrh zákona je zbytočný a ublíži zraniteľným ženám, ako aj zástancom pro-life. 

Ide o "zbytočne reštriktívnu reakciu na legálny protest. Obmedzí sa tým možnosť vyhľadať pomoc pre zraniteľné ženy," uviedol Kelly. "Už existujú zákony proti zastrašovaniu a obťažovaniu. Nárazníková zóna to nezmení, ale mohla by zakázať slobodu prejavu vrátane modlitby, poradenstva a iných ponúk pomoci ženám, ktoré ich môžu potrebovať."

Pro-life pouliční poradcovia často poskytujú poslednú nádej pre zraniteľné tehotné matky, ktoré si myslia, že potrat ich nenarodených detí je jedinou možnosťou. Pro-liferi povzbudzujú, ponúkajú informácie a zdroje, aby pomohli matkám vybrať si život pre svoje deti. Potratoví aktivisti z celého sveta sa však pokúšajú prekaziť ich pokojné a život-zachraňujúce aktivity prostredníctvom legislatívy nárazníkovej zóny, ktorá nielenže porušuje slobodu prejavu, ale bráni matkám aj v prístupe k dôležitým informáciám pre seba a ich rodiny.

 

DISKUSIA k článku