Dr. Steve Turley - Putin varuje: Progresivizmus je marxizmus! A zničí Západ!

22.10.2021RUS
0 0

Ruský prezident Putin počas prejavu na Valdajskom klube vyhlásil, že uvedomelosť je len prezlečeným marxizmom, ktorý Rusko už zažilo, a tak Západ nech si so sebou robí čo chce, ale Rusi si tieto nové hodnoty neželajú, a namiesto toho sa radšej primknú k svojim tradíciám.

Zdroj: Dr. Steve Turley 22.10.2021

(0:00:00)  Ruský prezident Vladimir Putin varuje,
(0:00:03)  že uvedomelosť ničí Západ.
(0:00:06)  V tomto videu sa bližšie pozrieme na toto varovanie,
(0:00:08)  a uvidíme, ako uvedomelosť nie je ničím iným ako spackaným marxizmom,
(0:00:13)  a vydržte so mnou až do konca videa, kde zistíme,
(0:00:16)  čo si Putin skutočne myslí o všetkých uvedomelých veciach.
(0:00:21)  Určite si to nechcete nechať újsť.
(0:00:22)  Zdravím vás všetkých, hlási sa vám Dr. Steve,
(0:00:24)  ako vždy je skvelé byť s vami.
(0:00:27)  Dobre banda, pusťme sa rovno do toho.
(0:00:29)  Ruský prezident Vladimir Putin nedávno výstupil na 18. zraze
(0:00:33)  Valdajského medzinárodného diskusného klubu v ruskej Soči
(0:00:37)  na tému globálnych otrasov v 21. storočí.
(0:00:41)  Toto povedal Putin o stave západnej spoločnosti:
(0:00:46)  „S úžasom sledujeme, ako sa tento proces rozvíja v štátoch,
(0:00:53)  ktoré si postupne zvykli považovať sa za vlajkové lode pokroku.
(0:00:59)  Samozrejme, že to nie je naša vec, čo sa deje, hovorím o spoločenských
(0:01:06)  a kultúrnych otrasoch, ktoré prebiehajú v niektorých západných štátoch.
(0:01:11)  Niektorí sú presvedčení, že agresívne vymazávanie celých stránok vlastných dejín,
(0:01:16)  pozitívna diskriminácia a záujmy menšín,
(0:01:19)  požiadavka odstrániť tradičné definície takých základných hodnôt,
(0:01:26)  ako je matka, otec, rodina a rozdiel medzi pohlaviami,
(0:01:29)  sú míľnikmi k obnove spoločnosti.
(0:01:33)  Majú na to právo, môžu tak urobiť, keď to chcú,
(0:01:35)  nesnažíme sa im do toho miešať, ale my to vidíme inakšie.
(0:01:40)  Veríme, že drvivá väčšina ruskej spoločnosti...
(0:01:46)  Musím to povedať presnejšie.
(0:01:49)  Sme presvedčení, že sa musíme spoliehať na naše vlastné duchovné hodnoty
(0:01:53)  a historické tradície, na kultúru nášho multi-etnického národa.
(0:01:58)  V poriadku, takže Putin tu hovorí, že on, aj jeho ruskí spoluobčania,
(0:02:01)  a očividne aj ďalšie národy na celom svete,
(0:02:04)  s úžasom sledujú, milujem, ako to slovo použil,
(0:02:07)  s úžasom sledujeme ochromenie, ku ktorému dochádza v krajinách,
(0:02:12)  ktoré si postupne zvykli považovať sa za vlajkové lode pokroku.
(0:02:18)  Počuli ste tú úžasnú vetu? Fakt úžasná.
(0:02:20)  Spoločnosti ako Spojené štáty, ktoré sa považujú za vlajkové lode pokroku,
(0:02:25)  sú ochromené.
(0:02:27)  Sme ochromení, nenapredujeme.
(0:02:30)  Skvelá veta, ktorú tu použil. A čo nás teda ochromuje?
(0:02:33)  Nuž, týmto ochrnutím je radikálna straníckosť našej spoločnosti,
(0:02:37)  prameniaca z agresívneho vymazávania celých stránok našich dejín,
(0:02:42)  pozitívnej diskriminácie a záujmu menšín,
(0:02:44)  a požiadavky odstránenia tradičného výkladu takých základných hodnôt,
(0:02:49)  akými sú matka, otec, rodina a rozlišovanie medzi pohlaviami,
(0:02:54)  ktoré sú všetky považované za míľniky pre obnovu spoločnosti.
(0:02:58)  Toto tvorí podstatu ruskej konzervatívnej kritiky západného globalizmu.
(0:03:03)  Západný globalizmus odtradicionalizuje spoločnosti,
(0:03:06)  čím ničí tradičné kultúry a zvyklosti.
(0:03:10)  Pravdepodobne ste počuli o soche Thomasa Jeffersona,
(0:03:13)  ktorú odstránili z newyorkskej mestskej radnice,
(0:03:16)  lebo je príliš urážlivá, vzhľadom na to, že Jefferson vlastnil otrokov.
(0:03:21)  Presne toto hovoria členovia mestskej rady.
(0:03:25)  Jefferson bol biely rasista, a preto treba jeho sochu odstrániť.
(0:03:30)  Zaujímalo by ma, aký majú názor na dokument, ktorý napísal,
(0:03:33)  s názvom Deklarácia nezávislosti.
(0:03:35)  Všetci vieme, čo si o ňom myslia.
(0:03:37)  A presne z tohto dôvodu Rusko odmieta západný globalizmus.
(0:03:42)  Západný globalizmus v sebe zahŕňa dynamiku známu ako odtradicionalizácia,
(0:03:46)  ktorá ničí kultúry a nahrádza ich svojou vlastnou formou imperializmu,
(0:03:52)  odborne nazývanou emancipačná politika,
(0:03:56)  ktorej sa o chvíľku budem venovať.
(0:03:58)  Hovorí, že Rusku do toho nič nie je, čo chce Západ so sebou urobiť,
(0:04:04)  ale v Rusku s tým nechceme mať absolútne nič spoločné, a nič viac,
(0:04:07)  s vašim prebúdzaním nechceme mať nič spoločné,
(0:04:10)  namiesto toho u nás v Rusku nadšene prijímame
(0:04:13)  naše tradičné hodnoty uprostred globalistickej uvedomelosti.
(0:04:17)  A toto je kľúčový rozdiel medzi konzervatívcami v Rusku,
(0:04:19)  a konzervatívcami u nás v Spojených štátoch,
(0:04:23)  že konzervatívci v Rusku a v Spojených štátoch sa ocitajú
(0:04:25)  na zásadne odlišnom bojisku.
(0:04:28)  Takže zatiaľ čo konzervatívci v Spojených štátoch
(0:04:30)  sú viac-menej uprostred občianskej vojny,
(0:04:33)  tak ruskí konzervatívci ako Putin sa vnímajú skôr ako bojovníci
(0:04:38)  proti cudzej invázii, bojujúci proti cudzím hodnotám,
(0:04:41)  ktoré sa snažia svetu nanútiť západné ideologické elity.
(0:04:47)  Neprišli s ničím novým.
(0:04:52)  Paradoxne, môže sa to tak javiť, ale je to niečo, čo sme u nás v Rusku už zažili.
(0:05:01)  Predtým sa to stalo aj u nás.
(0:05:03)  Po revolúcii v roku 1917, keď sa boľševici riadili dogmami Marxa a Engelsa,
(0:05:13)  a tiež vyhlásili, že sa pokúsia zmeniť tradičný životný štýl,
(0:05:20)  politický, ekonomický, ako aj samotný pojem morálky,
(0:05:25)  základného princípu úplne zdravej spoločnosti.
(0:05:28)  Snažili sa zničiť stáročia platné hodnoty,
(0:05:33)  prehodnotiť medziľudské vzťahy,
(0:05:35)  povzbudzovali k udávaniu svojich blížnych a rodinných príslušníkov,
(0:05:42)  a oslavovali to ako pochod pokroku,
(0:05:45)  a tešilo sa to veľkej popularite na celom svete,
(0:05:49)  a mnohí to podporovali, ako to vidíme aj práve teraz.
(0:05:54)  Skutočne to povedal, fakt to povedal, práve ste to počuli,
(0:05:58)  ruský prezident Vladimir Putin nazval západnú uvedomelosť
(0:06:02)  svojim pravým menom, že je to marxizmus. Jasne a na rovinu.
(0:06:06)  Naše politické korporátne médiá a hollywoodske elity,
(0:06:09)  všetci, ktorí ťahajú za nitky kultúrnej moci,
(0:06:12)  sú podľa Vladimira Putina nefalšovaní marxisti.
(0:06:16)  V zásade sa v ničom nelíšia od boľševikov,
(0:06:19)  ktorí v roku 1917 tak spustošili pravoslávne Rusko.
(0:06:22)  Musíme si uvedomiť, čo je jadrom marxizmu.
(0:06:25)  Marxista v podstate verí, že všetky rozdiely sú diskrimináciou.
(0:06:31)  Všetky rozdiely v spoločnosti, či už ide o ekonomickú nerovnosť,
(0:06:34)  profesijnú nerovnosť, nerovnosť vo vzdelaní,
(0:06:38)  to je úplne jedno, každá nerovnosť, každý rozdiel je automaticky
(0:06:43)  výsledkom nejakého druhu zámernej diskriminácie.
(0:06:47)  Spoločenské pomery nastavili určití ľudía,
(0:06:50)  ktorí majú moc ich určovať, a títo ľudia ich nastavili tak,
(0:06:55)  že jedni prosperujú na úkor druhých.
(0:06:59)  O tom je marxizmus.
(0:07:00)  A marxisti robia len to, že prebúdzajú masy,
(0:07:04)  aby boli citlivé k všetkým tým spôsobom,
(0:07:06)  ktorými spoločnosť systematicky jedných zvýhodňuje, a druhých utláča.
(0:07:09)  O ničom inom marxistická uvedomelosť nie je,
(0:07:11)  a Putin hovorí, že pre Rusov to nie je nič nového,
(0:07:16)  zažili sme presne ten istý typ ľudí už v 1917-tom,
(0:07:20)  a rozpútali v našom národe totálny vražedný chaos,
(0:07:23)  z ktorého sme sa ani po 30-tich rokoch od jeho pádu nespamätali.
(0:07:29)  Mimochodom boľševici absolútne netolerovali iné názory, než svoje vlastné.
(0:07:39)  A podľa mňa by vám to malo čosi pripomínať, čo sa práve deje.
(0:07:44)  Vidíme, čo sa v západných štátoch deje,
(0:07:48)  s rozpakmi sa dívame na praktiky, aké sa používali u nás v Rusku,
(0:07:54)  a ktoré sme v dávnej minulosti opustili.
(0:07:57)  Boj za rovnosť a proti diskriminácii sa mení na agresívny dogmatizmus
(0:08:03)  hraničiaci s absurditou, keď sa na školách a univerzitách viac nevyučujú
(0:08:09)  veľkolepí spisovatelia minulosti, ako napríklad falošný Shakespeare,
(0:08:13)  pretože ich vyhlásili za spiatočníckych.
(0:08:16)  Klasikov, ktorí nechápali význam pohlavia alebo rasy,
(0:08:20)  a v Hollywoode kolujú letáky upozorňujúce na to, ako máte točiť filmy,
(0:08:25)  koľko osobností a hercov v nich má byť, akú majú mať farbu, pohlavie,
(0:08:32)  a niekedy je to ešte prísnejšie, ako bolo ministerstvo propragandy
(0:08:39)  Ústredného výboru sovietskej komunistickej strany.
(0:08:43)  A boj proti rasizmu, ktorý je vznešením cieľom,
(0:08:47)  sa mení na kultúru rušenia a odvolávania,
(0:08:52)  na obrátenú diskrimináciu a otočený rasizmus,
(0:08:56)  ktorý ľudí rozdeľuje, zatiaľ čo praví bojovníci za občianske práva
(0:09:05)  sa snažia tieto rozdiely odstrániť.
(0:09:08)  Požiadal som svojich kolegov, aby mi našli tento citát od Martina Luthera Kinga,
(0:09:12)  ktorý povedal:„Mám sen, že moje štyri malé deti budú jedného dňa žiť v národe,
(0:09:18)  kde ich nebudú posudzovať na základe farby pleti,
(0:09:22)  ale podľa ich charakteru.“
(0:09:25)  To je pravá hodnota.
(0:09:28)  Som rád, že tu máme CNN, ktorá nám hovorí, aký zlý človek
(0:09:31)  je ten Vladimir Putin.
(0:09:32)  Chcem povedať, no nie ste teraz vďační za naše médiá hlavného prúdu?
(0:09:36)  Putin presne vystihol, ako globalizmus likviduje kultúru a nahrádza ju.
(0:09:44)  Globalizmus nahrádza tradičnú kultúru kultúrou rušenia a odvolávania,
(0:09:48)  a my si musíme uvedomiť, že kultúra rušenia a odvolávania
(0:09:51)  funguje dvoma smermi.
(0:09:52)  Po prvé očividne ruší a odvoláva, likviduje a maže,
(0:09:56)  ako sme to videli pri soche Thomasa Jeffersona v New Yorku.
(0:09:59)  Likviduje a maže, ale tiež spoločnosti vnucuje niečo,
(0:10:04)  čo sa nazýva politika nevôle, kde je nanovo predefinovaná
(0:10:08)  celá časť populácie, a to je kľúčové, ako trvalý nepriateľ.
(0:10:13)  Putin to nazýva obrátenou diskrimináciou,
(0:10:15)  a mohli sme toho byť svedkami hneď po páde Afganistanu do rúk Talibanu,
(0:10:20)  keď sa nočný šašo a takmer analfabet Stephen Colbert rétoricky opýtal:
(0:10:25)  „Prečo musíme bojovať s Talibanom desaťtisíc míľ ďaleko,
(0:10:28)  keď ho máme priamo tu na našom dvore?“
(0:10:31)  Narážal tým na demonštrantov zo 6. januára.
(0:10:33)  Pochopte, že ľavičiari nechcú viesť nekonečné vojny v zámorí práve preto,
(0:10:38)  že chcú viesť nekonečné vojny u nás doma.
(0:10:43)  Toto je politika nevôle, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť marxistickej spoločnosti.
(0:10:48)  Viete, boľševici nerozprávali len o znárodnení majetku, ale aj žien.
(0:10:54)  Osnovatelia nových postojov zachádzajú až tak ďaleko,
(0:11:00)  že chcú kompletne eliminovať predstavu mužov a žien.
(0:11:04)  Kto sa opováži povedať, že existujú muži a ženy,
(0:11:09)  a je to biologický fakt, sú vyhostení.
(0:11:16)  Rodič č. 1 a rodič č. 2, alebo rodič ktorý rodil,
(0:11:23)  alebo namiesto materského mlieka poviete ľudské mlieko,
(0:11:28)  a hovoríte to len preto, aby ľudia, ktorí sú si neistí svojim pohlavím alebo rodom,
(0:11:32)  neboli nešťastní.
(0:11:34)  Ja chcem len povedať, že nič nového to nie je.
(0:11:36)  V 20-tych rokoch 19. storočia prišla sovietska kultúra s tzv. novorečou,
(0:11:42)  a domnievali sa, že pomocou nej budujú nové povedomie,
(0:11:46)  a tvoria nové hodnoty, a dotiahli to až do takých extrémov,
(0:11:52)  že dodnes pociťujeme jej následky.
(0:11:56)  Je to čosi hrozné, keď od útleho veku učíte deti,
(0:12:04)  že z chlapca sa môže ľahko stať dievča,
(0:12:07)  a vnucujete im tento výber, túto voľbu,
(0:12:12)  rodičov odstrčíte nabok, a toto rozhodnutie necháte na deťoch,
(0:12:19)  ktoré si takto môžu zničiť životy.
(0:12:23)  A ak nazývame veci pravými menami,
(0:12:27)  toto už hraničí so zločinom proti ľudskosti,
(0:12:33)  a navyše sa to celé deje pod zástavou pokroku.
(0:12:36)  Niektorí ľudia to jednoducho chcú robiť.
(0:12:40)  Zločin proti ľudskosti, toto je podľa Vladimira Putina v konečnom dôsledku uvedomelosť.
(0:12:47)  Zločin proti ľudskosti, a podobne ako boľševická revolúcia v minulosti,
(0:12:52)  napokon zaručene, konečne a chvalabohu pohorí.
(0:12:59)  Ešte skôr, než sa rozlúčime, určite si pozrite moje najnovšie video
(0:13:03)  o Vladimirovi Putinovi, ktorý sa v Rusku vyhrážal, že zakáže Youtube.
(0:13:07)  Rozhodne si to nechcete nechať újsť,
(0:13:08)  takže kliknite si na odkaz a uvidíme sa tam.
(0:13:10)  Boh vás žehnaj.
(0:13:11)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka