Vaccine

Pro-life študentky žalujú katolícku univerzitu, ktorá im uprela výnimku z očkovania

231
Milko Kostovič
Kultúra života

Štyri pro-life študentky žalujú katolícku univerzitu za odmietnutie ich žiadosti o získanie náboženských výnimiek z očkovania proti koronavírusu.

Univerzita Creighton, jezuitská škola s kampusmi v Omahe, Nebraske a Phoenixe v Arizone, čelí žalobe štyroch svojich študentiek. Tieto študentky namietajú novozavedenú požiadavku, aby študenti poskytovali dôkaz, že dostali najmenej jednu dávku koronavírusovej vakcíny predtým, ako sa zúčastnia vyučovania v areáloch školy. Hoci univerzita umožňuje študentom požiadať o lekárske výnimky z tejto požiadavky, nepovoľuje výnimky na základe náboženských námietok.

Žalobu podal v stredu na okresnom súde v štáte Nebraska právnik Robert Sullivan, ktorý zastupuje študentky Lauren Ramaekersovú, Patrice Quadrelovú, Sarah Stinselovú a Jane Doevú. V žalobe sa píše, že miestna univerzita stanovila 7. september ako posledný termín pre všetkých študentov, aby dostali aspoň jednu dávku vakcíny. Každý študent, ktorý do tejto doby nedostal aspoň jednu dávku očkovacej látky, bude "odhlásený" alebo administratívne vyradený po 16:30 v tento dátum. 

"Každá zo žalobcov má náboženské námietky voči Covid-19 vakcínam na základe skutočností, že vakcíny boli vyvinuté a / alebo testované s použitím fetálnych bunkových línií pochádzajúcich z potratov a niektorí žalobcovia majú vážny zdravotný stav, kvôli ktorému im "neodporučili" vakcínu prijať," napísal Sullivan. Použitie vakcín "vyvinutých a / alebo testovaných s použitím fetálnych bunkových línií pochádzajúcich z potratov" rozdelilo Katolícku cirkev, ktorá je známa svojim otvoreným odporom k potratom.

Rímskokatolícka arcidiecéza v New Orleans vyzvala verných Katolíkov, aby sa zdržali prijímania "morálne skompromitovanej" jednodávkovej vakcíny Johnson & Johnson kvôli používaniu potratených fetálnych buniek pri výrobe a testovaní. Vatikán medzitým ubezpečil Katolíkov, že je "morálne akceptovateľné prijať Covid-19 vakcíny, ktoré vo svojom procese výskumu a výroby použili bunkové línie z potratených plodov"

Portál Catholic World Report poznamenal, že študentka Ramaekersová dostala list od Tanyi Winegardovej, viceprezidentky pre študentský život dotknutej univerzity, v ktorom ju informovala, že "Univerzita Creighton vám komunikovala, že očkovaciu dokumentáciu vašej prvej dávky vakcíny je potrebné predložiť do 7. septembra 2021". Winegardová odkázala študentke, že "záznamy o Zdravotnej výchove študentov a miery súladu (SHEC) naznačujú, že ste nepredložili požadovanú dokumentáciu. Tým pádom sa dopúšťate porušovania noriem správania našej univerzity."

Žaloba trvá na tom, že pokiaľ študentky "chodili na vyučovanie od začiatku semestra a obžalovaná škola prijala školné a ďalšie poplatky, ktoré žalobcovia zaplatili", univerzita potom so študentkami uzavrela záväznú zmluvu.

Sullivan tvrdí, že ponechať si školné a zároveň vyhodiť študentsky z kampusu za odmietnutie vakcíny proti koronavírusu predstavuje porušenie zmluvy. Žaloba žiada sudcu, aby prikázal univerzite "znova zapísať a vrátiť žalobkyne na univerzitu a aby nariadil žalovanej univerzite, aby nevylučovala, neodhlasovala, netrestala alebo inak neobmedzovala prístup študentov k vyučovaniu ani k akýmkoľvek iným službám alebo výhodám poskytovaným študentom kvôli ich vakcinačnému stavu."

2. septembra poslal Sullivan list prezidentovi a rade miestnej univerzity so snahou pomôcť svojim klientkam. Nikdy nedostal odpoveď a krátko na to podal žalobu.

Ramaekersová mala naplánované ukončenie štúdia na december 2021. Quadrelová získala 97 kreditov za svoju ročníkovú prácu a Sinselová mala dokončiť zubársku školu na konci akademického roku 2021-22

Ako je uvedené v žalobe, študentská populácia Univerzity Creighton má extrémne vysokú zaočkovanosť, viac ako 93%. Pre porovnanie, v celkovej populácii USA je zaočkovaných necelých 55% (zdroj: Johns Hopkins University). 

Univerzita Creighton nie je jedinou inštitúciou vyššieho vzdelávania, ktorá od svojich študentov vyžaduje očkovanie. Povinné očkovanie na univerzite v Indiane sa dostalo až na Najvyšší súd, ktorý prípad zamietol a nariadenie tak zostalo v platnosti. A.T. Univerzitná škola zubného lekárstva a orálneho zdravia v Missouri následkom právneho konania upravila svoje očkovacie nariadenie, aby poskytla náboženské výnimky pre dvoch kresťanských študentov zubného lekárstva.

Minulý týždeň prezident Joe Biden oznámil, že nariaďuje ministerstvu práce, aby zaviedlo povinnosť pre firmy s viac ako 100 zamestnancami vyžadovať od svojich zamestnancov buď očkovanie, alebo predloženie najmenej jedného negatívneho testu týždenne. Čoskoro na to nasledovali hrozby právnych krokov.

 

 

DISKUSIA k článku