bezak-large-0.jpg

... a na Slovensku pápež rehabilituje ´pro-gay´ biskupa ...

896
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Pápež František svoju návštevu na Slovensku v septembri 2021 zavŕšil - podľa verejnej mienky - rehabilitáciou bývalého trnavského biskupa Róberta Bezáka, ktorého v roku 2012 odvolal pápež Benedikt XVI. Okrem iného bol Bezák obvinený aj z vytvorenia ´siete´ homosexuálnych kňazov. Veľké rozpaky a zmätok na Biskupskej konferencii. 

Z duchovného a cirkevného hľadiska sa nedá hovoriť o naozajstnej rehabilitácii, avšak z pohľadu verejnej mienky a všeobecného chápania ide jednak o úplnú, zároveň však aj o znepokojujúcu rehabilitáciu. Hovoríme o "pro-gay" slovenskom biskupovi Robertovi Bezákovi, ktorého v roku 2012 odvolal pápež Benedikt XVI, len aby ho v roku 2021 koncom svojej pastoračnej návštevy Slovenska opäť dosadil do sedla pápež František. Udialo sa to rýchlo - apoštolská nunciatúra len odrazu informovala slovenský episkopát, že R. Bezák bude medzi biskupmi, ktorí majú koncelebrovať záverečnú sv. omšu s pápežom Františkom na slovenskej pôde. Fotografia zo stretnutia pápeža s Bezákom a jeho rodinou na nunciatúre mala na Slovensku nepochybne oveľa väčší ohlas a vplyv ako všetky oficiálne mítingy počas pápežovej návštevy, na ktorých len tak mimochodom bola oveľa nižšia účasť veriacich, než sa očakávalo. Prípad msgr. Bezáka je naozaj kontroverzným a pápežova iniciatíva len rozjatrila už takmer zacelenú ranu po tom, čo pred 10 rokmi tento prípad závažným spôsobom rozdelil Cirkev na Slovensku.

 

Za trnavského biskupa bol Bezák menovaný v roku 2009 ako 49-ročný, vďaka čomu sa stal najmladším biskupom vo svojej krajine. Prezentoval sa ako prístupný pastier, vnímavý na sociálne problémy, rozhodnutý spravovať svoju diecézu transparentne. Bol protipólom svojho predchodcu, Jána Sokola, ktorý po dosiahnutí príslušného veku odišiel do dôchodku, avšak s tieňom závažných podozrení z údajného prepojenia na tajné služby bývalého komunistického režimu a z údajného nejasného spravovania diecéznych financií. Toto obvinenie osobitne zdôraznil msgr. Bezák vo vlastnej sťažnosti, adresovanej Svätej Stolici. Čoskoro sa však aj nad hlavou ´mladého´ trnavského biskupa začali sťahovať mračná, až ho napokon v roku 2012 pápež Benedikt XVI požiadal, aby odstúpil. Keď odmietol, bol okamžite zbavený svojich pastoračných služobných práv a povinností.

  

Čo sa vlastne stalo? Bezák od začiatku tvrdil, že nikdy neobdržal oficiálne zdôvodnenie tohto opatrenia, hoci viacerí otvorene protestovali proti jeho doktrinálnemu postoju v súvislosti so sexuálnou morálkou. Aj preto časť Cirkvi na Slovensku reagovala na opatrenie Svätej Stolice tak silno; spochybňovalo sa aj spravovanie finančných účtov diecézy. Hlavným dôvodom jeho odvolania však bolo údajné praktizovanie homosexuality, čo je zdokumentované aj v knihe poľského kňaza Dariusza Oka o homoheréze a o aktivitách gay lobby v Cirkvi. Zavládlo presvedčenie, že Bezák je zodpovedný za formovanie ´siete´ homosexuálnych kňazov. V posledných rokoch sa tento aspekt čoraz viac rysoval a to aj preto, lebo na Slovensku Bezáka podporujú a bránia prevažne liberálne kruhy mimo Cirkvi. Medzitým sa Bezákovi - ktorý v posledných rokoch učil náboženstvo na protestantskej strednej škole v Bratislave - podarilo v roku 2014 doručiť súkromný list pápežovi, ktorý ho v apríli 2015 prijal vo Vatikáne. Odvtedy ich priateľský vzťah pokračoval a vyústil do Bezákovej návštevy Vatikánu na pozvanie pápeža Františka 24. júna 2021, počas bezprostrednej prípravy pápežovej návštevy na Slovensku. Bývalý trnavský biskup koncelebroval s pápežom omšu a obedoval s ním. 

 

Aj napriek tomu, že Konferencia biskupov Slovenska je v súčasnosti jednotná v negatívnom postoji voči msgr. Bezákovi, pápež František presadil jeho verejnú rehabilitáciu; biskupi boli iba informovaní o jeho prítomnosti medzi koncelebrantmi počas záverečnej sv. omše jeho pastoračnej návštevy. Začalo sa dokonca špekulovať o opätovnom pridelení diecézy, no v TV interview to sám Bezák odmietol, hoci sa vyjadril, že sa nebude brániť vymenovaniu niekedy v budúcnosti. Pre Cirkev na Slovensku je táto situácia rozhodne komplikovaná a mätúca o to viac, že odvtedy sa hovorí o dokumentoch a svedkovia potvrdzujú, že msgr. Bezák sa v posledných rokoch aj naďalej nevhodne správal, čo je povedané dosť mierne. Je viac než isté, že príslušné kruhy túto situáciu zneužijú na gay lobbovanie v Cirkvi, aj keď si môžeme domyslieť, že toto nebolo skutočným zámerom pápeža. 

 

 

DISKUSIA k článku