Jesuit

Rodičia sú proti taktike jezuitskej strednej školy, ktorá núti študentov dať sa zaočkovať

207
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Jezuitská stredná škola čelí protestom stoviek rodičov po tom, čo oznámili svoj postup, ktorý sa dá opísať ako "diskriminačná" a "donucovacia" politika v snahe tlačiť na študentov, aby sa dali zaočkovať.

Brophy College Preparatory, chlapčenská stredná škola v hlavnom meste štátu Arizona Phoenixe vydala nariadenie - buď sa študenti dajú zaočkovať, alebo sa budú musieť dvakrát týždenne testovať, dodržiavať špeciálne karanténne opatrenia a budú vylúčení z viacdňových školských akcií, napr. duchovných cvičení, rôznych športových turnajov a podobne. Škola však svoju novú politiku neoznámila vopred, ale až po začiatku školského roku, keď už všetci zaplatili školné. Steven Smith, riaditeľ ´Catholics for Preservation of Life´ (Katolíci za ochranu života), nazval tieto nariadenia "donucovacou taktikou tvrdej ruky". Pre LSN poznamenal, že chlapci, ktorí nebudú zaočkovaní, budú "zásadne vylúčení z mimoriadnych aktivít školy, ktoré dodávajú vitalitu ich stredoškolskej praxi a dávajú jej svojím spôsobom zmysel". Hoci inak sú zaočkovaní študenti v kontakte s nezaočkovanými, majú títo zakázané zúčastniť sa spomínaných podujatí. Sem patria aj výlety do vzdialenejších priestorov kampusu, určených na duchovné cvičenia, kde sa konajú aj cvičenia v duchu "Kairos" a "Magis", ako aj tímové a klubové duchovné cvičenia a cvičenia ´otec-syn´.

"Takže ak váš tím odchádza na zápas alebo turnaj mimo mesta, nemôžeš s nimi cestovať aj napriek faktu, že si tvrdo a poctivo trénoval, dokonca ani v prípade ak si kľúčovým hráčom zápasu", pre LSN uviedla Dr. Ann Andonyanová. Andonyanová je lekárkou urgentnej medicíny s 20-ročnou praxou, ktorá sa posledných 18 mesiacov starala o pacientov vo "vyhradenej Covid nemocnici". Je členkou užšej skupiny rodičov, ktorí sa angažujú v snahe o zvoľnenie donucovacej politiky školy a o jej náhradu férovejšou a dostupnejšou politikou. Otec ďalšieho študenta z Brophy, Jeff Burch, pre LSN uviedol, že politika školy je "diskriminačná" voči deťom len na základe ich "vlastných osobných rozhodnutí, týkajúcich sa ich zdravia". Jeho syn má napríklad autoimunitné ochorenie a zaočkovanie je pre neho vysoko rizikové. Škola však nikdy nevydala žiadne dostupné údaje o účinkoch očkovania proti Covidu na ľudí s určitými zdravotnými problémami, ako je oslabený imunitný systém a autoimunitné ochorenie a nevydala ani žiadne vyhlásenie o prijatí zodpovednosti za prípadne poškodenie študenta, ktoré by vzniklo ako priamy následok očkovania. 

Okrem toho, že nezaočkovaní nesmú chodiť na akcie mimo školy, musia sa aj dvakrát týždenne testovať. Škola ponúka týmto študentom rýchly test, no v rade čakajú najmenej 25 minút; buď musia prísť veľmi skoro ráno alebo na to obetovať obednú prestávku. Každému, kto z dôvodov testovania chýba na hodine, zaznamenajú neospravedlnenú absenciu. Školská dochádzka nezaočkovaných študentov závisí od výsledkov testovania; ak sú pozitívne testovaní, alebo prídu do "blízkeho kontaktu" s niekým pozitívne testovaným, vrátane člena domácnosti, musia zostať v karanténe 10 dní. Na druhej strane sa u zaočkovaných nevyžaduje karanténa, ani keď prídu do styku s pozitívne testovaným. "Pre väčšinu detí je to vážny problém, pretože veľa z nich je veľmi nadaných, šikovných, ´rozbehnutých´, chodia na viacero špeciálnych predmetov a ak niektoré z nich vynechajú, len ťažko to dobiehajú", dodáva Andonyanová.

Škola trvá na tom, že "dostupné údaje a smernice jasne a jednoznačne dokazujú, že nezaočkovaní sú náchylnejší k symptomatickým infekciám, vážnym chorobám a k prenosu infekcií na druhých". Andonyanová k tomu poznamenáva, že "sa toho pridŕžajú aj napriek tvrdeniu CDC, že vírusová nálož u očkovaných a nezaočkovaných, ako aj riziko prenosu vírusu z očkovaných na neočkovaných sú úplne rovnaké". 24. augusta Reuters informoval o opätovnom prepuknutí infekcie medzi plne zaočkovanými. Údaje, ktoré koncom júla publikovalo CDC odhalili, že 3/4 ľudí, u ktorých nanovo prepukla infekcia v Massachusetts, boli plne zaočkovaní.

Riaditeľ školy aj naďalej tvrdí, že ich politika je založená na báze "vedeckých" poznatkov. Spolu s vedením vyhlasuje, že "sa nenechá šikanovať aby prijal zoznam požiadaviek, ktoré nie sú v súlade s reálnou vedou alebo rozumovým zmýšľaním". V súvislosti so zdravotnými rizikami, ktoré môžu vzniknúť následkom očkovania, poukázal renomovaný texaský kardiológ a internista Dr. Peter McCullough na to, že myocarditis, zápal srdcového svalu, vyvolaný následkom očkovania, už postihol "tisíce" detí. Zakladateľ nadácie Truth for Health Dr. Lee Vliet uviedol, že o tukových nanočasticiach, ktoré obklopujú mRNA technológiu v očkovacích dávkach je známe minimálne už od roku 2012, že "spôsobujú nezvratné zápalové procesy vo vaječníkoch a semenníkoch", čím priamo vplývajú na ľudskú plodnosť a tvorbu hormónov, čiže v podstate na "všetky aspekty nášho zdravia". Niektorí ľudia bránia politiku Brophy a argumentujú tým, že súhlas alebo nesúhlas sú v konečnom dôsledku otázkou slobodného rozhodnutia. Istý muž napísal na fb. stránku školy: "Nikto vás nenúti dávať svoje deti na Brophy. Ak nesúhlasíte s ich podmienkami, hľadajte si miesto inde. Škole bude bez vás lepšie." V čase, keď škola vyhlásila svoju novú politiku, však už rodičia zaplatili školné a všetky ostatné školy s porovnateľnou úrovňou vzdelávania boli plné.

Očkovaniu svojich detí odoláva na škole úctyhodný počet rodičov a mnohí z nich sa snažia viesť so školou dialóg v snahe presvedčiť vedenie, aby zrevidovalo svoju novú politiku. Okrem iného žiadajú napríklad aby sa nezaočkované deti s negatívnym testom mohli zúčastňovať na viacdenných akciách tak, ako je to s účasťou aj na vyučovaní. Vedenie Brophy sa však celkom odmietlo zúčastniť tohto dialógu a odstránilo všetku fb poštu, vyjadrujúcu nespokojnosť s ich covid politikou a niektorým rodičom dokonca celkom zablokovali prístup na svoju stránku. Škola však zároveň nevydala výnimky pre študentov, ktorí nemôžu byť zaočkovaní zo zdravotných dôvodov, ani smernice a upozornenia pre študentov, u ktorých zdravotné riziká po očkovaní môžu byť väčšie ako u iných. Nová školská politika nekompromisne hlása "Všetkých študentov povzbudzujeme, aby sa dali zaočkovať". Otec študenta s autoimunitným ochorením Jeff Burch objasňuje, že jeho syn má na výber - buď sa s ním bude zaobchádzať ako s druhoradým občanom alebo sa dá zaočkovať. Škola sa vyjadrila, že neakceptuje žiadne výnimky, ani zo zdravotných dôvodov. "Nás ako rodinu zaujíma zdravie syna a možnosť zlej reakcie na očkovaciu látku, keďže sa pri rozhodovaní nemáme o aké dôkazy reakcií oprieť. Nakoľko by sme išli do jasného rizika, prečo by som dával syna očkovať? Prečo by mi mala škola, ktorá nemá žiadne informácie o stave môjho syna, vnucovať svoj názor a odporúčať mi očkovanie?" Aj istá matka vyjadrila svoj názor na donucovaciu politiku školy; povedala, že "jej syn sa stal veľmi utiahnutým a čelí veľkému tlaku zo strany spolužiakov, aby sa dal zaočkovať. Je vystresovaný a každú chvíľu čaká, či nebude pozitívne otestovaný a bude musieť zostať doma a učiť sa bez inštrukcií v rozhodujúcom ročníku, v ktorom sa pripravuje na vysokú školu. Minule ho veľmi rozrušilo, že sa nemohol zúčastniť spoločných duchovných cvičení." Celkom logicky sa tu natíska otázka: ´Sú snáď očkovaní nábožnejší alebo duchovnejšie založení než nezaočkovaní?´ Podľa jedného z jezuitských kňazov je táto politika školy "zbabelá" a vôbec nie je v súlade s jezuitskou spiritualitou.

Dr. Mark McDonald, certifikovaný psychiater pre deti aj dospelých poradil rodičom z Brophy počas panelovej diskusie, že "túto bitku nevyhrajú iba informáciami, pretože nebojujú proti informačnému nepriateľovi. Musia bojovať ´donucovaním´, musia sa zorganizovať, musí ich byť počuť nahlas. A musia požadovať - nie argumentovať - ale požadovať stop rúškam, stop očkovaniu. Ak sa vám to nepodarí, musíte svoje deti vybrať zo školy, ale musíte to urobiť teraz. Ak by všetci Američania vybrali zo škôl deti, všetko toto by skončilo. Zdravotné alebo náboženské výnimky vám ´kúpia´ možno dva, tri týždne, ale napokon vás aj tak dostanú. Musíte vybrať deti zo školy, ale musíte to urobiť hromadne."