Jordan Peterson - Keď viktimizácia vedie ku genocíde

14.09.2021USA
0 0

(0:00:00)  Po škole
(0:00:08)  Jedna z vecí, ktorú sme pri písaní tohto článku s Mayou zistili,
(0:00:12)  keď sme sa zaoberali diskusiou, ktorá predchádzala genocíde v jednotlivých štátoch, bola,
(0:00:16)  že v nich dochádzalo k posilňovaniu pocitu viktimizácie jednej zo skupín,
(0:00:22)  zvyčajne tej skupiny, ktorá neskôr tú genocídu uskutočnila.
(0:00:24)  Tento ich pocit, že sú obeťami, bol výrazne posilnený demagógmi,
(0:00:30)  ktorí sa v nich pokúšali vyvolať tento druh nenávisti.
(0:00:32)  Takže v podstate im povedali čosi také:„Pozrite sa,
(0:00:34)  najrôznejšími spôsobmi vás utláčajú, a toto sú tí viníci,
(0:00:36)  ktorí s tým nemienia prestať, takže tentoraz ich dostaneme skôr,
(0:00:39)  ako oni dostanú nás.
(0:00:41)  Bolo to čosi na ten spôsob.
(0:00:42)  A preto je na posilňovaní viktimizácie niečo veľmi patologického.
(0:00:46)  Problém tkvie v tom, aspoň podľa mňa,
(0:00:54)  že si to poriadne nepremysleli, lebo poukazujú na istú skutočnosť,
(0:01:02)  že ľudia sú utláčaní a trpia, čo je pravda,
(0:01:08)  ale potom vhodný rámec, v ktorom je potrebné to vysvetľovať,
(0:01:18)  o čom som presvedčený, je podľa mňa ten,
(0:01:19)  že je to pre život charakteristické, v určitom zmysle to nemôžete vzťahovať na seba,
(0:01:25)  a svet nie je možné si pekne rozdeliť na páchateľov a obete,
(0:01:29)  a rozhodne si nemôžete svet pekne rozdeliť na páchateľov a obete,
(0:01:32)  a potom predpokladať, že ste výlučne obeťou,
(0:01:34)  a potom predpokladať, že vás to povedzme opravňuje urobiť určitý druh nápravy.
(0:01:42)  Ak tak urobíte, veľmi rýchlo to naberie nebezpečný spád.
(0:01:44)  Tak napríklad jedna z vecí, ktorými sa Sovietsky zväz vyznačoval,
(0:01:48)  a obzvlášť to platilo v 20-tych rokoch, ale aj neskôr,
(0:01:52)  že Sovieti si veľmi zamilovali myšlienku triednej viny.
(0:01:58)  Takže napríklad hoci len takých 40 rokov predtým došlo k emancipácii nevoľníkov,
(0:02:08)  ktorí boli v podstate otrokmi, a tvorila ich väčšina ruskej populácie,
(0:02:11)  kupovali ich a predávali spolu s pôdou,
(0:02:14)  takže sa emancipovali, a mnohí z nich sa stali nezávislými farmármi,
(0:02:22)  a niektorí z nich začali primerane prosperovať,
(0:02:24)  pretože aspoň v zásade, predpokladám, že určitá časť z nich bola nepoctivá,
(0:02:29)  ale väčšia časť z nich, si v tom čase skutočne dokázala vypestovať potravu,
(0:02:33)  a väčšinu potravín pre ruskú populáciu produkovali práve títo úspešní roľníci.
(0:02:42)  Pod relatívne úspešnými mám na mysli,
(0:02:45)  že bývali v dome z tehál, možno vlastnili niekoľko kráv,
(0:02:48)  a možno dokázali aj niekoľko ľudí zamestnať,
(0:02:50)  takže nechápte to tak, že boli veľkými vlastníkmi pôdy alebo niečo podobné.
(0:02:55)  Už som vám povedal trochu toho o Paretovom princípe a koncepte,
(0:02:59)  že v akejkoľvek oblasti činnosti napokon malá skupina ľudí
(0:03:02)  vyprodukuje väčšinu toho, čo je v tejto oblasti činnosti.
(0:03:05)  To isté platilo aj pre Rusko ohľadom týchto roľníkov.
(0:03:10)  Niektorí z ních boli mimoriadne výkonní
(0:03:12)  a produkovali väčšinu ruských potravín.
(0:03:14)  Keď tam prišli komunisti, týchto vlastníkov pôdy označili v podstate za parazitov,
(0:03:21)  vychádzajúc z marxistickej myšlienky,
(0:03:24)  že ak bol niekoho podnik ziskový, tak tento zisk v podstate ukradol ľuďom,
(0:03:33)  ktorých zamestnával alebo iným spôsobom utláčal,
(0:03:36)  a tak si mohol patriť do triedy kulakov,
(0:03:41)  a následne, pretože si patril do tejto triedy,
(0:03:46)  si bol automaticky vinný, a tak došlo k tomu...
(0:03:49)  Musíte sa nad tým poriadne zamyslieť, aby ste naozaj pochopili, čo sa stalo.
(0:03:51)  Takže stalo sa to, že inteligentní komunisti boli v kádroch vyslaní
(0:03:57)  do týchto malých mestečiek, aby v nich našli ľudí,
(0:04:00)  ktorí im pomôžu týchto kulakov pozatýkať.
(0:04:02)  Teraz sa musíte zamysleť, ako to v takom malom mestečku chodí.
(0:04:05)  Predstavte si, že sú tam traja alebo štyria ľudia,
(0:04:09)  možno desať a podobne, ktorým sa darí o trochu viac než ostatným,
(0:04:12)  a určitému počtu ľudí to nijako prekážať nebude,
(0:04:16)  možno budú aj radi, pretože týchto ľudí považujú za obzvlášť produktívnych,
(0:04:19)  poznáte to, za verných členov komunity, bez ohľadu na ich nedostatky,
(0:04:23)  ale nájdu sa tam aj takí ľudia, ktorí z toho vôbec nie sú nadšení,
(0:04:26)  ktorí k nim pociťujú odpor a závidia im.
(0:04:29)  Týchto ľudí by som označil za najmenej pozitívnych.
(0:04:35)  Keď tam teda prišli intelektuáli a povedali im dôvod,
(0:04:39)  prečo by sa k týmto ľuďom mali správať ako k parazitom a prospechárom,
(0:04:42)  potom oslovovali práve tú nahnevanú menšinu žijúcu v týchto mestečkách.
(0:04:45)  Mám na mysli typ chlapa neustále vysedávajúceho v krčme,
(0:04:47)  ožrana, ktorý za celý svoj život nič nedokázal,
(0:04:51)  a obviňuje za to všetkých ostatných.
(0:04:52)  Títo intelektuáli k nemu prišli a povedali mu:
(0:04:55)  Je nefér, že sa ti niečo také stalo, v skutočnosti si sa stal obeťou,
(0:04:59)  a teraz máš príležitosť pomstiť sa im za to.
(0:05:01)  A presne toto sa stalo.
(0:05:04)  A teraz v niektorých dedinách sa občas stalo,
(0:05:07)  že roľníci obkľúčili farmy týchto najúspešnejších ľudí,
(0:05:13)  a snažili sa ich brániť, ale to nikdy z dlhodobého hľadiska  nevydržalo,
(0:05:16)  a tak sa táto namosúrená zberba nakoniec dostala farmárom do domu,
(0:05:21)  celkom ich vybrakovala, ľudí pochytala, a bez jedla ich posadila na vlak na Sibír,
(0:05:29)  kde život nebol možný, a tak žili natlačení na kope,
(0:05:32)  možno mal každý pre seba jeden meter štvorcový,
(0:05:34)  a všetky deti zomreli na týfus, a mnohé z nich umrzli k smrti,
(0:05:39)  veľké množstvo ľudí tam vtedy prišlo o život,
(0:05:41)  v dôsledku dekulakizácie zomreli milióny ľudí,
(0:05:44)  pokiaľ do toho započítame jej celkový účinok.
(0:05:49)  Následne došlo k tomu, že sa nič nevypestovalo,
(0:05:55)  a tak šesť miliónov Ukrajincov zomrelo hladom v 20-tych rokoch minulého storočia,
(0:06:01)  o čom sa nikde nehovorí, však, nikde o tom nepočuť.
(0:06:04)  A prečo o tom človek nikde nepočuje?
(0:06:06)  To je otázka za všetky drobné.
(0:06:07)  Viete, bola to absolútna katastrofa,
(0:06:09)  títo ľudia tak veľmi hladovali, že sa dopúšťali kanibalizmu,
(0:06:14)  chcem povedať, že to bolo škaredé,
(0:06:16)  také škaredé, ako si len dokážete predstaviť.
(0:06:18)  Každá matka mala povinnosť odovzdať obilie do ústredného výboru,
(0:06:23)  ktoré sa väčšinou dovážalo do miest,
(0:06:25)  ani kúsok ste si nemohli nechať pre seba.
(0:06:27)  A tak, keď ste boli matkou, ste odišli do poľa,
(0:06:30)  ktoré už bolo po žatve, a trhali ste jednotlivé zrnká zelenej pšenice,
(0:06:36)  lebo ak ste všetko neodovzdali, znamelo to pre vás rozsudok smrti,
(0:06:39)  takže až tak ďaleko to dotiahli.
(0:06:42)  Takže to by bol krátky príbeh o tom,
(0:06:46)  ako sa môže myšlienka viktimizácie a páchanie trestnej činnosti
(0:06:51)  závratne rýchlo vymknúť spod kontroly.
(0:06:54)  A tak zakaždým, keď ľudia podporujú viktimizáciu,
(0:06:58)  zastierajú to empatiou, zhruba povedané,
(0:07:04)  lebo hovoríme v mene utláčaných.
(0:07:06)  Ako keď zo seba robíte svätého, ale možno ním nie ste,
(0:07:10)  pretože ste si tak veľmi istý, že ste svätý a hovoríte z pozície dobra.
(0:07:16)  Čo je veľmi nepravdepodobné.
(0:07:19)  Svet, v ktorom ste jedine vy, a ľudia uvažujúci rovnako ako vy, dobrí,
(0:07:22)  je tiež svetom, kde ste obkľúčení nepriateľmi, ktorí vás chcú zničiť,
(0:07:24)  a proti ktorým treba bojovať.
(0:07:28)  Z psychologického hľadiska je oveľa vhodnejšie predpokladať,
(0:07:30)  že tým nepriateľom ste vy, že je to vaša slabosť a nedostatky,
(0:07:34)  ktoré svetu škodia, než predpokladať z vašej strany, a vašej partie, svätú dobrotu,
(0:07:39)  a prenasledovať nepriateľa, ktorého máte tendenciu vidieť všade.
(0:07:45)  Dúfam, že bola pre vás táto nami zvolená animovaná prednáška
(0:07:48)  pútavá a užitočná, a rád by som poďakoval tímu after skool
(0:07:52)  za jeho prácu a veľkorysosť.
(0:07:55)  Vás všetkých, ktorí ma sledujete a počúvate,
(0:07:59)  by som úprimne rád pozval ďalej preskúmať to,
(0:08:03)  čo vám ja a môj tím ponúkame na tomto Youtube kanáli,
(0:08:07)  mojom podcaste, a v mojich knihách.
(0:08:10)  Vaša zaangažovanosť je veľmi vítaná,
(0:08:12)  a vašu pozornosť a záujem si úprimne ceníme.
(0:08:19)  Ďakujeme.
(0:08:23)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka