Byron Tanner Cross

Kresťanský učiteľ odmietol volať žiakov trans zámenami - súd rozhodol, že ho nesmú vyhodiť

162
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Najvyšší súd vo Virginii odmietol žiadosť Výboru Loudoun County School nechať suspendovať kresťanského učiteľa, potrestaného za kritizovanie navrhovanej politiky školy, podľa ktorej by pre väčší účinok mali učitelia volať trans študentov menami a zámenami, ktoré títo študenti preferujú.  

Najvyšší súd vydal nariadenie na základe odvolania a preveril ešte raz rozhodnutie nižšieho súdu v prospech učiteľa základnej školy Byrona Tannera Crossa, a súhlasil so súdnym príkazom vrátiť učiteľovi miesto na škole. Cross, ktorý už 8 rokov učí telocvik na Leesburg Elementary School, zažaloval Výbor Loudoun County School za to, že odôvodnením suspendovania bolo jeho otvorené vyjadrenie proti navrhovanej politike školy na májovom stretnutí Výboru. Politika 8040, ktorú škola ustanovila začiatkom augusta, žiada od učiteľov, aby u študentov, ktorí sa identifikujú ako trans, uprednostňovali trans zámená. Vo svojom príhovore pred školským výborom Cross priznal svoju kresťanskú vieru a povedal, že svojim študentom nebude "klamať".  

"Z dôvodu pretrvávajúcich záujmov Zástancov, ktoré nenarúšajú záujmy Crossa a ostatných učiteľov pri uplatňovaní ich ústavného práva vyjadriť sa k navrhovanej transgenderovej politike, odvolací súd nezamietol voľnosť ich konania." Aj Aliancia za obranu slobody (ADF), konzervatívna legálna neziskovka, ktorá pomáhala reprezentovať Crossa, prijala rozhodnutie vyššieho súdu Virginie s nadšením. Aj v mene ostatných učiteľov žiada táto organizácia súd, aby sa podobná politika na školách nevnucovala: "Učitelia by nemali byť nútení propagovať a podporovať ideológiu, ktorá je pre žiakov škodlivá a o ktorej sú presvedčení, že je falošná a klamlivá. Rovnako by sa im nemalo brániť prehovoriť otvorene na verejných zhromaždeniach", uviedol vo vyhlásení starší poradca ADF Tyson Langhofer a pokračoval: "Vzhľadom k tomu, že Loudoun County Public Schools žiada od svojich učiteľov a študentov aby popierali pravdu o tom, čo znamená byť mužom a ženou a núti ich, aby študentov nazývali zámenami, ktoré si študenti vyberú, alebo ak nie, aby čelili potrestaniu, sme nútení doplniť súdnu žalobu a žiadať o zamietnutie tejto politiky v mene mnohých ďalších členov fakulty."

Po tom, čo sa Cross vyjadril na mítingu, hoci hovoril za seba, mu dali voľno z ´organizačných´ dôvodov. "Volám sa Tanner Cross a hovorím z lásky k tým, čo trpia rodovým zmätkom. Svojich študentov mám veľmi rád, no nikdy im nebudem klamať, a to bez ohľadu na následky. Som učiteľ, no v prvom rade slúžim Bohu a nebudem nikoho presviedčať, že biologický chlapec môže byť dievčaťom a naopak, pretože je to v protiklade s mojím náboženstvom", uviedol na mítingu. Školský výbor tvrdil, že sa ho snažili suspendovať preto, lebo po jeho príhovore rodičia a študenti "vyjadrili strach, sklamanie a zranenie a báli sa chodiť do školy". Učiteľov odchod zo školy považovali za adekvátne riešenie. 

Sudca James E. Plowman z 20. súdneho okrsku Virginie napísal, že ´uvoľnenie´ Crossa bolo "extrémnym" a "neústavným činom", pretože učiteľove slová, akokoľvek kontroverzné, neboli v žiadnom prípade nedovolené. Školská rada sa proti rozhodnutiu odvolala s argumentom, že Cross svojimi slovami uškodil študentom, ktorí sa identifikujú ako trans. Rodičia a študenti Leesburg Elementary School vyjadrujú strach, sklamanie a zranenie a boja sa chodiť do školy. Odvolávajú sa na to, že rozhodnutie súdu je v rozpore s cieľmi školy zabezpečiť istotu, prijatie a adekvátne podmienky pre výučbu všetkých študentov rovnako.

V auguste Školská rada pomerom hlasov 7:2 navrhovanú politiku napriek všetkému prijala a Crossovu legálnu sťažnosť upravila a pozmenila. Mnohí učitelia sa však aj naďalej snažia túto politiku znefunkčniť.

 

DISKUSIA k článku