bishop Schneider

Biskup Schneider: COVID pravidlá môžu byť "akýmsi predobrazom" znaku šelmy

8,572
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Biskup Athanasius Schneider je rozhodne najotvorenejším biskupom v otázke potratom-poškvrnených vakcín. Ako bývalý občan komunistickej krajiny - ako dieťa žil v členskom štáte Sovietskeho zväzu - sa tiež zásadne stavia proti tzv. "hygienickej diktatúre", ktorá sa v mnohých krajinách zavádza pod zámienkou boja proti COVID-19. V situácií, keď Francúzsko prechádza do čoraz totalitnejšieho systému, v ktorom bude od 15. septembra povinné "očkovanie" proti covidu a kde sú verejnosť a zamestnanci nútení ukazovať "hygienický preukaz" pre mnohé bežné činnosti, biskup Schneider odpovedá na otázky redakcie LifeSite o eschatologickom rozmere týchto bezprecedentných požiadaviek.

"Aby bolo jasné, nehovorím, že sa jedná o priamy znak šelmy, ale mohlo by to byť čiastočne predobrazom tohto znaku." Biskup niekoľkokrát zopakoval, že kvôli uloženým opatreniam sa štát stáva "vlastníkom" vášho tela. 

"Ak má vláda absolútnu moc vás prinútiť a povedať, čo máte robiť so svojim telom, potom ste stratili posledné súkromie, pretože vaše telo patrí vám."

Biskup Schneider veľmi jasne zdôraznil, že máme dvojitú povinnosť vzdorovať tomuto vývoju: výhrada vo svedomí proti používaniu vakcín poškvrnených potratmi, napríklad vytváraním sietí, ktoré ľuďom umožnia nakupovať, predávať a tiež cestovať bez toho, aby museli získať hygienický preukaz.

"Už teraz musíme hľadať všetky praktické možnosti, ako sa vyhnúť tejto novo-nanútenej diktatúre nad naším telom a slobodou. Ak to neurobíme, dôjde k totalite, ktorá bude úplná a to bude koniec každej ľudskej spoločnosti," povedal biskup a viackrát použil slovo "otroctvo" na opis dôsledkov opatrení, ktoré sú vnútené francúzskym občanom. 

Posolstvo biskupa Schneidera však vonkoncom nie je pesimistické. Z pohľadu večnosti bude súčasná situácia "na prospech dobra duší", zdôraznil a pripomenul, že všetko, čo Boh dovolí, v konečnom dôsledku prispieva k Jeho väčšej sláve.

Biskup Schneider tiež neverí, že transhumanizmu sa podarí dospieť do bodu, kedy by bol vedeckými silami vytvorený nový druh človeka: "Boh to nedovolí"

Na záver povzbudil všetkých veriacich, aby sa dostali pod ochranu Panny Márie, ktorá má moc za nich orodovať. 

Nasleduje kompletný prepis zaznamenaného videorozhovoru biskupa Schneidera s redakciou LifeSite. 

LifeSiteNews: Francúzska vláda zaviedla povinné očkovanie pre zdravotnícke profesie a všetkých, ktorí pracujú s chorými ľuďmi alebo staršími ľuďmi. Do tejto skupiny patria napr. aj hasiči alebo domáci opatrovatelia. Proti tomuto "očkovaciemu" nariadeniu prebieha veľmi silná mobilizácia. Pre ostatných ľudí vláda zriadila hygienický preukaz; neočkovaní ľudia môžu dostať preukaz, ktorý je platný iba 72 hodín po negatívnom teste na COVID-19. V skutočnosti im to má zabrániť žiť normálny život, pretože bez tohto testu, ktorý by sa musel opakovať každé tri dni, nemajú prístup do veľkých nákupných centier, kaviarní, reštaurácií, veľkého počtu hotelov, koncertov, kín, atď. Našťastie sú z tohto systému vylúčené kostoly, ale návšteva osoby, ktorá je v nemocnici, je zakázaná, rovnako ako prístup do nemocnice kvôli neakútnej starostlivosti. Vďaka tejto "QR"-kód požiadavke sa neočkovaná osoba stáva skutočným vyvrheľom, za akékoľvek porušenie zákona jej hrozia veľmi vysoké pokuty. Čo si myslíte o tomto type schémy?

Biskup Athanasius Schneider: Myslím si, že je to zásadne v rozpore s ľudskými právami a ľudskou dôstojnosťou, pretože, ako ste spomenuli, v spoločnosti budú zavedené dve triedy ľudí a z tých, ktorí nie sú očkovaní, sa v skutočnosti stáva druh človeka, ktorý nemá rovnaké práva v porovnaní s inými. To znamená, že sa stanú akýmsi otrokmi, pretože nemajú žiadne práva: v zásade nemajú slobodu. Považujem to za veľmi nebezpečné - toto založenie dvojtriednej spoločnosti. Ako som povedal, toto je zásadne  v rozpore s ľudskými právami a ľudskou dôstojnosťou: vraciame sa k totalitným spoločnostiam. Poznali sme totalitné systémy, kde osobitný druh ľudí z rôznych dôvodov alebo z rasových dôvodov bol vonkajšie označený a nemal rovnaké občianske práva ako ostatní.

Ide teda o skutočne nebezpečný jav. Teraz k tomu samozrejme pristupujeme pod zámienkou hygienických opatrení a zdravotnej starostlivosti. Je to len zámienka, pretože neexistuje žiadny stopercentný dôkaz, že očkovanie je skutočne účinné, aby sa zabránilo COVID infekcii. Existujú dokonca doložené prípady - nie je to žiadna konšpiračná teória - ľudí, ktorých mená sú známe a ktorí dostali vírus aj po očkovaní proti COVID; boli testovaní pozitívne a v niektorých prípadoch sa zdravotný stav týchto ľudí ešte zhoršil. Pretože už poznáme tieto prípady, malo by to byť znamením toho, že očkovanie nemôže byť absolútnou požiadavkou; preto musíme protestovať proti evidentnému porušovaniu základných práv a dokonca proti ignorovaniu dôkazov, ktoré existujú. Keď sa naša spoločnosť mení na miesto, kde sa prosto popierajú dôkazy, je to znamenie, že sa nachádzame v diktatúre, pretože iba diktátorský politický systém popiera evidentné fakty s cieľom propagovať svoju agendu. Je jasné, že existuje program, aby sa zaočkovali všetci ľudia s cieľom dosiahnuť konkrétny politický, sociálny alebo ideologický cieľ.

LSN: Španielsky ústavný súd nedávno rozhodol, že prípadnú vakcínu, a to ani v prípade veľkej epidémie, nemožno považovať za ústavnú.

Bp. Schn.: Prinajmenšom sa jedná o dobrú správu: správu, že nikto nemôže byť prinútený vládou k očkovaniu. Podobné rozhodnutie prijala aj Európska rada. Je to dobré znamenie, pretože ak má vláda absolútnu moc vás prinútiť a povedať, čo máte robiť so svojim telom, potom ste stratili posledné súkromie, pretože vaše telo patrí vám. Vláda týmto núteným očkovaním nie teoreticky, ale de facto vyhlasuje, že sa stáva vlastníkom vášho tela. Pre mňa to znamená konečný prejav extrémneho komunizmu, pretože komunizmus má za cieľ vyhlásiť, že všetko patrí štátu, napríklad výrobné prostriedky a podobne - vzdelávanie, rodina, všetko je spoločné. Teraz sa však dokonca aj telo, vaše vlastné telo, stáva majetkom štátu.

Komunisti už začínali (konfiškovať) vlastné deti rodičom, aby ich mohli vziať do prevýchovných táborov, keď rodičia nedodržiavali štátnu ideológiu. Títo rodičia boli pripravení o deti! Teraz robia to isté niektoré západoeurópske krajiny, ktoré berú deti z rodín, keď sa stavajú proti rodovej ideológii na školách. Teraz sme svedkami niečoho podobného s de facto núteným očkovaním. Keď musíte mať tieto zelené preukazy a testovať sa každý tretí deň; je to praktické, veľmi rafinované a cynické porušovanie práv, ktorého cieľom je prinútiť ľudí k očkovaniu. Kladiem si otázku: teraz, keď Európska rada a španielsky súd vydali toto rozhodnutie, podľa ktorého štát nemá právo nútiť niekoho očkovať sa, budú vlády uplatňovať tieto rozhodnutia? Kto nám zaručí, že tieto rozhodnutia budú uplatnené? Ale je to aspoň začiatok a dobrý krok.

LSN: Vo Francúzsku už dnes existuje 11 povinných očkovaní pre deti do 2 rokov vrátane vakcíny proti rubeole, ktorá je často potratom-poškvrnená. Tieto očkovania však nie sú spájané s preukazom alebo QR kódom. Myslíte si, že zavedením QR kódu vstupujeme do niečoho ďalšieho?

Bp. Schn.: Samozrejme, pretože ste úplne ovládaní. Už nemáte žiadnu slobodu, ani pokiaľ ide o súkromie vášho tela. Informácie o vašom tele sú v tomto kóde, takže áno, je to podstatný rozdiel, a preto musíme proti tomuto kódu, ktorý ovplyvní súkromie tela, protestovať.

LSN: Dôrazne ste sa postavili proti používaniu fetálnych buniek získaných skrz potrat na vývoj, výrobu a testovanie covidových vakcín. Ako všetci vieme, mnoho odborníkov na morálnu teológiu vysvetlilo, že pre jednotlivca, ktorý by použil tieto očkovacie látky, by to bola len vzdialená spolupráca so zlom a že vzhľadom na konkrétny problém môžeme tieto vakcíny prijať. Týmto otázkam ste sa už v podstate venovali mnohokrát; vysvetlili ste svoje myšlienky a názory. Dnes by som sa vás chcel opýtať, či si nemyslíte, že títo predstavitelia pripravujú Katolíkov o podporu Cirkvi s ohľadom na ich právo - nehovoriac o povinnosti - na výhradu vo svedomí, ktorá sa môže vzťahovať aj na toto odmietnutie?

Bp. Schn.: Je to evidentné, pretože ... cirkevná autorita hovorí: v poriadku, toto očkovanie môžete prijať, pretože existuje morálna teória, podľa ktorej ide o vzdialenú materiálnu spoluprácu. Tým utišujú a upokojujú svedomie; týmto spôsobom v podstate otupujú akýkoľvek odpor, a my sa tomu musíme postaviť. 

My musíme vzdorovať a protestovať proti strašnému javu v našej spoločnosti, ktorým je takzvaný fetálny priemysel. Musíme rozlišovať medzi dvoma rôznymi odvetviami, ktoré sú samozrejme úzko prepojené: samotný potratový priemysel je hrozný a druhý: takzvaný fetálny priemysel, tzn. používanie tkanív potratených detí a kupčenie s telesnými časťami potratených detí. Tu sa používajú na výskum alebo výrobu niekoľkých liekov vrátane očkovacích látok. Vakcíny, ktoré boli vyrobené použitím týchto bunkových línií alebo sa na nich testovali, sú de facto súčasťou tzv. fetálneho priemyslu. Toto fetálne odvetvie je potrebné odlišovať od potratového priemyslu, aj keď sú prepojené; ale fetálny priemysel je nám bližšie, takže keď používate tento produkt, vakcína je priamym produktom fetálneho priemyslu. Preto už nie sme vzdialení tomuto fetálnemu priemyslu a je veľmi vážnou nemorálnosťou zúčastňovať sa s plným vedomím a úplnou slobodou na tomto strašnom spoločenskom fenoméne. Z pohľadu Katolíka je tento priemysel nemorálny a veľmi závažný, pretože s ním de facto spolupracujeme, a najmä páchame ťažký hriech opomenutia, pretože sme jasne a dôrazne neprotestovali, aspoň proti používaniu bunkových línií vo fetálnom priemysle a pri očkovaní.

Preto je to veľkou zodpovednosťou Cirkvi, dokonca aj Vatikánu a teológov, ktorí utišujú a upokojujú svedomie ľudí a ktorí týmto spôsobom paralyzujú odpor. Je to veľmi závažné. 

Musím sa zmieniť ešte o jednom jave. Nedávno som hovoril so ženou, ktorá hlboko konvertovala k Bohu. V minulom živote robila potraty a po obrátení sa k Bohu si uvedomila všetky hrôzy potratov. Hovoril som s ňou o potratom-poškvrnených vakcínach a ona mi povedala, že ona lepšie rozumie tejto situácii s potratom-poškvrnenými výrobkami a medicínou než ja alebo ako ktorákoľvek žena, ktorá potrat nikdy nezažila. Riekla mi: "Môžem vám povedať, že všetko, čo je spojené s potratom v medicíne a pri výrobe, je pre mňa také hrozné, pretože som bola tak hlboko ranená realitou potratov." Povedala mi, že nikdy nemôže akceptovať žiadny liek, výrobok alebo vakcínu, ktorá nejakým spôsobom súvisí s ... vraždou dieťaťa. 

LSN: Teraz sa stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí sú z rôznych dôvodov úplne proti očkovaniu, ale ak ho neprijmú, riskujú stratu zamestnania a živobytia svojich rodín. Hovoria: mojou povinnosťou je zabezpečiť prežitie mojej rodiny a nemôžem urobiť nič iné, ako sa nechať zaočkovať, aj keď som výhradne proti tomu. K tomu sa pridáva skutočnosť, že mnohé lieky a ďalšie vakcíny, ktoré prijímajú ľudia vo Francúzsku, sú tým už ovplyvnené. Čo by ste im odkázali?

Bp. Schn.: V prípade ostatných vakcín a liekov, ktoré sú kontaminované potratmi, musíme mať dôkaz: farmaceutické spoločnosti musia predložiť dôkaz, že tento liek bol poškvrnený alebo testovaný. Pokiaľ ide o v súčasnosti známe vakcíny proti covidu, ako sú Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, (a) Sputnik, farmaceutický priemysel to priznal. Pokiaľ ide o ostatné lieky, zatiaľ nemáme verejné priznanie, takže ich môžeme používať, pretože nemáme žiadne dôkazy. Ale tieto otázky by sme si mali klásť v prípade každého lieku. Od chvíle, keď dostanem od farmaceutickej spoločnosti dôkaz, že liek je skazený potratom, mám povinnosť ho nepoužiť a zvoliť si iný liek. Musíme si vybrať dobré spoločnosti a lekárov, ktorí nám môžu poskytnúť alternatívnu medicínu, ktorá nie je poznačená potratmi, alebo aspoň prírodnú medicínu, ktorú nám dal Boh - a možno nám to pomôže viac.

Druhý bod je viac problematický a zahŕňa ľudí, ktorí vedia, že prídu o prácu - najmä rodičov, ktorí musia zabezpečiť rodinu. To je, samozrejme, veľmi ťažká otázka. Ale prinajmenšom by mali urobiť všetko, čo je v ich silách, aby sa takejto vakcíne vyhli. Môžu vzniesť výhradu vo svedomí; možno dokonca môžu získať dokument od svojho lekára, ktorý povie, že zo zdravotných dôvodov nemôže byť táto osoba očkovaná - pretože je tu napríklad nejaká alergia. V takom prípade sa musia pokúsiť nájsť všetky možné prostriedky, aby sa tomu vyhli, alebo dokonca zmenili zamestnanie, aj keď by tak zostali chudobnejší. Musia si zvoliť túto cestu a nie vakcínu z dôvodu blízkej podpory fetálneho priemyslu - nejedná sa o podporu potratárov, ale fetálneho priemyslu. 

Myslím si, že Boh týchto ľudí odmení mnohými duchovnými darmi, ak sa radšej rozhodnú žiť chudobnejší život, než by mali spolupracovať s fetálnym odvetvím. Určite nezomrú od hladu, Boh to nikdy nedovolí! To bola naša skúsenosť v komunistických časoch. Moji rodičia napríklad nespolupracovali s komunistickou stranou; preto nemohli vykonávať povolanie, nebolo im to dovolené. A tak boli jednoduchými robotníkmi, mali nízky plat a žili sme skutočne jednoduchým spôsobom. Boh nás však neopustil; boli sme šťastní vo viere, a to nám prinieslo bohatstvo na celý život - aj keď ostatní, ktorí prijali podmienky komunistickej strany, mali lepšie životné podmienky ako my, a napr. ako ostatní ľudia, napr. kresťania. A tak si myslím, že musíme znova dať prednosť večnému životu, na ktorý sme v posledných desaťročiach tak veľmi zabudli. Dokonca aj v Cirkvi, dokonca aj u dobrých Katolíkoch, sme boli prepadnutí akýmsi materializmom, pretože sme boli tak veľmi naviazaní na materiálny život a dávali sme mu prednosť pred večným a duchovným. 

Preto ide o princíp: Povedal by som: zmeňte prácu, a aj keď budem musieť vykonávať jednoduchú prácu, ako je upratovanie ulíc, stále budem mať nejaké prostriedky na obživu rodiny, hoci ich bude menej. Myslím si, že je to rozhodnutie svedomia, ale Boh týchto ľudí samozrejme odmení a bude to znak protestu a svedectvo, že nespolupracujeme s hrozným fetálnym priemyslom.

LSN: Aká je odpoveď tým, ktorí hovoria, že takéto opatrenia, napr. hygienický preukaz a rozsiahle očkovanie, sú absolútne nevyhnutné, aby sme všetci spoločne mohli obnoviť verejné slobody a že odmietnuť ich znamená prejaviť sebeckosť? Počúvame to často: ľudia, ktorí nechcú vakcínu, sú nazývaní egoistami. 

Bp. Schn.: Nie, nejedná sa o egoizmus. Ak sa zaočkujete, získate iba zdanlivú slobodu, pretože tento tzv. hygienický preukaz vás premení na otroka, pretože vaše telo bude istým spôsobom patriť štátu a už nie vám, mám na mysli tieto preukazy, a tým strácate slobodu. Ako to môžete nazvať egoizmom, keď nie je dokázané, že vakcína chráni pred šírením vírusu? Nie je dokázané, že keď ste dostali očkovaciu látku, nemôžete si rozvinúť alebo prenášať COVID infekciu. Zachovávame si väčšiu slobodu, ak neprijmeme vakcínu. 

LSN: Je tento QR kód pokusom uvaliť znak šelmy, o čom hovorí Apokalypsa, alebo o akýsi predobraz, pokiaľ sú neočkovaní ohrození istým druhom väzenia, ktorý mnohým znemožní zarobiť si na živobytie alebo pokračovať v štúdiu?

Bp. Schn.: Vieme povedať, že sa môže jednať o akýsi predobraz znaku šelmy. Sám by som vari nepovedal, že sa jedna priamo o znak šelmy. Myslím, že neboli splnené všetky predpoklady, aby som to povedal, ale aspoň môžeme povedať, že je to druh predobrazu, pretože Apokalypsa hovorí, že nemôžete kupovať ani predávať, ak nemáte na ruke, na tele, znak. Je to veľmi blízke tomu, keď ľudia, ktorí nie sú označení vo svojom tele vakcínou - toto je znamenie - nemôžu vstúpiť do určitých obchodov alebo supermarketov: nemôžu vstúpiť, nemôžu tam nakupovať ani predávať, a to sa už doslova deje. 

Myslím si, že musíme byť pripravení na to byť vylúčený. Vari by bolo možné zaviesť alternatívne systémy: napríklad tí, ktorí sú proti očkovaniu, môžu vytvoriť nový výmenný reťazec, súkromnú výmenu produktov v menších rozmeroch s obchodíkmi, ktoré nebudú vyžadovať preukazy, alebo pod holým nebom, alebo súkromné reťazce výmeny produkcie. Myslím si, že je to možné. Vo Francúzsku prebiehajú masívne protesty proti očkovaniu: Myslím si, že tieto protesty by mohli viesť k novým vzájomným systémom nákupu a predaja výrobkov, ktoré ľudia potrebujú, pretože je do nich zapojených toľko ľudí. Snáď sa na iných miestach a v iných krajinách podarí vytvoriť takéto systémy predaja výrobkov. 

Musíme nájsť alternatívy; je to veľmi dôležité aj z hľadiska nákupu a predaja výrobkov. Keď sme vylúčení z verejnej dopravy, ako sú vlaky, autobusy a podobne, môžeme vytvoriť systém cestovania súkromnými autami. Musíme už hľadať všetky praktické možnosti, ako sa vyhnúť tejto novej nanútenej diktatúre nad našimi telami a našou slobodou. Ak to neurobíme, dôjde k totalite, ktorá bude kompletná, a bude to znamenať koniec každej ľudskej spoločnosti. 

Apelujem aj na neveriacich, všetkých ľudí dobrej vôle: prosím, začnite už plánovať alternatívne systémy, v doprave, v nákupe a predaji výrobkov, možno aj v prípade štúdia tým, že budeme mať súkromné študijné centrá. Musíme to rozvinúť aspoň teoreticky a následne prakticky, so všetkými týmito dobrými ľuďmi, ktorí demonštrujú: ako prežiť. Musíme vytvoriť svetovú alianciu protestov a alternatív; ak to neurobíme, budeme mať kompletný totalitný systém. A tomuto sa musíme vyhnúť.

LSN: Môže byť tento QR-kód používaný na preukázanie zaočkovanosti sám osebe považovaný za formu znaku šelmy?

Bp. Schn.: Áno. Tento kód bude obsahovať všetky vaše súkromné informácie o vašom zdraví, ktoré už má štát pod kontrolou. Tento kód je, ako ho chápem, spojený s vakcínou. Vakcína obsahuje prinajmenšom nejaké "stopy" potratu, aj keď by boli veľmi vzdialené od strašného vraždenia detí, čo je samo o sebe satanským činom. Používanie ich tiel a tkanív je tiež satanistické, pretože je to vzbura proti Bohu, Darcovi života. V tomto prípade majú potratom poškvrnené vakcíny určité satanské stopy šelmy, hoci sú vzdialené. Vakcína s príslušným kódovým číslom je teda predobrazom znaku šelmy. Aby bolo jasné, nehovorím, že sa jedná o priamy znak šelmy, ale mohlo by to byť už čiastočne predobrazom tohto znaku, a a preto sa musíme vyhnúť aj tomu. Tento kód je nemorálnym spôsobom, pretože, ako opakujem, vláda preberá kompletnú kontrolu nad vašim telom. 

LSN: Je podľa vás teoreticky prípustné hľadať cesty, ako obísť zákon a vyhnúť sa nepríjemnostiam, napríklad prostredníctvom falošného osvedčenia? Nechcel by som k tomu nabádať ľudí, pretože za to hrozia vysoké pokuty. 

Bp. Schn.: De facto povinné očkovanie je zneužitím moci zo strany vlády; to je samo o sebe nemorálne. Opakujem, že prostredníctvom toho sa vláda zmocňuje vášho tela a vášho súkromia, a to je v rozpore so základnými právami. Boh zriadil štruktúru spoločnosti, o ktorej vláda nemá moc rozhodovať. Vnútorne zlý zákon o nútenom očkovaní, ktoré je nejakým spôsobom spojené alebo poznačené potratmi a fetálnym priemyslom, je nemorálny. Keďže ide vynútený akt, myslím si, že v tomto zmysle môžete predložiť aj falošný dokument.

Túto situáciu by som porovnal s nemorálnymi zákonmi, keď niektoré totalitné vlády vydávali nemorálne príkazy proti Židom. Vieme, že pápež Pius XII. a biskupi, keď boli Židia prenasledovaní nacistami, povolili používanie falošných dokumentov na ochranu Židov. Bolo to dovolené, pretože zákony proti Židom boli vnútorne nemorálne. 

Išlo by o istý druh sebaobrany: bránite svoje telo a svoje súkromie pred agresorom, ktorý vás (utláča). Rovnakým spôsobom môžete brániť svoje dieťa alebo rodinu pred agresorom, ktorý by vaše deti zabil alebo ich vzal do otroctva. Keď ste napríklad matkou a máte doma deti a prichádzajú zlí ľudia, ktorí vám chcú ukradnúť deti, aby ich uviedli do otroctva: ak sa vás opýtajú, či sú tam vaše deti, určite ako matka odpoviete "nie", pretože ich musíte chrániť. Povedať im: "Áno, sú tu, otvorím dvere a ukážem vám, kde sú" by bolo šialené, ak by ste boli matkou. Poviete: "Nie, nie sú tu." Poviete nepravdu, ale z toho dôvodu, že je vnútorne zlé, aby vaše deti skončili v otroctve. Keď neexistujú iné spôsoby, je to posledný prostriedok sebaochrany pred agresiou štátu.

LSN: Aká by bola konkrétna zodpovednosť zvoleného politika, ktorý hlasuje za takéto opatrenia? Vo Francúzsku získali súhlas parlamentu a senátu; zakaždým chýbala veľká časť poslancov, absentovali. Zákon bol prijatý veľmi malým počtom hlasujúcich. Aká je podľa vášho názoru zodpovednosť týchto volených zástupcov, ktorí hlasovali za tieto zákony alebo ktorí tam neboli, aby hlasovali proti nim; alebo aká je zodpovednosť policajta alebo žandára, ktorý má na starosti implementáciu týchto zákonov?

Bp. Schn.: Myslím si, že členovia parlamentu nesú plnú zodpovednosť, pretože zastupujú a sú volení v záujme spoločného dobra občanov. Keď sa zdržia hlasovania alebo hlasujú za tieto diktátorské, totalitné zákony, ktoré vás úplne ovládnu, zaprú vás alebo vaše vlastné telo týmto povinným očkovaním, páchajú zlo, pretože spolupracujú na tom, aby z vás urobili otrokov štátu, aby sa z vášho tela stal majetok štátu. Je nemorálne spolupracovať na tvorbe takýchto zákonov a tiež sa zdržať hlasovania. Policajt, ktorý to implementuje, má menšiu zodpovednosť, pretože iba plní príkazy štátu. Možno o tom nie je ani osobne presvedčený, ale bude nútený, takže nejde ani tak o jeho vlastnú zodpovednosť, ako o to, že vykonáva nespravodlivý zákon. V niektorých prípadoch si myslím, že policajti ako zodpovední občania môžu nájsť spôsob, ako vás ochrániť, vari nebyť prísny pri kontrolách a pod. počas formálneho dodržiavania zákona. Vo všetkých diktatúrach, dokonca aj v nacistických táboroch, sú policajti, ktorí hľadajú cesty, ako chrániť ľudí.

LSN: Aké sú vaše duchovné rady pre znepokojených Katolíkov? Sledujem mnohých, ktorí sa dnes veľmi boja nastávajúcej situácie. Čo by ste im odporučili? 

Bp. Schn.: Najprv by som im odovzdal slová nášho Pána Ježiša Krista v Evanjeliu: Hovorí: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale bojte sa skôr toho, kto môže vziať vašu dušu, alebo zahubiť vašu dušu. Nesmieme sa báť vlády; musíme uprednostniť našu dušu, náš duchovný život, život modlitby so sviatosťami, a preto by sme mali byť každý deň hlboko zakorenení v modlitbe. Musíme byť zakorenení vo svojej viere, v presvedčení, že náš život je v konečnom dôsledku v rukách Boha, a nie v rukách vlády, dokonca ani v diktatúre, dokonca ani v totalitnom systéme! Náš život je v konečnom dôsledku v rukách Boha, ktorý je naším nebeským Otcom. Je naším Otcom, aj keď sme v určitých časových obdobiach v tiesni a prenasledovaní a ponižovaní ako pri tomto nútenom očkovaní. Je to relatívne krátky čas, takže sa musíme pozerať širšie a ďalej, pretože Boh to v konečnom dôsledku umožňuje iba v prospech našej duše. Svätý Pavol hovorí, že všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha, všetky veci prispejú k prospechu väčšieho dobra pre tých, ktorí milujú Boha. Ak sme zakorenení vo svojej viere, v dôvere Prozreteľnosti nášho nebeského Otca, vediac, že náš život je v Jeho rukách, malo by nám to dodať dôveru. Poznáme súčasnú hygienickú COVID diktatúru, táto totalita je krátka, je relatívne krátka, nie je to večnosť! História vždy ukázala, že diktatúry netrvali tak dlho a Boh dokonca týmto novým "hygienickým diktatúram" ukáže, že ich moc je obmedzená. Musíme veriť, že Boh zasiahne do dejín.

Musíme sa tiež hlboko sústrediť na skutočnosť, že možno je to apel od Boha, aby sme vo svojom modlitebnom život išli viac do hĺbky. Sviatostný život musíme prehlbovať pravidelnejšou spoveďou, pravidelnejším prijímaním a modlitbami. Možno by sme sa mali viac zjednotiť so všetkými, ktorí sú proti tejto diktatúre, a vytvoriť reťaz. Možno sú tieto ťažké časy príležitosťou vyznať sa Bohu, byť Mu verní. Boh je však taký dobrý, že vždy dopraje potrebné milosti a v ťažkých časoch nás odmeňuje a dáva nám svoju útechu. To je moja rada a odporúčanie. 

LSN: Zdá sa nám, že je tu vôľa prevziať ľudské telo, transhumanistický plán, ktorý sa zavádza a dokonca realizuje. Je mysliteľné, že by Boh dovolil, aby ľudstvo upadlo - pre väčšinu ľudí nechtiac - do niečoho, čo je v rozpore s Jeho voľou, pokiaľ ide o ľudstvo?

Bp. Schn.: Myslím si, že nie, pretože Boh si vyhradzuje božskú moc stvorenia, a preto nebude existovať žiadna zásadne nová ľudská bytosť, ktorú by chceli transhumanisti stvoriť. Neuspejú: Boh to nedovolí. On je Pán; tomu musíme veriť. Možno vyrobia nejaké veci, ale nebude to ľudská bytosť, nikdy, pretože Boh vytvára dušu, ktorá je základnou súčasťou ľudskej bytosti. Opakujem: Neverím, že to Boh dopustí. Jeho sú sily Stvoriteľa a sú vyhradené Jemu. Ak budú pokračovať v týchto hrozných veciach, ktoré sa rúhajú Bohu, príde koniec časov, ako to čítame v Apokalypse a v Súde. A pre nás Ježiš povedal: Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie! Opäť platí, že musíme túto situáciu brať ako príležitosť na prehĺbenie viery, modlitby a na to, aby sme boli viac zakorenení vo vízii večného života, aby sme sa viac nadprirodzene orientovali na svoj večný život, pretože žijeme tu v slzavom údolí, ako spievame v Salve Regina: hac lacrimarum valle. Taká je naša situácia, ale je tu aj hlboká radosť, že máme Matku. Ona nás nikdy neopúšťa a je nám vždy nablízku. Toto je moja rada. Ona nás nikdy neopustí, ona je našou všemohúcou orodovníčkou. Ona sa o nás postará; vždy musíme utiekať pod jej plášť. Zvlášť v týchto časoch sa musíme modliť: Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix: utiekame pod jej ochranu.

 

 

DISKUSIA k článku