cardinal Sarah

O dôveryhodnosti Katolíckej cirkvi

304
Milko Kostovič
Kultúra života

KOMENTÁR: Cirkev počas dvoch tisícročí zohrávala úlohu strážcu a prievozníka civilizácie. Má však na to prostriedky aj dnes? Je k tomu vôľa?

Západné myslenie ovládali pochybnosti. Intelektuáli aj politici opisujú rovnaké pocity z kolapsu. Čeliac rozpadu solidarity a rozkladu identít sa niektorí obracajú na Katolícku cirkev. Žiadajú ju, aby zdôvodnila spoločný život jednotlivcov, ktorí zabudli na to, čo ich spája ako jeden národ. Prosia ju, aby poskytla trochu viac duše, aby bola chladná drsnosť konzumnej spoločnosti znesiteľná. Keď je zavraždený kňaz, každého sa to dotkne a mnohí sa cítia zasiahnutí až do špiku kostí.

Je však Cirkev schopná odpovedať na tieto volania? Iste, túto úlohu strážcu a prievozníka civilizácie už v minulosti zohrala. Na súmraku Rímskej ríše vedela, ako niesť svetlo, ktoré takmer zhasli barbari. Má však na to ešte stále vôľu a prostriedky?

Základom civilizácie môže byť len jedna realita, ktorá ju prevyšuje: posvätné nemenné. Malraux to realisticky opísal: "Povaha civilizácie je to, čo obklopuje náboženstvo. Naša civilizácia nie je schopná postaviť chrám alebo hrobku. Buď bude musieť nájsť svoju základnú hodnotu, alebo sa rozpadne."

Bez posvätného základu sú ochranné a neprekonateľné hranice zrušené. Z nemravného sveta sa stáva prázdnota tekutého piesku. Všetko je smutne otvorené voči vetrom svojvôle. Pri absencii stability základov, ktoré unikajú človeku, sú pokoj a radosť - znaky dlhotrvajúcej civilizácie - neustále pohlcované pocitom neistoty. Úzkosť hroziaceho nebezpečenstva je pečaťou barbarských čias. Bez posvätného základu sa každé puto stáva krehkým a nestálym.

Niektorí žiadajú Katolícku cirkev, aby zohrala túto základnú úlohu. Chceli by, aby prevzala sociálnu funkciu, konkrétne ako koherentný systém hodnôt, kultúrna a estetická matrica. Ale Cirkev nemôže ponúknuť žiadnu inú posvätnú realitu ako svoju vieru v Ježiša, Bohom stvoreného človeka. Jej jediným cieľom je umožniť stretnutie ľudí s osobou Ježiša. Dejiskom a prostriedkom tohto základného a posvätného stretnutia je morálne a dogmatické učenie, ako aj mystické a liturgické dedičstvo. Z tohto stretnutia sa rodí kresťanská civilizácia. Krása a kultúra sú jej ovocím.

Aby Cirkev odpovedala na očakávania sveta, musí nájsť cestu späť k sebe a prijať slová svätého Pavla: "Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného." Musí sa prestať považovať za náhradu za humanizmus alebo ekológiu. Tieto skutočnosti, hoci sú dobré a spravodlivé, sú pre ňu iba dôsledkom jej jedinečného pokladu: viery v Ježiša Krista.

Pre Cirkev je teda posvätná neprerušená reťaz, ktorá ju s istotou spája s Ježišom. Reťaz viery bez pretrhnutia a protirečenia, reťaz modlitby a liturgie bez pretrhnutia alebo odmietnutia. Akú dôveryhodnosť by si Cirkev mohla nárokovať bez tejto radikálnej kontinuity? Tam niet cesty späť. Je to organický a nepretržitý vývoj, ktorý nazývame živá tradícia. Posvätné nemožno nariadiť, prijíma sa od Boha a odovzdáva sa ďalej.

Toto je nepochybne dôvod, pre ktorý mohol Benedikt XVI. autoritatívne potvrdiť:

"V dejinách liturgie prebieha postupný vývoj, žiadne zlomy. To, čo bolo pre predchádzajúce generácie posvätné, zostáva posvätným a vznešeným aj pre nás, a nemôže byť odrazu úplne zakázané, či priam odsúdené ako škodlivé. Pre všetkých je dobré, keď sa bohatstvá, ktoré vyrástli z viery a modlitby Cirkvi uchovajú a keď sa im dá správne miesto."

V čase, keď sa niektorí teológovia snažia znovu otvoriť liturgické vojny tým, že postavia misál revidovaný Tridentským koncilom proti misálu, ktorý sa používa od roku 1970, je naliehavé si to pripomenúť. Ak Cirkev nie je schopná zachovať pokojnú kontinuitu svojho spojenia s Kristom, nebude schopná ponúknuť svetu "posvätno, ktoré spája duše", podľa slov Goetheho. 

Okrem sporu o obrady je v stávke aj dôveryhodnosť Cirkvi. Ak potvrdzuje kontinuitu medzi tým, čo sa bežne nazýva omšou sv. Pia V. a omšou Pavla VI., potom musí byť schopná zorganizovať ich pokojné spolunažívanie a ich vzájomné obohacovanie sa. Ak by sa jedna radikálne vylúčila v prospech druhej, ak by ich niekto vyhlásil za nezlučiteľné, implicitne by uznal zlomy a zmenu orientácie. Ale potom by už Cirkev nedokázala svetu ponúknuť tú posvätnú kontinuitu, ktorá jediná dokáže poskytnúť pokoj. Tým, že Cirkev v sebe udržiava pri živote liturgickú vojnu, stráca svoju dôveryhodnosť a stáva sa hluchou voči volaniu ľudu. Liturgický mier je znakom pokoja, ktorý môže Cirkev priniesť svetu.

To, čo je v stávke, je preto oveľa závažnejšie ako jednoduchá otázka disciplíny. Ak by tvrdila, že sa obrátila vo svojej viere alebo v liturgii, v akom mene by sa Cirkev odvážila osloviť svet? Jej jedinou legitimitou je jej dôslednosť v jej kontinuite.

Navyše, ak biskupi, ktorí majú na starosti spolužitie a vzájomné obohacovanie sa oboch liturgických foriem, nevyužijú svoju právomoc v tomto zmysle, vystavujú sa riziku, že už nebudú vystupovať ako pastieri, strážcovia viery, ktorú prijali a ovečiek, ktoré im boli zverené, ale ako politickí lídri. Budú skôr vyzerať ako ideologickí komisári než strážcovia večnej tradície. Riskujú stratu dôvery ľudí dobrej vôle.

Otec nemôže vniesť medzi svoje verné deti nedôveru a rozkol. Nemôže ponížiť jedných tým, že ich postaví proti sebe. Nemôže ostrakizovať niektorých svojich kňazov. Pokoj a jednotu, o ktorých Cirkev hovorí, že ponúka svetu, treba najprv žiť v samotnej Cirkvi.

V liturgických záležitostiach ani pastoračné násilie, ani stranícka ideológia nikdy nepriniesli ovocie jednoty. Utrpenie veriacich a očakávania sveta sú príliš veľké na to, aby sme sa angažovali v týchto slepých uličkách. Každý má svoje miesto v Cirkvi Božej!

 

 

DISKUSIA k článku