Orban

EÚ odkazuje Orbánovi: Podporte práva homosexuálov alebo vypadnite!

362
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Rešpektujte práva LGBT alebo vypadnite z EÚ, poučoval holandský premiér Mark Rutte maďarského premiéra Viktora Orbána počas minulotýždňového zasadnutia EÚ v Bruseli. 

Podľa agentúry Reuters to účastníci označili za "najintenzívnejší osobný stret medzi lídrami bloku za posledné roky"

Čo spôsobilo tento stret?

Maďarsko nedávno schválilo zákon, ktorý zakazuje školám používať materiály vnímané ako pro-homosexuálne. Podľa agentúry AP nový zákon "zakazuje šírenie obsahu o homosexualite alebo zmene pohlavia medzi osobami mladšími než 18 rokov v školských programoch sexuálnej výchovy, filmoch alebo reklamách"

Rutte horlivo hovoril o podrobnostiach svojej konfrontácie s Orbánom: "Bolo to skutočne silné, hlboký pocit, že to tak nemôže byť. Išlo o naše hodnoty; za týmto si stojíme."

"Povedal som: ‘Prestaňte s tým; musíte stiahnuť ten zákon a ak sa vám to nepáči a skutočne tvrdíte, že európske hodnoty nie sú vašimi hodnotami, potom musíte rozmýšľať o zotrvaní v EÚ.'"

Orbán sa označil za bojovníka za slobodu a obrancu tradičných katolíckych hodnôt, ktorý verí v demokraciu, ale nie v liberalizmus: "Maďarský národ nie je iba kôpkou jednotlivcov."

Takmer každý bol voči Orbánovi nesmierne kritický. 

Predseda Európskej rady Charles Michel pripomenul Orbánovi, že "hodnoty ako sloboda, tolerancia a ľudská dôstojnosť sú jadrom EÚ"

Niekoľko členských štátov EÚ podpísalo list, v ktorom vyhlasujú: "Rešpekt a tolerancia sú jadrom európskeho projektu. Sme odhodlaní pokračovať v tomto úsilí a zabezpečiť, aby budúce európske generácie vyrastali v atmosfére rovnosti a rešpektu."

Stretnutia sa zúčastnil aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres a na otázku o novom maďarskom zákone odpovedal: "Všetky formy diskriminácie sú úplne neprijateľné a samozrejme každá forma diskriminácie vo vzťahu k LGBTQ+ ľuďom je úplne neprijateľná."

Tém, ktoré táto konfrontácia nastolila, je mnoho.

Po prvé, tí, ktorí v šesťdesiatych rokoch varovali, že EÚ, ktorá pôvodne začala ako Európske spoločenstvo uhlia a ocele (zóna voľného obchodu šiestich krajín) sa nevyhnutne vyvinie a rozšíri do nadnárodného režimu, ktorý sa bude snažiť vynútiť svoje "hodnoty", mali pravdu. 

A aké sú "hodnoty" EÚ? Kto ich vyhlasuje a kto ich definuje?

Kresťanské učenie má rodokmeň, ktorý siaha tisícročia dozadu. 

Čo je však zdrojom morálnej autority doktríny modernity, podľa ktorej je homosexualita morálna. Je to vari nejaká prechodná ideológia, ktorá podľa Russell Kirka predstavuje politické náboženstvo? 

Čo je zdrojom morálky, ktorá učí, že zväzky osôb rovnakého pohlavia sa rovnajú tradičnému manželstvu a každá vláda, ktorá nesúhlasí, je bigotným režimom, s ktorým by sme sa nemali združovať? 

Súčasný postoj EÚ - že homosexualita je prirodzená a normálna a mala by byť z morálneho a právneho hľadiska rovná ostatným formám sexuálneho prejavu - je v úplnom rozpore s kresťanskými presvedčeniami a hodnotami, ktoré EÚ zastávala vo svojom počiatku. 

Menia sa hodnoty? Alebo sú ľudia jednoducho konvertovaní na inú vieru, nové presvedčenia a nové "hodnoty", ktoré sú v rozpore so starými, o ktorých sa stáročia učilo a v ktoré sa verilo?

Michel vyhlasuje, že tolerancia je hodnotou EÚ. Položme si preto otázku: Nie je baldachýn tolerancie dostatočne široký a veľký stan tolerancie dostatočne obsiahly, aby zahŕňal kresťanské hodnoty, ktoré vyznáva Orbán, aj keď sú v rozpore s hodnotami EÚ, ktoré vyhlasujú Rutte a spol.? 

Nie je Maďarsko vystavené diskriminácii zo strany EÚ za morálny delikt držania sa presvedčení, ktoré sa líšia od nového konsenzu EÚ?

Je liberalizmus EÚ taký netolerantný voči nesúhlasu, že by vylúčil člena EÚ, ktorý si neosvojuje jeho súčasné učenie o právach LGBT?

Až do tohto storočia nebola v USA homosexualita vyhlásená za ústavné právo. Sudca Antonin Scalia sa od tohto rozhodnutia slávne dištancoval. 

A ak sa Maďarsko drží myšlienok a presvedčení, ktorých sa držal sudca Scalia, a ktorých sa stále držia desiatky miliónov Američanov, ale je kvôli tomu nútené opustiť EÚ, prečo by sme sa my Američania nepostavili za právo Maďarska na nesúhlas? 

Americké hodnoty, medzi ktoré kedysi patrili sloboda a nezávislosť, sa vyvinuli do inkluzívnosti, rozmanitosti a tolerancie. 

To nás privádza ku kultúre rušenia (cancel culture). 

Kde je tu tolerancia voči rozdielom v presvedčení v to, či je homosexualita morálna? Nemôžu byť tí, ktorí odmietajú nanovo zakorenený názor, stále považovaní za slušných ľudí? Alebo hodnoty inklúzie a rozmanitosti nesiahajú tak ďaleko?

Prečo by mali byť neveriaci v morálnu rovnosť homosexuality vylúčení z kruhu slušných ľudí? 

Blížime sa tu k tomu, o čom je podstata kultúry rušenia.

Budú sa budúce európske generácie učiť, že kresťanský postoj k homosexualite je zaostalý, bigotný a nenávistný a že jeho opustenie znamenalo veľký posun v histórii ľudstva? 

Ak maďarský ľud a národ zistí, že hodnoty EÚ sú v rozpore s ich katolíckymi a maďarskými hodnotami, mali by vyhlásiť nezávislosť voči EÚ a pokračovať len v obchodnej únii. 

 

 

DISKUSIA k článku