Františkova fatálna chyba

02.08.2021VAT
0 0

(0:00:03)  František urobil fatálnu chybu,
(0:00:05)  keď sa pokúsil skoncovať s latinskou omšou.
(0:00:08)  Celé si to teraz ešte raz prejdem, ale je čoraz očividnejšie,
(0:00:12)  že prekročil svoje právomoci, a urobil to lajdáckym spôsobom.
(0:00:16)  Sú aj takí, čo špekulujú nad tým, že tento dokument
(0:00:19)  bol ušitý horúcou ihlou, a pápež ho nenapísal,
(0:00:21)  čo nie je pravda.
(0:00:23)  Pravdepodobne tento dokument nenapísal,
(0:00:25)  k čomu sa v Ríme prakticky priznali, keď povedali,
(0:00:29)  že šlo o jeho tretí návrh, a komisie, ktoré ho skúmali,
(0:00:32)  považovali predošlé návrhy za veľmi prísne,
(0:00:34)  ale František schvaľuje každý dokument, ktorý Rím oficiálne vydá.
(0:00:39)  Je to tak so všetkým, čo Vatikán oficiálne vypustí,
(0:00:42)  a v tom momente, ako sa pod neho podpísal,
(0:00:44)  stal sa jeho dokumentom.
(0:00:46)  A ak sa dá niečo na sto percent označiť za Františkovu robotu,
(0:00:49)  tak je to Tratitionis Custodes.
(0:00:51)  A to, že niekto iný pápežom píše dokumenty nie je nič nového.
(0:00:54)  Deje sa tak už veľa storočí,
(0:00:57)  panuje však čoraz väčšia názorová zhoda o tom,
(0:00:59)  že veľký a milostivý František prekročil svoje právomoci,
(0:01:02)  čo už vážne prehnal, a do budúcna sa to bude vnímať ako fatálna chyba jeho pontifikátu,
(0:01:08)  o čom nepochybujem.
(0:01:09)  Pozrime sa na to, prečo je to tak.
(0:01:11)  Okrem iného, základnou mojou hypotézou, ako aj ďalších ľudí, je to,
(0:01:16)  že v pokoncilovej Cirkvi, aspoň za posledných 20 rokov,
(0:01:21)  prevládal aký-taký vnútorný pokoj,
(0:01:24)  ktorý pramenil z promulgácie teórie hermeneutickej kontinuity Benedikta XVI.,
(0:01:28)  ktorú navrhol počas svojho pontifikátu pápež Ján Pavol II.,
(0:01:31)  a ktorá naozaj ožila so Summorum Pontificum,
(0:01:34)  ktoré hociktorému kňazovi povoľovalo slúžiť latinskú omšu bez toho,
(0:01:37)  aby na to potreboval nejaké potvrdenie od svojho biskupa,
(0:01:40)  aspoň teda na papieri to tak bolo.
(0:01:42)  V skutočnosti však k tomu nedošlo,
(0:01:44)  keďže biskupi využívali svoju autoritu na znepríjemnenie života kňazom,
(0:01:48)  ktorí chceli slúžiť latinskú omšu,
(0:01:49)  ale na papieri ktorýkoľvek kňaz, ktorý túžil túto omšu slúžiť,
(0:01:52)  tak mohol nerušene urobiť.
(0:01:54)  Navyše ktorákoľvek farnosť, ktorá mala farníkov túžiacich po takejto omši,
(0:01:57)  mala právo ju slúžiť, keď o to farníci požiadali svojho kňaza.
(0:02:02)  Čo zároveň zneužili mnohí kňazi, ktorí sami latinskú omšu nemajú v láske,
(0:02:06)  podobne ako batoľa, ktorému nechutí brokolica,
(0:02:11)  ale opakujem, na papieri sa omša do istej miery vrátila.
(0:02:14)  Následkom toho bol nárast slúženia latinských omší,
(0:02:18)  a to, čo kardinál Sarah označil za vzájomné obohatenie oboch obradov,
(0:02:21)  v tomto prípade slúženie zmiešaných omší,
(0:02:24)  alebo čo sa inakšie nazýva úctivé omše novus ordo, tiež zaznamenali nárast.
(0:02:29)  Hermeneutická kontinuita, pre tých z vás, ktorí to nevedia,
(0:02:31)  je hypotéza, ktorá, úprimne povedané, odmieta môj postoj,
(0:02:35)  že 2. vatikánsky koncil znamená odluku alebo rozchod s historickými postojmi Cirkvi
(0:02:39)  v celom rade tém.
(0:02:41)  Hermeneutická kontinuita hovorí, že 2. vatikánsky koncil,
(0:02:44)  a to, čo nastalo po ňom, vrátane novej omše,
(0:02:47)  sa musí chápať vo svetle tradície a predošlého ponímania vecí v Cirkvi,
(0:02:51)  a je to možné urobiť koherentným spôsobom.
(0:02:54)  Očividne sa veľký a milostivý František v tomto so mnou zhodne,
(0:02:57)  pretože pred niekoľkými mesiacmi povedal,
(0:02:59)  že 2. vatikánsky koncil bol Magistérium,
(0:03:01)  a že jedinečné expresné interpretácie boli zakázané,
(0:03:04)  čo bolo prvým podkopaním hermeneutiky kontinuity,
(0:03:07)  a tým druhým bolo jeho jednostranné vyhlásenie,
(0:03:11)  že nová omša bola jedinečným vyjadrením rímskeho liturgického obradu,
(0:03:14)  čím obral latinskú omšu aj o jej postavenie ako mimoriadnej formy
(0:03:18)  rímskeho liturgického obradu, aj napriek tomu,
(0:03:20)  že siaha 1500 rokov a viac do minulosti Cirkvi,
(0:03:23)  a zopakujem to tu ešte raz, nie, tridentská omša
(0:03:26)  nemá pôvod v Tridentskom koncile,
(0:03:29)  je to jeden z veľkých historických omylov,
(0:03:31)  ktorým nás modernisti neustále radi fackujú.
(0:03:34)  Ale Františkov fatálny omyl nie je len ukončenie hermeneutickej kontinuity,
(0:03:38)  on ju presahuje, ďaleko presahuje jeho ukončenie prístupu k latinskej omši,
(0:03:42)  až k ukončeniu samotnej latinskej omše.
(0:03:45)  Generálny predstavený Spoločnosti sv. Pia X. pred týždňom
(0:03:48)  zverejnil oficiálnu odpoveď SSPX na Františkov zákrok proti svätej tradícii,
(0:03:53)  v ktorom uviedol: „Motu Proprio Traditionis Custodes
(0:03:58)  a sprievodný list vyvolali hlboký zmätok v tzv. tradicionalistickom hnutí.
(0:04:03)  Celkom logicky môžeme poukázať na to, že éra hermeneutiky kontinuity,
(0:04:07)  so svojou nejednoznačnosťou, ilúziami a beznádejným úsilím,
(0:04:11)  radikálne skončila, len tak mávnutím ruky.“
(0:04:15)  List v plnom znení som natočil a nahral tu na Youtube,
(0:04:20)  keby ste si ho chceli sami vypočuť, ale má pravdu,
(0:04:23)  hermeneutika kontinuity skončila, bola poslaná na smetisko dejín.
(0:04:28)  Neupozornil na to len otec Pagliarani,
(0:04:32)  ale aj otec Raymond Blake, anglický kňaz, ktorý má veľký vplyv na Twitteri,
(0:04:36)  povedal, že František potvrdil základné tvrdenie SSPX,
(0:04:40)  že 2. vatikánsky koncil zaviedol novú vieru.
(0:04:42)  Citujem: „Ak má pápež s Traditionis Custodes pravdu,
(0:04:46)  tak potom je hermeneutická kontinuita Benedikta XVI. nesprávna,
(0:04:50)  a preto 2. vatikánsky koncil a Novus Ordo zaviedli čosi nového,
(0:04:53)  čo je nezlúčiteľné s tým, čo bolo pred nimi, a preto hovorí,
(0:04:57)  že FSSPX majú pravdu, keď hovoria, že máme nové náboženstvo.“
(0:05:04)  Táto chyba sa prejavila tým, že rozdelenie v Cirkvi sa stalo viditeľným,
(0:05:09)  a to nielen medzi tradičným a netradičným krídlom katolíkov,
(0:05:13)  ale v samotnej hierarchii.
(0:05:15)  Spomeňme si na slová Panny Márie z Akity:
(0:05:17)  „Biskupi sa postavia proti biskupom, kardináli proti kardinálom.“
(0:05:21)  Tieto slová prišli pred varovaním o ohni padajúcom z neba,
(0:05:24)  a stoja za to, lenže toto vnútorné rozdelenie, táto vnútorná schizma, ak chcete,
(0:05:29)  sa prejavila tou najafektovanejšou neúctou jedného biskupa k druhému tým,
(0:05:34)  keď kardinál Wilton Gregory z Imperial Sea
(0:05:37)  zabránil svojmu bratovi biskupovi slúžiť slávnostnú pontifikálnu omšu v katedrále,
(0:05:41)  ktorá je najväčším miestom slávenia omší v celej krajine.
(0:05:44)  Slúžiť ju mal arcibiskup Gullickson, o ktorom sa nedá povedať,
(0:05:47)  že by bol v Cirkvi neznámym.
(0:05:49)  Pod Františkom slúžil ako pápežský nuncius pre nejednu krajinu,
(0:05:52)  čo znamená, že František má k nemu prinajmenšom neutrálny postoj.
(0:05:55)  Je takpovediac členom klubu, alebo aspoň nie je mimo neho,
(0:05:59)  a kardinál Gregory len tak zablokoval jeho natoľko očakávanú
(0:06:01)  slávnostnú pontifikálnu omšu tým najafektovanejším prejavom neúcty,
(0:06:06)  s akým sme sa mohli od vydania tohto dokumentu stretnúť.
(0:06:09)  Túto hermeneutiku ruptúry môžeme badať aj na počínaní niektorých
(0:06:12)  kostarických biskupov, ktorí nielenže úplne zakázali latinskú omšu
(0:06:16)  v celej svojej krajine, ale tiež zakázali Novus Ordo omše po latinsky.
(0:06:20)  Viete, tie tzv. úctivé zmiešané omše sú odteraz v Kostarike minulosťou.
(0:06:24)  Mávnutím ruky s nimi skoncovali, keď podpísali biskupský dokument.
(0:06:28)  Mám odkaz na španielsky dokument,
(0:06:31)  z ktorého som urobil snímky obrazovky, a zverejnil na Twitteri pre každého,
(0:06:34)  kto by mal záujem si ho prečítať.
(0:06:36)  Tento čin predstavuje hermeneutiku ruptúry,
(0:06:38)  tézu, že 2. vatikánsky koncil a všetko, čo po ňom prišlo,
(0:06:41)  predstavuje rozchod s dejinnou minulosťou Cirkvi.
(0:06:44)  Dokonca aj Raymond Arroyo vo svojej šou na EWTN povedal,
(0:06:47)  že František šmahom ruky urobil celé Cirkevné dejiny pred 2. vatikánskym koncilom
(0:06:52)  irelevantné, čo je ohromujúce vyhlásenie.
(0:06:55)  Chcem pripomenúť, že Arroyo netvrdí, že by to bola dobrá vec,
(0:06:58)  ale SSPX v tomto súperení tým rozhodne získala bod pre seba tým,
(0:07:02)  že František im dáva zvláštnym spôsobom za pravdu,
(0:07:06)  čo sa týka stavu Cirkvi po koncile.
(0:07:08)  A nič nevystihne túto skutočnosť lepšie,
(0:07:10)  ako otvorený list od laika na Facebooku,
(0:07:13)  ktorý žiadal svojho biskupa, aby latinská omša v ich diecéze
(0:07:15)  zostala naďalej prístupná, a nepoviem, o akého biskupa ide,
(0:07:19)  alebo meno laika, zachovám ich v anonymite,
(0:07:22)  ale tento list bol úctivý, vážil si úrad biskupa.
(0:07:28)  Odpoveď, ktorú na ňu dostal, však bola svojou povahou heretická a schizmatická.
(0:07:31)  Nebojte sa, mám ju tu pre vás, a je krátka:
(0:07:34)  O tom, čo je cirkevná tradícia, vždy rozhoduje pápež a biskupi.
(0:07:39)  Aj keď sa toto rozhodnutie veriacim nepáči a nesúhlasia s ním,
(0:07:42)  naďalej je ich povinnosťou poslúchať.
(0:07:44)  Takto to v Cirkvi bolo odjakživa.“
(0:07:47)  Čo je nezmysel na chodúľoch, aby som si požičal výraz od Jeremyho Benthama,
(0:07:52)  a ktorý je mimochodom jeho jediným pozitívnym prínosom
(0:07:54)  v dejinách západnej filozofie.
(0:07:56)  Pápež a biskupi majú svätú povinnosť zachovávať a brániť poklad viery,
(0:08:00)  a posvätná tradícia tvorí jeden z jeho hlavných pilierov.
(0:08:03)  Oni nemajú čo rozhodovať o tom, čo je súčasťou tejto tradície, a čo už nie,
(0:08:07)  o nič viac, než ja rozhodovať o tom, či je gravitácia skutočná alebo nie.
(0:08:10)  Ale toto je hermeneutika ruptúry v celej svojej kráse,
(0:08:13)  aby to celý svet videl.
(0:08:15)  Spoločnosť sv. Pia X. sa môže Františkovi poďakovať za to,
(0:08:19)  že potvrdil zmysluplnosť práce arcibiskupa Lefebvra,
(0:08:22)  proti čomu nemám žiadne námietky,
(0:08:23)  keďže som nikdy SSPX neodmietal.
(0:08:25)  Zatiaľ čo hermeneutika ruptúry je teraz de facto Františkovym postojom,
(0:08:29)  čo znamená, že má s SSPX rovnaký názor,
(0:08:32)  a namiesto súperenia môžeme v tomto prípade hovoriť skôr o ďalšom
(0:08:34)  hermeneutickom alebo analytickom rámci,
(0:08:36)  pretože tým v skutočnosti je hermeneutika,
(0:08:39)  je to spôsob nazerania na problém,
(0:08:41)  a vysvetľuje to, prečo majú biskupi averziu k latinskej omši,
(0:08:44)  a všetkému pred 2. vatikánskym koncilom.
(0:08:46)  Tento rámec nám navyše pomôže pochopiť,
(0:08:48)  prečo je drvivá väčšina biskupov v Cirkvi viacmenej modernistami,
(0:08:52)  dokonca mnohí z tých lepších biskupov.
(0:08:55)  A hoci modernizmus je vysvetlením tejto averzie,
(0:08:58)  deje sa tu ešte čosi iné, čo je potrebné chápať,
(0:09:00)  a je to skôr elementárne, reč je o hriechu.
(0:09:03)  Anne Hendershott cituje vo svojom článku pre magazín Crisis
(0:09:07)  úvahu talianskeho profesora Viglioneho,
(0:09:10)  ktorý zaviedol nový termín na opísanie toho,
(0:09:12)  prečo chcú niektorí biskupi zrušiť latinskú omšu,
(0:09:15)  a myslím si, že sa vám bude tento termín alebo fráza, ktorú použil, páčiť.
(0:09:19)  Označením latinskej omše za „svätú omšu všetkých čias“,
(0:09:23)  profesor Viglione svojim článkom ukazuje na zatrpknutosť,
(0:09:26)  ktorá ženie progresívnych biskupov čeliacich úbytku diecéz a zatváraniu farností k snahám
(0:09:31)  získať si pápežovu pomoc s cieľom zastaviť exodus zbožných katolíkov,
(0:09:35)  ktorí utekajú pred ich zbedačenými obetami a hľadajú zmysluplnú omšu.
(0:09:39)  Dospieva k názoru, že „to bol nesmierny úspech medzi ľuďmi,
(0:09:42)  a obzvlášť medzi mladými ľuďmi, ktorým sa omša všetkých čias tešila
(0:09:46)  po Motu Proprio Benedikta XVI., ktoré bolo spúšťačom tejto nenávisti.“
(0:09:51)  Profesor Viglione nám pripomína, že sme svedkami
(0:09:53)  „hermeneutickej závisti Kaina k Ábelovi.“
(0:09:57)  Hermeneutika závisti, to sa mi páči, a čo jej vlastne tak závidia?
(0:10:03)  Nuž, ak ste v poslednom čase boli vo farnosti, kde sa slúžia latinské omše,
(0:10:07)  tak viete, že priemerný vek účastníkov sa nakláňa v prospech mladším,
(0:10:09)  a celkom bežný zjav je vidieť veľké rodiny s kopou malých detí.
(0:10:13)  Ľudia tam zvyčajne aj viac prispievajú na zbierky, než v iných farnostiach,
(0:10:15)  čo predstavení diecéz veľa ráz otvorene priznávajú,
(0:10:18)  že v porovnaní s inými diecézami veriaci v týchto farnostiach prispievajú
(0:10:22)  nepomerne vyššími sumami.
(0:10:24)  Takže v podstate im závidia to, že tradičné farnosti prosperujú a rozrastajú sa,
(0:10:30)  zatiaľ čo typické diecézne farnosti chradnú.
(0:10:33)  Stačí si porovnať počet krstov a zoznam iniciačných obradov pre dospelých
(0:10:37)  s počtom pohrebov v typickej farnosti a pochopíte, čo mám na mysli.
(0:10:41)  Takže majte na pamäti, že táto hermeneutika závisti sa na tom všetkom tiež podiela,
(0:10:45)  a zohráva svoju úlohu aj pri hlúpych požiadavkách na tradicionalistov
(0:10:47)  vyhovieť Františkovi v tejto ohavnosti, vrátiť sa k Novus Ordo,
(0:10:52)  a nejakým spôsobom urobiť z novej omše tradičnú,
(0:10:55)  čo je Františkovou fatálnou chybou,
(0:10:57)  ktorou dal jasne najavo, že Cirkev po 2. vatikánskom koncile
(0:11:00)  je fundamentálne odlišná od Cirkvi pred ním,
(0:11:03)  čo sa odzkradľuje aj na ostrých slovách medzi biskupmi.
(0:11:07)  Dokázal, že sa nezmenili len vonkajšie prejavy viery,
(0:11:12)  ale aj to, čo vyznávame a spôsob uctievania.
(0:11:15)  Omša je vždy prejavom toho, čo vyznávame,
(0:11:17)  a preto nepočujete tradičných katolíkov záporne sa vyjadrovať
(0:11:21)  o liturgii vo východných obradoch Cirkvi, pokiaľ tieto východné liturgie
(0:11:24)  odrážajú tradíciu, teda neboli zmenené 2. vatikánskym koncilom.
(0:11:29)  Omša je pravidlom modlitby, pravidlom viery Cirkvi.
(0:11:33)  Veríme tak, ako z viery žijeme.
(0:11:35)  Len čo sa zmierime s tým, že to tak je,
(0:11:37)  všetky dôvody pre ukončenie latinskej omše
(0:11:39)  žijúcim, dýchajúcim stelesnením samotného ducha 2. vatikánskeho koncilu,
(0:11:43)  budú dosť jednoznačné.
(0:11:45)  František tým, že to urobil, spôsobí masovú účasť na omšiach FSSPX, FSSP,
(0:11:48)  Inštitútu Krista Kráľa Veľkňaza a ďalších tradičných komunitách,
(0:11:55)  ktoré budú praskať vo švíkoch.
(0:11:57)  Nestačí, že nám cisár túto jeseň opäť vezme omšu,
(0:11:59)  čo je dosť možné, ak pozorne sledujete,
(0:12:01)  môžeme počítať s tým, že sa to v dohľadnej budúcnosti nezmení.
(0:12:05)  To urobil sám František, nie nejaký komentátor na Youtube,
(0:12:08)  z čoho ma niektorí ľudia zvyknú obviňovať,
(0:12:11)  a je mi z toho vždy do smiechu, keď si na to spomeniem.
(0:12:15)  A čo si o tom myslíte vy, mám pravdu, že ide o Františkovu fatálnu chybu?
(0:12:19)  Počítam s tým, že František podnikne ďalšie kroky proti tradicionalistom,
(0:12:23)  toto bol len jeho prvý významný ťah,
(0:12:24)  ktorý bude mať pre neho nečakané následky.
(0:12:26)  Možno on bude tým pápežom, ktorý SSPX vyhlási za schizmatické,
(0:12:30)  čo bude asi také právoplatné, ako keď bol exkomunikovaný Lefebvre,
(0:12:32)  čím chcem povedať, že platné nebude vôbec.
(0:12:35)  Ale na druhej strane, napíšte mi do komentárov, čo si o tom myslíte,
(0:12:37)  označte, že sa vám video páčilo, a prihláste sa na odber, ak ste doteraz tak neurobili,
(0:12:40)  naozaj mi tým pomôžete.
(0:12:41)  Ako vždy, modlite sa za Cirkev, som Anthony Stein.
(0:12:42)  Ave Maria.
(0:12:43)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka